Posljednji put provjereno : 04/04/2018

Europska profesionalna kartica – EPC

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

  • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017en
  • Publikacije EU-a o Brexitu
  • Informacije i smjernice Vlade UK-a o Brexituen

Europska profesionalna kartica (EPC) – poznata i kao europska strukovna iskaznica – elektronički je postupak kojim možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a. Tim se postupkom lakše i brže upravlja te je transparentniji od tradicionalnih postupaka priznavanja kvalifikacija: svoj zahtjev možete pratiti na internetu te ponovno upotrijebiti već učitane dokumente za podnošenje novih zahtjeva u drugim državama.

U ovom se trenutku postupkom priznavanja putem EPC-a možete služiti samo ako ste:

Ostali će se stručnjaci morati služiti standardnim postupcima za priznavanje svojih stručnih kvalifikacija. U budućnosti se postupak izdavanja EPC-a može proširiti na druge profesije.

Postupkom priznavanja putem EPC-a možete se koristiti:

Primjer:

ILI

Primjer:

EPC nije fizička kartica. To je elektronički dokaz da ste prošli administrativne provjere i da su vaše stručne kvalifikacije priznate u državi članici u kojoj želite raditi (država domaćin), ili da ispunjavate uvjete za privremeno pružanje usluga u toj državi.Potvrdu o EPC-u u .pdf formatu moći ćete ispisati kad vam se odobri zahtjev. Na potvrdi će se nalaziti i referentni broj s pomoću kojega vaš budući poslodavac može provjeriti valjanost izdanog EPC-a na internetu.

Ako niste sigurni trebate li podnijeti zahtjev za izdavanje EPC-a za privremenu mobilnost ili u svrhu poslovnog nastana, možete se obratiti nacionalnim tijelimaen.

Namjeravate li se nastaniti u državi članici (poslovni nastan), možda ćete se morati registrirati pri nadležnom stručnom tijelu ili proći dodatne provjere prije nego što počnete obavljati svoju profesiju. Pri nacionalnim tijelimaen možete provjeriti vrijedi li to u vašem slučaju.

Kvalifikacije stečene izvan EU-a

Ako ste kvalifikaciju stekli izvan EU-a, možete podnijeti zahtjev za EPC pod sljedećim uvjetima:

Prednosti EPC-a

Postupak i rokovi

Što se odnosi na vas?

Privremena mobilnost: želite obavljati profesiju u inozemstvu na privremenoj i povremenoj osnovi

Nakon podnošenja zahtjeva događa se sljedeće:

Unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj državi potvrđuje primitak zahtjeva i obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti.

Osim toga, nadležna tijela u državi domaćinu provjerit će vaš predmet ako vaša profesija može imati posljedice za javno zdravlje i sigurnost te nemate pravo na automatsko priznavanje.

Ako provjere u državi domaćinu nisu potrebne, nadležno tijelo vaše matične države preispitat će vaš zahtjev i donijeti konačnu odluku u roku od najviše tri tjedna.

Ako su provjere u državi domaćinu potrebne, nadležno tijelo vaše matične države mora unutar mjesec dana preispitati vaš zahtjev i proslijediti ga državi domaćinu.

Država domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produljenja).

Ako nadležna tijela države domaćina utvrde da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne zadovoljavaju uvjete koji se traže u toj državi, mogla bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe.

Poslovni nastan: želite se nastaniti i trajno obavljati svoju profesiju u inozemstvu

Nakon podnošenja zahtjeva događa se sljedeće:

Unutar jednog tjedna: nadležno tijelo u vašoj matičnoj državi potvrđuje primitak vašeg zahtjeva i obavješćuje vas o tome nedostaju li neki dokumenti te o svim naknadama koje je potrebno platiti.

Nadležno tijelo matične države mora preispitati vaš zahtjev i proslijediti ga nadležnom tijelu države domaćina unutar mjesec dana.

Ako ste farmaceut ili medicinska sestra / medicinski tehničar i imate pravo na automatsko priznavanje, država domaćin konačnu odluku donosi u roku od najviše dva mjeseca (jedan mjesec + dva dvotjedna produljenjaen)

Ako nemate pravo na automatsko priznavanje, država domaćin donosi konačnu odluku u roku od najviše tri mjeseca (dva mjeseca + dva dvotjedna produljenjaen).

Ako nadležna tijela države domaćina utvrde da vaše obrazovanje, osposobljavanje i stručno iskustvo ne zadovoljavaju uvjete koji se traže u toj državi, mogla bi od vas tražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili razdoblje prilagodbe.

Ako nadležna tijela države domaćina ne donesu odluku u propisanom roku, smatrat će se da je vaša kvalifikacija priznata te ćete moći ispisati potvrdu o EPC-u sa svojeg internetskog računa.

Ako tijela odbiju vaš zahtjev, moraju objasniti razloge odbijanja te na koji način možete uložiti žalbu.

Koliko dugo možete upotrebljavati svoj EPC?

EPC će biti valjan:

Kako podnijeti zahtjev za EPC?

Za podnošenje zahtjeva za EPC najprije se morate prijaviti s pomoću podataka za EU Loginen, servis Europske komisije za provjeru autentičnosti. Ako još nemate korisnički račun, morat ćete ga izraditi.

Potom će vam trebati nekoliko minuta da u svoj profil za EPC unesete osobne podatke i podatke za kontakt.

Nakon što ispunite svoj profil možete stvoriti zahtjev, učitati elektroničke preslike relevantnih dokumenata i poslati ih nadležnom tijelu u matičnoj državi.

Svaki popratni dokument treba skenirati, a zatim učitati kao zasebnu datoteku.

U svojem profilu možete u bilo kojem trenutku ažurirati podatke za kontakt (adresu elektroničke pošte, broj telefona). Nakon što podnesete prvi zahtjev, nećete više moći sami mijenjati svoje osobne podatke (broj putovnice ili osobne iskaznice, prezime ili državljanstvo koji će se nalaziti na potvrdi), nego ćete se za to morati obratiti tijelu koje obrađuje vaš zahtjev.

Pri svakom bi zahtjevu tijela matične države i države domaćina mogla naplatiti naknade za preispitivanje vašeg predmeta. U tom ćete slučaju primiti zaseban račun od svakog tijela.

Nadležna tijela mogu od vas zatražiti i ovjerene preslike ako ne mogu provjeriti valjanost dokumenata.

Provjerite koji su dokumenti potrebni, naknade

Simulator

Ako vam simulator ne ponudi određene mogućnosti, to znači da navedena država još nije dostavila odgovarajuće informacije. Svejedno možete pristupiti postupku za izdavanje EPC-a i podnijeti zahtjev; nadležna će vas tijela obavijestiti o potrebnim dokumentima i naknadama.

Vaša profesija nije regulirana u matičnoj državi
Obrađuju se podaci koje su dostavila nacionalna tijela

PRISTUP POSTUPKU ZA IZDAVANJE EPC-a

Omogućite poslodavcima da provjere valjanost vašeg EPC-a

Vaši poslodavci, strukovne organizacije ili druge zainteresirane strane mogu provjeriti valjanost vašeg EPC-a na internetu s pomoću referentnog broja s vaše potvrde.

Za provjeru vašeg EPC-a bit će im potrebni i vaši osobni podaci (broj osobne iskaznice ili putovnice) koje ste unijeli pri podnošenju zahtjeva.

PROVJERITE VALJANOST EPC-a

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: