Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Posljednji put provjereno : 04/05/2018

Davanja u slučaju smrti

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Nakon nečije smrti neke države isplaćuju davanju u slučaju smrti nadživjelim članovima obitelji (udovica, udovac, partner, djeca ili drugi rođaci). Pravo na takva davanja ovise:

 • o tome isplaćuje li država u kojoj je umrla osoba imala socijalno osiguranje davanja u slučaju smrti
 • o tome koji su uvjeti povezani s takvim davanjima u dotičnoj državi i je li ih osoba ispunila.

Gdje se treba prijaviti?

Rođaci umrle osobe moraju zatražiti davanja u slučaju smrti (ako su dostupna) uvijek od tijela nadležnog za socijalno osiguranje u kojem je osoba bila prijavljena, u državi u kojoj je živjela.

Koja će država isplaćivati davanja?

U pravilu

 • ako je umrla osoba dobivala mirovinu u samo jednoj državi članici , ta će država isplaćivati davanja
 • ako je umrla osoba dobivala mirovine od više država članica, naknade će isplaćivati država u kojoj je osoba živjela (ako je u toj državi dobivala mirovinu) ili država u kojoj je najdulje bila osigurana.

U svakom slučaju zahtjev treba predati tijelu nadležnom za socijalno osiguranje u kojem je umrla osoba bila prijavljena, u državi u kojoj je živjela.

Primjer

Raspitajte se koja bi vam država trebala isplaćivati naknade u slučaju smrti

Els i Jan su se nakon umirovljenja iz Nizozemske preselili u Italiju. Kad je Jan umro, Els je saznala da ima pravo na dobivanje naknada u slučaju smrti, ali nije znala gdje se treba prijaviti.

Obratila se europskom savjetniku za zapošljavanje koji ju je uputio da zahtjev preda tijelu nadležnom za socijalno osiguranje u Italiji u kojem je njezin suprug bio prijavljen. To je tijelo potom njezin zahtjev proslijedilo nizozemskim tijelima.

Za više informacija o davanjima u slučaju smrti u državi nadležnoj za njihovo isplaćivanje:

Odaberite svoju državu:

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje