Poslovanje
Posljednji put provjereno: 04/08/2020

Podnošenje zahtjeva za trajno pružanje usluga

Utječe li Brexit na vas?

Pravila i uvjeti navedeni na ovoj stranici i dalje se primjenjuju na građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini te na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u.

Svi zahtjevi za priznavanje stručnih kvalifikacija u svrhu poslovnog nastana podneseni prije 31. prosinca 2020. ocijenit će se u skladu s pravom EU-a. Odluke izdane na temelju tih zahtjeva ostat će valjane nakon 31. prosinca 2020. i u Ujedinjenoj Kraljevini i u EU-u.

Ako imate problema s ostvarivanjem svojih prava, obratite se našim službama za pomoć.

Ako se dugoročno selite u drugu državu članicu i u njoj želite obavljati reguliranu profesiju, morat ćete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija.

Liječnici, medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, primalje, stomatolozi, ljekarnici, arhitekti i veterinari imaju pravo na automatsko priznavanjeen kvalifikacija.

Što trebate dostaviti

Uz zahtjev za priznavanje stručnih kvalifikacija trebate dostaviti sljedeće dokumente:

Što se događa s vašim zahtjevom

Nakon što pošaljete zahtjev i popratne dokumente, tijela:

Ako tijela zaključe da postoje bitne razlike između zahtjeva za dobivanje vaše kvalifikacije u matičnoj zemlji i u zemlji domaćinu, mogu zatražiti da prođete provjeru osposobljenosti ili da odradite pripravnički staž. U tom slučaju neće donijeti konačnu odluku prije nego što ispunite te dodatne uvjete.

Ako radi dokaza valjanosti kvalifikacija morate ispuniti dodatne uvjete, morali biste imati mogućnost izbora između provjere osposobljenosti ili pripravničkog staža. Međutim, za određena zanimanja tijela mogu izričito zahtijevati provjeru osposobljenosti ili pripravnički staž.

Ako tijela ne donesu odluku u roku od četiri mjeseca, za stručne se kvalifikacije možete obratiti i našim službama za pomoć ili nacionalnim kontaktnim točkamaen. Ako vam one ne mogu pomoći, slučaj možete riješiti na nacionalnom sudu.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: