Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 08/08/2017

Umirovljenje u inozemstvu

Kao državljanin države članice imate pravo na život u drugoj državi članici.

No kako će se na vaše ostale naknade odraziti činjenica da dobivate mirovinu od drugih država? I gdje ćete morati plaćati porez?

Odgovori u nastavku:

Vidi i:

Public consultations