Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 26/08/2022

Teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallinen hyödyntäminen

Teollis- ja tekijänoikeuksien omistaja voi siirtää (lisensoida) näiden oikeuksien käyttöoikeuden toiselle oikeushenkilölle (Yksityishenkilö, yritys tai muu elin, jolla on laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia). Teollis- ja tekijänoikeudet voi myös luovuttaa (siirtää) kokonaan eli myydä.

Ennen lisenssi- tai siirtosopimuksen neuvottelemista

Joissakin tapauksissa tietyt tiedot voi olla hyödyllistä pitää luottamuksellisina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

Tällöin oikeuksien omistajan on syytä tehdä salassapitosopimus (Kirjallinen sopimus, jossa määrätään, että tietojen saaja ei saa luovuttaa niitä ulkopuolisille) mahdollisen lisenssinsaajan tai siirronsaajan kanssa.

Teollis- ja tekijänoikeuksista voi myös kerätä ja arvioida tietoja teettämällä niistä nk. due diligence -tarkastuksen eli perusteellisen ja kattavan tarkastelun.

Teollis- ja tekijänoikeuksien lisensiointi

Teollis- ja tekijänoikeuksien haltija voi neuvotella toisen tahon kanssa lisenssisopimuksen, jonka nojalla kyseinen lisenssinsaaja voi hyödyntää näitä oikeuksia. Lisenssinsaajia voi olla yksi (yksinoikeuslisenssi) tai useampia. Jos lisenssinsaajia on useampia kuin yksi, lisenssi voi olla avoin tai rajoitettu tietyille aloille tai maantieteellisille alueille (esim. luvake- eli franchise-s​opimukset)

Lisenssinantaja saa käyttöoikeuden antamisesta vastineeksi maksun yleensä rojalteina, jotka määritellään prosenttiosuutena myynnistä. Teollis- ja tekijänoikeuksien käytölle voi myös asettaa rajoituksia (maantieteellinen soveltamisala, käyttöala jne.).

Tällöin lisenssinantaja

Lisenssisopimusten laadinnassa on syytä turvautua juristien ja teollis- ja tekijänoikeusasiantuntijoiden apuun. Ennen sopimuksen allekirjoittamista on neuvoteltava tietyistä siihen sisällytettävistä keskeisistä lausekkeista.

Miten lisenssisopimus tehdään? 

Lisenssisopimuksen teossa olisi huomioitava ainakin seuraavat seikat:

Joissakin EU-maissa lisenssisopimus on rekisteröitävä teollis- ja tekijänoikeusasioista vastaavassa kansallisessa virastossa en .

Lisätietoa: Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien tukipalvelun (IPR Helpdesk) en tietokooste lisenssisopimuksista en .

Oikeuksien luovutus: Patenttien, tavaramerkkien ja muun henkisen omaisuuden myynti

Teollis- ja tekijänoikeuksien (esim. patentin, tavaramerkin, tekijänoikeuden) haltija voi siirtää niiden omistusoikeuden toiselle taholle. Siirron myötä oikeuksien alkuperäinen haltija luovuttaa vastaanottajalle kaikki kyseisiin teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät oikeutensa.

Kun luovutus on on tehty, oikeuksien alkuperäinen haltija ei enää vastaa niistä (esim. rekisteröinnin uudistamismaksuista) eikä voi enää saada taloudellista hyötyä kyseisestä tuotteesta tai palvelusta.

Oikeuksien alkuperäinen haltija ei myöskään voi enää käyttää kyseistä oikeutta niin kauan kuin se on suojattu, ellei tätä luovutussopimuksessa nimenomaisesti sallita.

Miten teollis- ja tekijänoikeuksien luovutus tehdään?

Katso myös

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu

Maksutonta neuvontaa ja koulutusta teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnista EU:n osarahoittamia hankkeita ja kansainvälistä liiketoimintaa varten

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: