Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Radno vrijeme

Ako zapošljavate radnike, morate poznavati osnovna pravila o radnom vremenu i osiguravati minimalne standarde iz direktiva EU-a. Morate poštovati pravila o minimalnom dnevnom i tjednom odmoru, stankama, noćnom radu te o godišnjem odmoru i najduljem tjednom radnom vremenu.

U vašoj državi članici mogu se primjenjivati propisi koji su povoljniji za radnike. Više informacija o zakonima o radnom vremenu u vašoj zemlji možete pronaći u nastavku:

Odaberite svoju državu

Radno vrijeme i odmor

Kao poslodavac morate osigurati da vaši zaposlenici u prosjeku ne rade više od 48 sati tjedno (uključujući prekovremene sate) u referentnom razdoblju od najviše četiri mjeseca. Vaši zaposlenici moraju imati dnevni odmor u trajanju od najmanje 11 uzastopnih sati i najmanje 24 sata neprekidnog tjednog odmora svakih sedam dana u referentnom razdoblju od dva tjedna.

Stanke

Ako vaši zaposlenici rade više od šest sati dnevno, morate im osigurati stanku, čije je trajanje utvrđeno kolektivnim ugovorima ili nacionalnim zakonodavstvom.

Godišnji odmor

Osim dnevnog i tjednog odmora zaposlenici imaju pravo i na najmanje četiri tjedna plaćenog odmora godišnje. Dani godišnjeg odmora ne mogu se zamijeniti plaćanjem, osim ako je ugovor o zapošljavanju istekao prije nego što je zaposlenik iskoristio sve te dane.

Noćni rad

Ako vaši zaposlenici rade najmanje tri sata svoje dnevne smjerne ili određeni udio godišnjeg radnog vremena u razdoblju od sedam sati definiranom u nacionalnom zakonodavstvu i uključujući razdoblje od ponoći do pet sati ujutro, oni se smatraju radnicima koji rade noću.

Radnici koji rade noću ne smiju raditi više od prosječno osam sati u razdoblju od 24 sata. Ako su tijekom rada izloženi posebnim opasnostima ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, trebali biste osigurati da ne prijeđu dnevno ograničenje od osam sati rada u bilo kojem razdoblju od 24 sata.

Radnicima koji rade noću treba osigurati besplatne zdravstvene preglede uz poštovanje povjerljivosti medicinskih podataka prije početka noćnog rada i kasnije u redovitim vremenskim razmacima. Ako radnici koji rade noću imaju zdravstvene probleme zbog noćnog rada, morate ih premjestiti na rad danju ako je to moguće.

Drukčije obveze u pogledu radnog vremena

Moguća su odstupanja od nekih obveza u pogledu radnog vremena ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom.

Ako se radno vrijeme zaposlenika ne bilježi ili nije unaprijed utvrđeno, primjerice kad je riječ o radnicima na vodećim položajima, možda niste dužni primjenjivati obveze u pogledu radnog vremena.

Ako je zbog naravi rada potrebno osigurati kontinuiranu prisutnost, uslugu ili proizvodnju, možete odgoditi razdoblja odmora zaposlenika. To je moguće učiniti za zaposlenike koji rade u:

Ako je to dopušteno nacionalnim zakonodavstvom, možete se dogovoriti sa zaposlenikom da radi više od 48 sati. Zaposlenici mogu odbiti taj dogovor i mogu ga u svakom trenutku otkazati. Kao poslodavac trebali biste poštovati njihovu odluku i ne smijete ih zbog toga oštetiti ili staviti u nepovoljan položaj. Morate voditi ažurnu evidenciju o svim radnicima koji rade na taj način. To se izuzeće odnosi samo na ograničenje od 48 sati, ali ne i na ostala pravila o radnom vremenu.

Ako vaši zaposlenici rade u uslugama prijevoza putnika ili robe u željezničkom, zračnom ili cestovnom prijevozu ili prijevozu plovnim putovima, morate poštovati posebna pravila o radnom vremenu.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Vaš savjetnik EURES-a

Vaš savjetnik EURES-a može vas informirati o uvjetima rada i pomoći vam u postupcima zapošljavanja u vašoj zemlji ili prekograničnoj regiji.

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: