Poslovanje
Posljednji put provjereno: 24/01/2019

Obiteljska mirovina i posmrtna pripomoć

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Nakon smrti osobe članovi obitelji imaju pravo podnijeti zahtjev za davanja za nadživjele osobe. Ta davanja i mogući primatelji razlikuju se od jedne do druge države EU-a. U nastavku su prikazana neka od uobičajenih davanja koja možete zatražiti ako ste član obitelji preminule osobe.

Obiteljske mirovine

Obiteljska mirovina je mjesečna naknada koja odgovara određenom postotku mirovine koju je primala ili bi primala umrla osoba, a isplaćuje se najbližim članovima obitelji. O obiteljskoj mirovini odlučuje isto tijelo koje je odobrilo ili bi odobrilo mirovinu samom osiguraniku. Iznos koji se isplaćuje izračunava se na isti način kao za starosnu mirovinu.

Zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi se tijelu nadležnom za mirovinsko osiguranje u posljednjoj zemlji u kojoj je preminuli član obitelji živio ili radio. Nacionalna tijela potom će razmotriti zahtjev i proslijediti ga nadležnoj državi članici EU-a.

Ako ne ispunjavate nacionalne uvjete za obiteljsku mirovinu, možda ćete moći dobiti udovički doplatak.

Neke države članice isplaćuju obiteljske mirovine, a neke ne.

Posmrtna pripomoć

Posmrtna pripomoć je jednokratna isplata nakon smrti člana obitelji.

Ne odobravaju je sve države članice.

Prije podnošenja zahtjeva za posmrtnu pripomoć, morate provjeriti:

Kome predati zahtjev?

Zahtjev uvijek trebate predati tijelu nadležnom za socijalno osiguranje u kojem je preminuli član obitelji bio prijavljen, u posljednjoj zemlji u kojoj je živio. Nacionalna tijela potom će razmotriti zahtjev i proslijediti ga nadležnoj državi članici EU-a.

Koja će država isplaćivati davanja?

Ako je vaš preminuli član obitelji primao mirovinu iz više država članica EU-a, država koja bi trebala isplatiti posmrtnu pripomoć i/ili obiteljsku mirovinu bit će:

U svakom slučaju zahtjev treba predati tijelu nadležnom za socijalno osiguranje u kojem je umrla osoba bila prijavljena, u posljednjoj državi u kojoj je živjela.

Primjer

Saznajte koja bi vam država trebala isplatiti posmrtnu pripomoć

Els i Jan su se nakon umirovljenja iz Nizozemske preselili u Italiju. Kad je Jan umro, Els je saznala da ima pravo na nizozemsku posmrtnu pripomoć, ali nije znala gdje se treba prijaviti.

Obratila se europskom savjetniku za zapošljavanje koji ju je uputio da zahtjev preda tijelu nadležnom za socijalno osiguranje u Italiji u kojem je njezin suprug bio prijavljen. To je tijelo potom njezin zahtjev proslijedilo nizozemskim tijelima.

Ista se pravila primjenjuju neovisno o tome je li preminula osoba već bila umirovljenik ili ne. Ako je osoba plaćala doprinose za socijalno osiguranje, kao član obitelji imate pravo na davanja za nadživjele osobe.

Uvjeti za odobravanje posmrtne pripomoći ili obiteljske mirovine razlikuju se od jedne do druge države EU-a.

Provjerite koja se pravila primjenjuju u zemlji u kojoj je vaš preminuli član obitelji bio osiguran:

Odaberite zemlju:


Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: