Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 26/03/2021

Yhdenvertainen kohtelu ja ammattipätevyys

Brexitin vaikutukset

Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Työntekijöillä on oltava samat työehdot riippumatta siitä, mistä EU-maasta he ovat peräisin. Työntekijöitä ei saa myöskään syrjiä sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Jos työntekijä on hankkinut ammattipätevyytensä toisessa EU-maassa, hänen on varmistettava, että tutkintotodistus ja työkokemus tunnustetaan työnantajan kotimaassa. Tämän voi tehdä esimerkiksi eurooppalaisen ammattikortin avulla.

Jaa tämä sivu: