Utolsó frissítés : 06/09/2018

Társadalombiztosítás külföldön

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánen
 • Uniós kiadványok a brexit témakörében
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanen

Az, hogy Ön melyik ország szociális biztonsági rendszerében van biztosítva, két tényezőtől függ:

Ön tehát nem választhatja meg, hogy melyik ország egészségbiztosításának hatálya alá tartozzon.

Külföldi tartózkodás, illetve munkavállalás esetén Ön vagy a saját hazájának, vagy a fogadó országnak a szociális biztonsági rendszerében rendelkezik biztosítással. Függetlenül attól, hogy melyik eset vonatkozik Önre, fontos gondoskodnia arról, hogy ellátási jogosultságai a külföldre költözést követően is megmaradjanak.

Súlyos félreértéseket és komoly problémákat kerülhet el, ha időben tájékozódik a célország szociális biztonsági rendszeréről.

Az alábbiakban megtudhatja, mi a teendője, ha:

külföldön él és dolgozik...

Ha Ön migráns munkavállalóként az Európai Unióban dolgozik, nyilvántartásba kell vetetnie magát a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerében, függetlenül attól, hogy foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozik-e.

Ön és családtagjai ezt követően a fogadó ország szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartoznak. A helyi jogszabályok határozzák meg, hogy milyen ellátások illetik meg Önt betegség, munkanélküliség, munkahelyi baleset és megbetegedés, nyugdíjazás és korai nyugdíjazás, valamint elhalálozás esetén, illetve családi helyzete kapcsán.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges időszakok

Azt, hogy Önt pontosan milyen ellátások illetik meg, számos országban befolyásolhatja, hogy milyen hosszú időn keresztül fizetett járulékot az adott országban.

Az országnak, ahol Ön ellátást igényel, azokat az időszakokat is mind figyelembe kell vennie, amelyek során Ön más EU-tagállamokban dolgozott, illetve járulékot fizetett. Ezeket az időszakokat a kérdéses országnak úgy kell tekintenie, mintha Ön végig ott rendelkezett volna biztosítással.

Ha a kérdéses ország nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól.

Konkrét eset

Az EU-ban ledolgozott időszakok mindegyike számít az ellátások szempontjából

Ania lengyel állampolgár. Hat évig hazájában dolgozott, majd Németországba költözött, és ott vállalt munkát.

Két év múlva autóbalesetet szenvedett, és járásképtelenné vált, ezért rokkantsági nyugdíjat igényelt mind Lengyelországban, mind Németországban.

A német hatóságok elutasították a kérelmét azon az alapon, hogy öv évnél rövidebb ideig dolgozott az országban (Németországban ugyanis öt év után lehet rokkantságinyugdíj-jogosultságot szerezni).

A német hatóságok azonban nem jártak el helyesen, mert azt az időszakot is figyelembe kellett volna venniük, amelynek során Ania Lengyelországban dolgozott. Ezzel az időszakkal együtt ugyanis már nyolc évet tesz ki az Ania által az EU-ban ledolgozott évek száma, ami jóval meghaladja a németországi jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot.

Így tehát Ania mind Németországtól, mind Lengyelországtól jogosult rokkantsági nyugdíjat kapni – mindegyiktől olyan arányban, ami megfelel az ottani munkaviszonya hosszának.

rövid (két évnél rövidebb) ideig külföldön dolgozik kiküldetésben...

Ha Ön ideiglenesen – legfeljebb két évre – kiküldetésbe megy egy másik uniós tagországba, akár kiküldött munkavállalóként akár önálló vállalkozóként, nem kell átjelentkeznie a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerébe.

A legfeljebb kétéves időtartamú külföldi kiküldetés nincs hatással az Ön és az Ön családtagjainak társadalombiztosítási jogosultságaira: az egészségbiztosítási fedezettségre, a családi juttatásokra, a rokkantsági járadékra, a nyugdíjra stb.

Európai egészségbiztosítási kártya

Ahhoz, hogy a kiküldetés idején igénybe tudja venni a szükséges egészségügyi ellátásokat a fogadó országban, szerezze be az európai egészségbiztosítási kártyát. A kártyát hazájában – az egészségügyi szolgáltatónál vagy a társadalombiztosítási hatóságnál – válthatja ki.

Ha lakóhelyét áthelyezi a fogadó országba, az S1 nyomtatványt szerezze be hazájának egészségügyi hatóságaitól. Megérkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségügyi hatóságainak.

Ha úgy dönt, hogy hazájának szociális ellátórendszerében marad, az A1 nyomtatványra lesz szüksége.

Ezzel a nyomtatvánnyal tudja igazolni külföldön legfeljebb két évig, hogy hazájában társadalombiztosítási fedezettel rendelkezik.

 • Ha Ön alkalmazott, az A1 nyomtatványt munkáltatójától kell megkapnia.
 • Ha Ön önfoglalkoztató, az A1 nyomtatványt attól a társadalombiztosítási szervtőlpdfen szerezheti be, amelynél saját országában nyilvántartásba van véve. A formanyomtatvány megszerzéséhez igazolnia kell, hogy Ön külföldön a hazájában folytatott tevékenységhez hasonló tevékenységet kíván folytatni.

Külföldi tartózkodása alatt Önnek bármikor be kell tudnia mutatni a hatóságoknak az A1 nyomtatványt. Ha nem tudja azt a hatóságoknak bemutatni, előfordulhat, hogy a fogadó országban társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ha munkaügyi ellenőrzést tartanak az Ön munkahelyén, és Önnek van érvényes A1 nyomtatványa, a fogadó országnak azt el kell ismernie.

Konkrét eset

A fogadó országnak el kell fogadnia az érvényes A1 nyomtatványt

Alan a cseh építőiparban dolgozik. Munkáltatója Írországba küldte munkavégzésre. Az építkezésen, ahol dolgozott, munkaügyi felügyelők jártak. Azt állították, hogy Alan nem minősül kiküldetésben lévő dolgozónak, és így nem használhatja az A1 nyomtatványt, hanem társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie Írországban.

A hatályos szabályok értelmében azonban az ír hatóságok nem ítélhetik meg, hogy Alan kiküldetése érvényes-e, vagy sem. Csak az az ország, ahol a kiküldetés előtt dolgozott, és ahová a kiküldetés után vissza fog térni, nyilváníthatja érvénytelennek az A1 nyomtatványt.

Az ír hatóságoknak tudomásul kell venniük, hogy Alannak nem kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie Írországban.

Maradhat-e valaki két évnél hosszabb ideig?

Kivételes esetekben munkaadója kérheti az eredeti kiküldetési időtartam meghosszabbítását a tervezett munka befejezéséig:

 • Ha egyértelművé válik, hogy előre nem látott körülmények, pl. környezeti katasztrófa, késedelmes kézbesítés miatt 24 hónap alatt Ön nem tudja elvégezni az adott munkát.
 • Ha Ön súlyos betegség miatt több hónapra munkaképtelenné válik.

Ilyen esetekben Ön mentességet kérhet, hogy a külföldi kiküldetés idejére hazájának szociális ellátórendszerében maradhasson. A hosszabbítást az eredeti kiküldetési időszak lejárta előtt az A1-es nyomtatványt kiállító hatóságnál kell kérvényeznie.

A mentesség indokai különbözők lehetnek, de minden esetben az érintett országok, vagyis a küldő és a fogadó ország hatóságainak megegyezésétől függ. A mentesség konkrét időtartamra szól, és a mentesség iránti kérelmet a kiküldetési időszak lejárta előtt kell benyújtani.

Minden más olyan esetben, amikor Ön két évnél több időt tölt külföldi kiküldetésben, és nem kapott mentességet, át kell jelentkeznie a fogadó ország szociális ellátórendszerébe, és ott kell megfizetnie a társadalombiztosítási járulékokat.

Ha nem akar átlépni a másik ország társadalombiztosítási rendszerébe, akkor a kiküldetés 24 hónapos időtartama után legalább két hónapra be kell szüntetnie a munkavégzést.

külföldre kirendelt köztisztviselő...

Ha Ön köztisztviselő, akit másik EU-országba (nagykövetségre, konzulátusra vagy más ottani hivatalos intézménybe) rendelnek ki dolgozni, továbbra is annak az országnak a társadalombiztosítási rendszerében marad biztosítva, ahol a kirendelést megelőzően dolgozott.

Ennek az országnak a jogszabályai határozzák meg, hogy Önt milyen ellátások illetik meg betegség, munkahelyi baleset és megbetegedés, nyugdíjazás és korai nyugdíjazás, valamint elhalálozás esetén, illetve családi helyzete kapcsán.

Más szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha Ön munkanélkülivé válik a külföldi kirendelés időtartama során.

egy adott országban él, és egy másikban dolgozik (azaz határ menti ingázó)...

Határ menti ingázóként Önre a következők vonatkoznak – függetlenül attól, hogy foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozik-e:

 • Annak az EU-országnak fizet társadalombiztosítási járulékot, ahol dolgozik, és ennek az országnak a társadalombiztosítási rendszerébe tartozik biztosítottként.
 • Ennek ellenére abban az országban is orvosi ellátásban részesülhet, ahol él.
 • Ha elveszti az állását, abban az országban kell ellátást igényelnie, ahol él.

Külön szabályok vonatkoznak az egészségügyi ellátásra és a munkanélküliségre. Ha Ön határ menti ingázó, érdemes arról is tájékozódnia, hogyan alakulnak nyugdíjjogosultságai és családi ellátásai.

Konkrét eset

Társadalombiztosítási járulékok befizetése – csak a munkavégzés helye szerinti országban

Balázs magyar állampolgár. Egy ideig Ausztriában dolgozott ingázóként, úgy, hogy eközben végig Magyarországon rendelkezett lakóhellyel. A kérdéses időszak során Ausztriában fizetett társadalombiztosítási járulékot. A magyar hatóságok azonban azt állítják, hogy Balázsnak Magyarországon kellett volna befizetnie a járulékokat.

A határ menti ingázók az Európai Unióban azonban annak az országnak a szociális biztonsági rendszerébe tartoznak, amelyben dolgoznak. A magyar hatóságok állítása tehát nem felel meg a vonatkozó szabályoknak.

egynél több országban dolgozik...

Alapszabály szerint ha Ön egynél több EU-országban vállal munkát, de szakmai tevékenységének tekintélyes részét a lakhelye szerinti országban végzi, akkor a lakhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszere felel az Ön társadalombiztosítási ellátásaiért.

A tevékenységek „ tekintélyes része" alatt az Ön munkaidejének és/vagy jövedelmének legalább 25%-a értendő.  Ha Ön önfoglalkoztató, ennek a hányadnak a kiszámítása során az árbevétele és az Ön által nyújtott szolgáltatások száma is jelentőséggel bírhat.

Különleges esetek

Ha Ön...

akkor az alábbi ország felelős az Ön társadalombiztosításáért:

a lakhelye szerinti országban áll alkalmazásban, de ott nem folytat érdemi tevékenységet

az az ország, ahol munkaadójának székhelye, illetve üzleti tevékenységének központja található

két munkáltatónál áll alkalmazásban – akik közül az egyiknek az Ön lakhelye szerinti országban, a másiknak pedig egy másik országban van a székhelye –, de nem folytat érdemi tevékenységet a lakhelye szerinti országban

az az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő ország, ahol az Ön munkáltatójának a székhelye vagy telephelye található

két munkáltatónál áll alkalmazásban – akiknek két különböző, az Ön lakóhelyétől eltérő országban van a székhelyük –, de nem folytat érdemi tevékenységet a lakhelye szerinti országban

az Ön lakóhelye szerinti ország

önfoglalkoztató a lakhelye szerinti országban, de ott nem folytat érdemi tevékenységet

az az ország, ahol az Ön tevékenységének „érdekeltségi központja" található

az egyik országban alkalmazásban áll, egy másikban pedig önfoglalkoztatóként dolgozik

az az ország, ahol alkalmazásban áll

munkát keres...

Álláskeresési járadékot kap?

Ha Ön álláskeresési járadékot kap attól az EU-országtól, ahol munkanélkülivé vált, és álláskeresés céljából külföldre utazik, az nem fogja befolyásolni az Önt (és családtagjait) egészségügyi ellátással, családi ellátással, rokkantsági, illetve öregségi nyugdíjjal stb. kapcsolatban megillető jogosultságokat.

Feltétlenül váltsa ki az európai egészségbiztosítási kártyát, hogy az ideiglenes külföldi tartózkodás során Ön és családja is biztosan rendelkezzen egészségbiztosítással.

Ha sikerül állást találnia, attól kezdve már más, országtól függően eltérő társadalombiztosítási szabályok vonatkozhatnak Önre.

Itt utánanézhet, milyen szabályok vannak hatályban az egyes országokban.

Nem kap álláskeresési járadékot?

Ha Ön nem kap álláskeresési járadékot attól az EU-országtól, ahol munkanélkülivé vált, és álláskeresés céljából egy másik EU-országba utazik, a társadalombiztosítási hatóságok fogják eldönteni, hogy Ön melyik ország szociális biztonsági rendszerében minősül majd biztosítottnak (az egészségügyi ellátások, a családi ellátások stb. szempontjából).

Ezt a társadalombiztosítási hatóságok az alábbi szempontok figyelembevételével határozzák meg:

 • a tartózkodás időtartama,
 • családi állapot és rokoni szálak,
 • lakáshelyzet,
 • legutóbbi szakmai, illetve nonprofit tevékenység helyszíne,
 • a szakmai tevékenység jellege,
 • az adóügyi illetékesség szerinti ország.

Elképzelhető, hogy a szociális biztonsági ellátásokért felelős ország az Ön ellátási jogosultságait attól teszi függővé, hogy Ön milyen hosszú időn keresztül fizetett járulékot az adott országban. Az országnak azonban azokat az időszakokat is mind figyelembe kell vennie, amelyek során Ön más EU-tagállamokban dolgozott, illetve járulékot fizetett. Ezeket az időszakokat a kérdéses országnak úgy kell tekintenie, mintha Ön végig ott rendelkezett volna biztosítással.

Ha a kérdéses ország nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól.

Ha Ön álláskeresés céljából másik EU-országba költözik, joga van 6 hónapon át az adott országban tartózkodni azért, hogy ott munkát keressen. Ha bizonyítani tudja, hogy tényleg munkát keres, és hogy jó eséllyel el tud majd helyezkedni, adott esetben ennél hosszabb ideig is az országban maradhat.

Fontos, hogy szükség esetén be tudja mutatni a következő dokumentumok másolatát:

 • az álláskeresés során beadott jelentkezési lapok,
 • az állásinterjúkkal kapcsolatos értesítések,
 • a potenciális munkaadóktól kapott válaszok.

Az uniós szabályok nem írják elő a munkakeresés helye szerinti ország számára, hogy jövedelemtámogatást vagy bármilyen más jóléti juttatást biztosítson a területén első alkalommal elhelyezkedni próbáló álláskeresők számára.

Konkrét eset

Nézzen utána, hogy álláskeresőként jogosult-e jövedelemtámogatásra az új országban

Björn német állampolgár. A férfi Belgiumban tartózkodott, ott folyósították számára a Németországtól kapott álláskeresési járadékot. Amikor a részére kiállított U2 nyomtatvány (a korábbi E 303 nyomtatvány) érvényét vesztette, Björn úgy döntött, hogy Belgiumban marad, és jövedelemtámogatást igényel az országban.

A belga hatóságok azonban elutasították a kérelmét. A belga jogszabályok értelmében Björn nem volt jogosult arra, hogy jövedelemtámogatásban részesüljön Belgiumban, mivel soha nem dolgozott az országban.

Az európai uniós szabályozás nem ruházza fel az uniós polgárokat azzal a joggal, hogy automatikusan igényt tarthassanak jövedelemtámogatásra (vagy bármilyen más támogatásra), amikor először keresnek állást egy másik uniós országban. Elképzelhető azonban, hogy a kérdéses ország nemzeti szabályai biztosítanak ilyen jellegű jogosultságokat az Ön részére, érdemes tehát a helyi hatóságoktól felvilágosítást kérnie az ügyben.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: