Utazás és külföldi tartózkodás Európában
Utolsó frissítés:: 15/02/2019

Egyenlő bánásmód, a képesítések kölcsönös elismerése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Ügyeljen arra, hogy cégénél a más uniós országokból érkező álláskeresők ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint az Ön országának álláskeresői. Ugyanolyan munkafeltételeket kell biztosítania minden alkalmazottjának, független attól, melyik EU-országból jöttek, és nem tehet különbséget közöttük nemük, faji vagy etnikai hovatartozásuk, vallásuk, fogyatékosságuk, életkoruk vagy szexuális irányultságuk alapján.

Annak érdekében, hogy az Ön országában munkát vállalhassanak, a képesítésüket más uniós országban megszerző álláskeresőknek gondoskodniuk kell – például az európai szakmai kártya használatával – arról, hogy szakmai tapasztalatukat és képesítésüket az Ön országában elismerjék.

Oldal megosztása: