Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Työaika

Työnantajan on tunnettava työaikaa koskevat perussäännöt ja noudatettava EU:n direktiivien asettamia vähimmäisvaatimuksia. Päivittäistä ja viikoittaista vähimmäislepoaikaa, taukoja, yötyötä sekä vuosilomaa ja viikoittaista enimmäistyöaikaa koskevia sääntöjä on kunnioitettava.

EU-maat voivat halutessaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat työntekijän kannalta suotuisampia. Lue lisää omassa maassasi sovellettavasta työaikalaista:

Valitse maa

Työ- ja lepoaika

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän keskimääräinen viikoittainen työaika, ylityö mukaan luettuna, on 4 kuukauden ajalta laskettuna enintään 48 tuntia. Lisäksi työntekijän on saatava päivittäin vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika sekä 2 viikon aikana jokaista 7 päivän jaksoa kohden vähintään 24 tunnin keskeytymätön lepoaika.

Tauot

Jos työpäivä kestää yli 6 tuntia, työntekijän on saatava pitää tauko. Tauon kesto määritellään työehtosopimuksessa tai kansallisessa lainsäädännössä.

Vuosiloma

Päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen lisäksi jokaisella työntekijällä on oikeus vähintään 4 viikon palkalliseen vuosilomaan. Vuosiloman vähimmäisaikaa ei saa korvata rahalla, paitsi jos työsuhde on päättynyt ennen kuin työntekijä on käyttänyt vuosilomansa kokonaan.

Yötyö

Yötyöntekijöiksi lukeutuvat työntekijät, jotka työskentelevät vähintään 3 tuntia päivittäisestä työvuorostaan tai tietyn osuuden vuosittaisesta työajastaan kansallisen lainsäädännön määrittämässä 7 tunnin jaksossa, johon sisältyy ajanjakso keskiyön ja aamuviiden välillä.

Yötyöntekijä ei saa työskennellä keskimäärin yli 8:aa tuntia vuorokaudessa. Jos työhön liittyy erityisiä vaaroja tai huomattavaa fyysistä tai psyykkistä rasitusta, 8 tunnin päivittäinen enimmäistyöaika ei saa ylittyä 24 tunnin aikana.

Yötyöntekijällä on lisäksi oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen ennen yötyön aloittamista sekä säännöllisin väliajoin yötyön aloittamisen jälkeen. Tarkastusten yhteydessä on noudatettava terveystietojen salassapitovelvollisuutta. Jos yötyöntekijällä on terveysongelmia, jotka aiheutuvat yötyöstä, hänet on mahdollisuuksien mukaan siirrettävä päivätyöhön.

Poikkeavat työaikavaatimukset

Poikkeukset joissakin työaikavaatimuksissa ovat mahdollisia, jos ne sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.

Jos työtunteja ei kirjata tai niitä ei ole ennalta määritetty, työaikavaatimuksia ei ole välttämättä pakko noudattaa. Näin on esimerkiksi johtotehtävissä.

Jos työ edellyttää jatkuvaa läsnäoloa tai palvelun tai tuotannon jatkuvuuden turvaamista, työntekijän lepoaikoja voidaan lykätä. Tämä on sallittua seuraavilla toimialoilla:

Kansallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa työntekijän kanssa voidaan sopia myös 48 tunnin aikarajan ylittävästä työajasta. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä 48 tuntia ylittävästä työajasta tai perua suostumuksensa siihen milloin tahansa. Työnantajan on kunnioitettava työntekijän päätöstä, eikä päätös saa aiheuttaa hankaluuksia työntekijälle tai saattaa häntä epäsuosioon. Työantajan on pidettävä kirjaa kaikista tällaista työtä tekevistä työntekijöistä. On huomattava, että tämä poikkeus koskee vain 48 tunnin rajaa, ei muita työaikaa koskevia sääntöjä.

Erityisiä työaikasääntöjä on noudatettava silloin, kun työntekijä kuljettaa matkustajia tai toimittaa tavaroita rauta-, ilma-, maan- tai vesiteitse.

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: