Posljednji put provjereno: 09/04/2019

Automobili

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Ako se odlučite na kupovinu automobila u drugoj državi EU-a, možda platite manje. Provjerite jesu li vam poznata vaša prava kad je riječ o:

Pogledajte i:

Podijeli: