Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Yhdenvertainen kohtelu ja ammattipätevyys

Muista EU-maista tulevia työnhakijoita on kohdeltava samoin kuin kotimaisia työnhakijoita. Työntekijöillä on oltava samat työehdot riippumatta siitä, mistä EU-maasta he ovat peräisin. Työntekijöitä ei saa myöskään syrjiä sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella.

Työnantajan on tehtävä vammaisia työntekijöitä varten kohtuullisia mukautuksia, jotka mahdollistavat vammaisille työnhaun, työtehtävien suorittamisen, uralla etenemisen ja koulutukseen osallistumisen. Oikeutta kohtuullisiin mukautuksiin sovelletaan EU-lainsäädännön mukaan työhön liittyvään toimintaan sen kaikissa vaiheissa.

Jos työntekijä on hankkinut ammattipätevyytensä toisessa EU-maassa, hänen on varmistettava, että tutkintotodistus ja työkokemus tunnustetaan työnantajan kotimaassa. Tämän voi tehdä esimerkiksi eurooppalaisen ammattikortin avulla.

Jaa tämä sivu: