Poslovanje
Posljednji put provjereno: 27/01/2020

Ugovori i potrošnja energije

Jasne informacije o ugovoru

Prije nego što potpišete ugovor o opskrbi energijom, od dobavljača biste trebali dobiti jasne, točne i razumljive ključne informacije . Ako se ugovor na bilo koji način mijenja, morate o tome biti unaprijed obaviješteni te imati mogućnost raskinuti ugovor ako ne prihvaćate nove uvjete.

Pravo na odustajanje

Imate pravo na odustajanje od novog ugovora u roku od četrnaest dana ako je ugovor sklopljen izvan dobavljačevih poslovnih prostora, na internetu ili telefonom.

Točne informacije o vašoj potrošnji energije

Imate pravo na besplatan pristup podacima o svojoj potrošnji. Upravitelju podataka (npr. dobavljaču energije ili mrežnom operateru) možete naložiti da drugim dobavljačima električne energije ili plina omogući pristup tim podacima, a ta vam se usluga ne smije naplatiti.

Imate pravo na to da vam se po konkurentnoj cijeni nabavi točno pojedinačno brojilo za električnu energiju i plin (te za centralno grijanje/hlađenje i toplu vodu) pri uvođenju novog priključka u zgradu (npr. pri temeljitom preuređenju zgrade). U ostalim slučajevima vaše pravo na točno pojedinačno brojilo po konkurentnoj cijeni vrijedi ako na nacionalnoj razini nisu utvrđene tehničke ili financijske prepreke.

Ako posjedujete pametno brojilo, trebali biste imati jednostavan i besplatan pristup detaljnim podacima o svojoj potrošnji energije na temelju trenutačnog ugovora o opskrbi za najmanje dvije prethodne godine. Imate pravo i na pristup podacima o svojoj potrošnji za barem tri prethodne godine ili od početka trenutačnog ugovora o opskrbi, ako je to razdoblje kraće.

Napomena

Vaši računi za potrošnju plina i električne energijeen trebali bi se temeljiti na stvarnoj potrošnji energije i moraju vam se slati dovoljno često kako biste mogli upravljati svojom potrošnjom energije.

Računi trebaju biti jasni i sadržavati korisne informacije. Na temelju računa trebali biste moći:

  • lako razumjeti koliko zaista plaćate za energiju koju trošite i
  • usporediti ponudeen različitih dobavljača energije

kako biste mogli promijeniti dobavljača ako to poželite.

Kako učinkovito trošiti energiju

Imate pravo biti primjereno informirani o količini energije koju trošite i tome kako učinkovitije trošiti energiju.

U vašim računima za potrošnju energije, ugovorima, transakcijama i potvrdama potrebno je, osim ako nacionalne vlasti ne utvrde da to nije prikladno, jasno navesti:

Europska oznaka energetske učinkovitosti

Kad kupujete novi hladnjak, zamrzivač, perilicu za rublje, sušilicu, perilicu za posuđe, električnu pećnicu, televizor, svjetiljku ili klima-uređaj, vaše je pravo da budete upućeni u to koliko električne energije ti uređaji troše. Trgovine moraju istaknuti europsku oznaku energetske učinkovitostien i detaljan informacijski list proizvoda na kojem se nalaze njegove performanse.

Energetski certifikat

Vaše je pravo da budete informirani o energetskoj učinkovitosti nekretnine koju razmatrate radi kupovine ili najma. Prije potpisivanja ugovora trebate dobiti energetski certifikat u kojem je objašnjena ocjena energetske učinkovitosti nekretnine. U tom bi se certifikatu trebale nalaziti i preporuke za poboljšanje njezine energetske učinkovitosti.

Obnovljivi izvori energije

Dobavljač opreme ili nacionalne vlasti trebali bi vas uputiti u prednosti, troškove i energetsku učinkovitost opreme i sustava namijenjenih za grijanje, hlađenje i proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Vaš vam dobavljač električne energije mora pružiti informacije o kombinaciji izvora te energije (obnovljivi, nuklearni itd.) i o njezinu utjecaju na okoliš. Te informacije moraju biti prikazane jednostavno i tako da se na temelju njih mogu lako vršiti usporedbe.

Ako razmišljate o uvođenju ili zamjeni sustava za proizvodnju električne energije ili grijanje/hlađenje iz obnovljivih energetskih izvora, trebali biste od dobavljača opreme ili imenovanog nacionalnog tijela dobiti podatke o koristima, troškovima i energetskoj učinkovitosti takve opreme.

Zakonodavstvo EU

Utječe li Brexit na vas?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Zatražite pomoć ili savjet Europskog potrošačkog centra u svojoj državien

Druge službe za pomoć

Podijeli: