Utazás és külföldi tartózkodás Európában
Utolsó frissítés: 02/01/2023

Egyenlő bánásmód, a képesítések kölcsönös elismerése

Ügyeljen arra, hogy cégénél a más uniós országokból érkező álláskeresők ugyanolyan elbánásban részesüljenek, mint az Ön országának álláskeresői. Ugyanolyan munkafeltételeket kell biztosítania minden alkalmazottjának, független attól, melyik EU-országból jöttek, és nem tehet különbséget közöttük nemük, faji vagy etnikai hovatartozásuk, vallásuk, fogyatékosságuk, életkoruk vagy szexuális irányultságuk alapján.

Önnek munkáltatóként meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket – amennyiben azok nem jelentenek indokolatlan, illetve aránytalan terhet – annak érdekében, hogy fogyatékos személyek is be tudják tölteni a cégénél meghirdetett állásokat, el tudják látni feladataikat, képzésben részesülhessenek, és ugyanolyan kilátásaik legyenek a szakmai előrelépés terén, mint bármely más alkalmazottnak. Ezt nevezzük az észszerű alkalmazkodás követelményének, mely az uniós jog értelmében mindazokra a tevékenységekre kiterjed, amelyek kapcsolatban állnak az adott munkakörhöz tartozó feladatok ellátásával.

Annak érdekében, hogy az Ön országában munkát vállalhassanak, a képesítésüket más uniós országban megszerző álláskeresőknek gondoskodniuk kell – például az európai szakmai kártya kiváltása révén – arról, hogy szakmai tapasztalatukat és képesítésüket az Ön országában elismerjék.

Oldal megosztása: