Poslovanje
Posljednji put provjereno: 15/07/2022

Europska strukovna iskaznica – EPC

Ako je vaša profesija regulirana i trebate se prijaviti za priznavanje stručnih kvalifikacija, možete podnijeti zahtjev za priznavanje upotrebom europske strukovne iskaznice (EPC). Europska strukovna iskaznica (EPC) elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svoje regulirane profesije u drugoj zemlji EU-a.

U ovom se trenutku postupkom s EPC-om možete služiti samo ako ste:

Prednosti EPC-a

Nadležna tijela vaše matične zemlje pomoći će vam pri podnošenju zahtjeva i provjeriti njegovu točnost i potpunost. Potvrdit će i vjerodostojnost i valjanost vaših dokumenata.

Za buduće zahtjeve nećete morati ponovno učitavati dokumente.

Ne donesu li tijela zemlje domaćina zadužena za vaš zahtjev konačnu odluku u utvrđenom roku, priznavanje će biti odobreno automatski te ćete potom na svojem internetskom računu moći dobiti potvrdu o izdanom EPC-u.

Napomena

Ako nadležna tijela odbiju izdati EPC na temelju vašeg zahtjeva, ona vam to moraju obrazložiti te vas uputiti kako se žaliti na tu odluku.

Postupak s EPC-om trenutačno je dostupan samo za ograničen broj reguliranih profesija.

Provjerite možete li podnijeti zahtjev za EPC

Odaberite situaciju

Jeste li svoje stručne kvalifikacije stekli u zemlji EU-a?

Odaberite situaciju

Ne možete zatražiti EPC. Morate podnijeti zahtjev u uobičajenom postupku.

Možete podnijeti zahtjev za EPC bez obzira na to želite li svoje usluge u zemlji domaćinu pružati stalno ili privremeno.

Postupkom s EPC-om lakše se i brže upravlja te je transparentniji od uobičajenih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim zemljama.

Napomena

EPC je elektronički izrađena potvrda, a ne fizička kartica. Ona je elektronički dokaz da je izvršena administrativna provjera vaših stručnih kvalifikacija i da ste ispunili uvjete potrebne za stalno ili privremeno pružanje usluga u toj zemlji.

Kad vam zahtjev bude odobren, moći ćete izraditi potvrdu o EPC-u u formatu PDF. Na njoj će biti naveden i referentni broj na temelju kojega će vaš budući poslodavac moći na internetu provjeriti valjanost vašeg EPC-a.

Ako niste sigurni trebate li podnijeti zahtjev za izdavanje EPC-a za privremenu mobilnost ili u svrhu poslovnog nastana, možete se obratiti nacionalnim tijelima.

Ako se namjeravate dugoročno nastaniti u toj zemlji (poslovni nastan), možda ćete se morati registrirati pri nadležnom stručnom tijelu ili proći dodatne provjere prije nego što počnete obavljati svoju profesiju. Pri nacionalnim tijelima možete provjeriti vrijedi li to u vašem slučaju.

EPC je neobavezan te stoga sami možete odlučiti želite li se za priznavanje stručnih kvalifikacija poslužiti tim postupkom ili uobičajenim (papirnatim) postupkom.

Ne možete zatražiti EPC. Prije zahtjeva za EPC morate ishoditi priznavanje svojih kvalifikacija u jednoj zemlji EU-a te ih prakticirati u njoj barem tri godine.

Možete zatražiti EPC samo ako ste medicinska sestra, farmaceut, fizioterapeut, gorski vodič ili posrednik za nekretnine. Ako radite u drugoj profesiji, morate se poslužiti uobičajenim postupkom priznavanja.

Zahtjev za EPC

Za podnošenje zahtjeva za EPC potrebno je sljedeće:

Napomena

Nakon što podnesete prvi zahtjev, nećete više moći sami mijenjati svoje osobne podatke (broj putovnice ili osobne iskaznice, prezime ili državljanstvo, koji će se nalaziti na potvrdi), nego ćete se za izmjenu tih podataka morati obratiti tijelu koje obrađuje vaš zahtjev.

Detaljnije informacije potražite u nacionalnim tijelimaKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici.

Tijela matične zemlje i zemlje domaćina mogla bi za svaki zahtjev naplatiti naknade za preispitivanje vašeg predmeta. U tom ćete slučaju primiti zaseban račun od svakog tijela.

Nadležna tijela mogu od vas zatražiti i ovjerene preslike dokumenata ako njihovu valjanost ne mogu provjeriti sama.

EPC je valjan:

Ako nadležna tijela zemlje domaćina ne donesu odluku u propisanom roku, smatrat će se da su vaše kvalifikacije prešutno priznate te ćete na svojem internetskom računu moći dobiti potvrdu o izdanom EPC-u.

Ako tijela odbiju vaš zahtjev, ona vam to moraju obrazložiti te vas uputiti kako se žaliti na tu odluku.

Postupak i rokovi

Što se odnosi na vas?

Selim se trajno i želim obavljati svoju profesiju u zemlju domaćinu.

Nakon podnošenja zahtjeva događa se sljedeće:

  • unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj zemlji potvrđuje primitak vašeg zahtjeva i obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti.
  • Nadležno tijelo matične zemlje u roku od mjesec dana mora provjeriti vaš zahtjev i proslijediti ga nadležnom tijelu zemlje domaćina.
  • Ako ste farmaceut ili medicinska sestra / medicinski tehničar i imate pravo na automatsko priznavanje, zemlja domaćin konačnu odluku donosi u roku od najviše dva mjeseca (jedan mjesec + dva dvotjedna produljenja)
  • Ako nemate pravo na automatsko priznavanje, zemlja domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produljenja).
  • Ako nadležna tijela zemlje domaćina zaključe da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne ispunjuju uvjete koji se traže u toj zemlji, mogla bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe.

Želim privremeno pružati usluge u zemlji domaćinu

Nakon podnošenja zahtjeva događa se sljedeće:

  • unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj zemlji potvrđuje primitak zahtjeva i obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti.
  • Osim toga, nadležna tijela u zemlji domaćinu provjerit će vaš spis ako vaša profesija može imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost te nemate pravo na automatsko priznavanje.
  • Ako provjere u zemlji domaćinu nisu potrebne, nadležno tijelo vaše matične zemlje pregledat će vaš zahtjev i donijeti konačnu odluku u roku od najviše tri tjedna.
  • Ako su provjere u zemlji domaćinu potrebne, nadležno tijelo vaše matične zemlje mora u roku od mjesec dana pregledati vaš zahtjev i proslijediti ga zemlji domaćinu.
  • Zemlja domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produljenja).

Ako tijela odbiju vaš zahtjev, ona vam to moraju obrazložiti te vas uputiti kako se žaliti na tu odluku.

Ako nadležna tijela zemlje domaćina zaključe da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne ispunjuju uvjete koji se traže u toj zemlji, mogla bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe.

Ako nadležna tijela zemlje domaćina ne donesu odluku u propisanom roku, smatrat će se da su vaše kvalifikacije prešutno priznate te ćete na svojem internetskom računu moći dobiti potvrdu o izdanom EPC-u.

Provjerite formalnosti za EPC u svojoj zemlji

Simulator

Napomena

Rezultati su tek indikativni, naknade su se možda promijenile. Ako vam simulator ne ponudi određene mogućnosti, to znači da ta zemlja još nije dostavila odgovarajuće informacije. I dalje možete pristupiti proceduri EPC-a i podnijeti prijavu; nadležna tijela će vas obavijestiti o potrebnim dokumentima i trenutačno primjenjivim naknadama.

Vaša profesija nije regulirana u matičnoj državi
Obrađuju se podaci koje su dostavila nacionalna tijela

Pristup postupku za izdavanje EPC-aKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Omogućite poslodavcima da provjere valjanost vašeg EPC-a

Vaši poslodavci, strukovne organizacije ili druge zainteresirane strane mogu provjeriti valjanost vašeg EPC-a na internetu s pomoću referentnog broja s vaše potvrde.

Za provjeru vašeg EPC-a bit će im potrebni i vaši osobni podaci (broj osobne iskaznice ili putovnice) koje ste unijeli pri podnošenju zahtjeva.

Provjera valjanosti EPC-a

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: