Utolsó frissítés: 16/12/2022

Barangolás: mobiltelefon-használat az EU-ban

Amikor Ön elutazik egy másik uniós országba, nem kell többletdíjat fizetnie, ha mobiltelefonját ott használja. Ez az úgynevezett „belföldi díjszabás szerinti barangolás". Telefonhívásaiért (függetlenül attól, hogy mobiltelefont vagy vezetékes telefont hív), SMS-üzeneteiért és az igénybe vett adatforgalmi szolgáltatásokért (böngészés a weben, zene- és videólejátszás) ugyanannyit fizet, mint saját hazájában.

Ugyanez a szabály alkalmazandó a külföldön fogadott hívásokra és szöveges üzenetekre – a szolgáltató nem számolhat fel többletköltséget azért, ha külföldi tartózkodása alatt felhívja Önt, vagy üzeneteket küld Önnek valaki, akkor sem, ha az illető más szolgáltató ügyfele.

Konkrét eset

A szolgáltatók nem számíthatnak föl külön díjat a barangolás közben kezdeményezett vagy fogadott hívásokért

Michael Írországban él. Ír mobilszolgáltatójával olyan szerződést kötött, melynek értelmében Írországban a hívásokért percenként 0,10 eurót fizet, a szöveges üzenetekért pedig 0,05 eurót. Amikor üzleti útra megy Spanyolországba, Michaelnek nem kell többletköltséget fizetnie azért, ha európai uniós telefonhívást kezdeményez vagy fogad.

Ha valaki Írországból hívja Michaelt, ugyanannyiba kerül neki a hívás, mintha Michael az országban tartózkodna. Michael hívásaira is az írországi belföldi tarifa alkalmazandó – akár helyi spanyol telefonszámot tárcsáz, akár családjának telefonál Írországba, akár egy másik számot hív az EU bármely országában, az ír belföldi díjszabásnak megfelelően 10 eurócentet kell fizetnie percenként ezekért a hívásokért. Szöveges üzenetei 5 eurócentbe kerülnek – ugyanúgy, mint saját hazájában.

Mi a roaming?

Roamingnak vagy barangolásnak nevezzük azt, amikor valaki mobiltelefonját külföldi utazásai során használja, azaz amikor alkalmilag más országban tartózkodik, mint ahol a lakóhelye van, illetve ahová szoros szálak fűzik (pl. ahol dolgozik vagy tanul). Ha tehát Ön összességében hosszabb ideig tartózkodik belföldön, mint külföldön, vagy többször használja mobiltelefonját belföldön, mint külföldön, akkor a külföldi telefonhasználata barangolásnak minősül. Ebben az esetben a hívásaiért, szöveges üzeneteiért és az adathasználatért EU-szerte a belföldi árat fogja fizetni. Ez ugyanis a barangolási szolgáltatások méltányos használatának minősül.

Amikor Ön egy másik uniós országba utazik, a határátlépést követően a mobilszolgáltatójának szöveges üzentet (SMS) kell küldenie Önnek, melyben figyelmezteti Önt arra, hogy kezdetét vette a roaming, és tájékoztatja arról, milyen szabályokat alkalmaz a méltányos használatra vonatkozóan.

Figyelmeztetés

Ha Ön mobiltelefonját állandó jelleggel külföldön használja, például ha külföldre költözik, de továbbra is a korábbi lakóhelye szerinti országban vásárolt SIM-kártyáját használja, mobilszolgáltatója külön díjat számíthat fel Önnek a barangolásért. Ezek a díjtételek azonban a méltányos használatra vonatkozó szabályok értelmében korlátozva vannak.

A méltányos használatra vonatkozó szabályok – adatkorlátozások

A mobilszolgáltatók méltányos használatra vonatkozó szabályokat alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az EU területén utazó és mobiltelefonjukat más uniós országokban használó ügyfeleik igénybe vehessék a belföldi díjszabás szerinti barangolási szolgáltatásokat, és élvezhessék ezek előnyeit. Ez azt jelenti, hogy mobilszolgáltatójának joga van méltányos, észszerű és arányos ellenőrzési mechanizmusokat alkalmazni avégett, hogy a fogyasztók ne éljenek vissza a szabályokkal.

Belföldi díjszabás szerinti barangoláskor a hanghívások és szöveges üzenetek (SMS-ek) volumene nincs korlátozva. Minden olyan hívásért vagy SMS-ért, amely nincs belefoglalva az Ön szerződésébe, annyi díjat számlázhat ki a szolgáltató, amennyit Önnek a hazájában kellene fizetnie. Konkrét szabályok és korlátozások vonatkoznak azonban arra, hogy Ön mennyi adatot használhat belföldi áron. Az adatforgalmi korlátozások az Ön által kötött szerződés típusától függnek.

Egyes esetekben (melyeket az alábbiakban ismertetünk) elképzelhető, hogy Önnek többletdíjat kell fizetnie az adatbarangolásért, melynek összege az adatforgalomra vonatkozóan EU-szerte érvényben lévő maximális nagykereskedelmi adatbarangolási tarifának felel meg (ez 2022-ben 2 euró/GB adatforgalom, plusz áfa). 2027-től a felső korlát 1 euró/GB plusz áfa lesz.

Előrefizetett (prepaid) kártyával rendelkezem

Ha Ön előre, feltöltőkártyával fizet a mobilszolgáltatásért, akkor belföldi díjszabás szerint, többletdíj fizetése nélkül barangolhat a többi uniós országban. Ha azonban Ön egységenként fizet, és az Ön által fizetett belföldi egységár alacsonyabb, mint 2 euró/GB, előfordulhat, hogy a szolgáltató korlátozza a belföldi díjszabás szerinti barangolás adatforgalmát.

Ha mobilszolgáltatója korlátozza az adatbarangolás volumenét, az adatforgalmi határérték nem lehet kisebb, mint az a volumen, amelyet úgy kapunk meg, hogy az Ön feltöltőkártyáján az adatbarangolási szolgáltatások igénybevételének kezdetekor rendelkezésre álló összeget elosztjuk 2 euróval. Ez azt jelenti, hogy a roaming során akkora volumenű adatforgalmat bonyolíthat le belföldi díjszabás szerint, mint amennyit előzetesen kifizetett. Természetesen utazása folyamán Ön bármikor feltöltheti az egyenlegét.

Konkrét eset

Barangolás feltöltőkártyás telefonnal: adatforgalmi korlátozások

Jana Szlovákiában él, és feltöltőkártyás mobiltelefont használ. Feltölti 15 euróval az egyenlegét (ez az összeg az áfát is magában foglalja), tehát ekkora összegért kezdeményezhet és fogadhat hanghívásokat, küldhet és kaphat szöveges üzeneteket, és vehet igénybe adatforgalmi szolgáltatásokat. Nem sokkal később Jana Spanyolországba utazik turistaként. Ekkor már kisebb mobilegyenleg – egész pontosan 12 euró (áfa nélkül) – áll a rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy spanyolországi útja során akkora adatforgalmat bonyolíthat le, amelynek díjtételét fedezi a feltöltőkártyás mobilján fennmaradó egyenleg. Jana tehát legalább 6 GB volumenű adatszolgáltatást vehet igénybe a roaming során (12 euró/2 euró = 6).

A szerződés korlátozott adatcsomagot tartalmaz

Ha mobilszerződése korlátozott adatforgalom-keretre vonatkozik, ezt az adatkeretet többletköltség nélkül használhatja az EU országaiban. A szerződésben kikötött adatforgalom-keret az adatbarangolás határértéke.

Ha Ön a mobilszerződése értelmében nagyon olcsón (2022-ben kevesebbért mint 1 euró/GB, és ez idővel csökken) bonyolíthat le adatforgalmat, szolgáltatójának jogában áll a „méltányos használat" elve alapján korlátozni az Ön adatroaming-volumenét. Ez az adatforgalmi határérték a belföldi adatforgalom-keretnél alacsonyabb is lehet.

A határérték a belföldi mobildíjcsomag árától függ. A szolgáltatónak előzetesen tájékoztatnia kell Önt erről a korlátozásról, és figyelmeztetnie kell, amikor az Ön által igénybe vett adatátviteli szolgáltatások volumene eléri a kérdéses határértéket. Ön folytathatja az adatroamingot az adatforgalmi határérték elérése után is, de a határérték feletti adathasználatért a szolgáltatója külön díjat fog felszámítani. A többletdíj összege azonban nem lehet magasabb az adatforgalomra vonatkozóan érvényben lévő maximális nagykereskedelmi tarifánál (2022-ben 2 euró/GB + áfa).

A szerződés korlátlan adatcsomagot tartalmaz

Ha Ön olyan díjcsomagra kötött szerződést a mobilszolgáltatójával, melynek alapján fix összegű havidíjért korlátlan mértékben vehet igénybe adatátviteli szolgáltatásokat, akkor a mobilszolgáltatónak nagy volumenű adatroamingkeretet kell adnia Önnek. A pontos volumen az Ön mobildíjcsomagjának árától függ. Az adatforgalmi határértéknek legalább kétszer akkorának kell lennie, mint az Ön által fizetett mobilszerződés (áfamentes) árának az adatroamingra vonatkozó maximális nagykereskedelmi tarifával (azaz 2022-es árakon 2 euróval) elosztott összege.

A szolgáltatónak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy mekkora az adatroamingkerete. Ha Ön ennél nagyobb volumenű adatroamingot bonyolít le, többletdíjat kell fizetnie. A többletdíj összege azonban nem lehet több az adatforgalomra vonatkozóan érvényben lévő maximális nagykereskedelmi tarifánál (2022-ben 2 euró/GB + áfa).

Konkrét eset

Korlátlan adatcsomagot tartalmazó szerződés – adatroamingkeret

Paulina Luxemburgban 40 eurót fizet (áfa nélkül) mobilszerződéséért, mely korlátlan volumenű hanghívást, SMS-t és adatforgalmat foglal magában. Amikor Paulina Olaszországban nyaral, mobiltelefonjával továbbra is korlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hanghívásokat, illetve küldhet és kaphat SMS-eket, és legalább 40 GB nagyságrendű adatforgalmat bonyolíthat le (2 x (40 euró/2 euró) = 40).

Egyéb szerződések

A szolgáltatók olyan szerződéseket is kínálhatnak ügyfeleiknek, amelyek vagy egyáltalán nem tartalmaznak barangolási szolgáltatásokat, vagy alternatívát jelentenek a belföldi díjszabás szerinti barangolást biztosító szerződésekhez képest, és speciális roamingtarifákat határoznak meg, melyek nem tartoznak az uniós szabályozás hatályába, pl. az Európai Unión kívüli barangolás céljára. Ehhez azonban Önnek kifejezetten ilyen típusú szerződést kell kötnie szolgáltatójával.

A barangolás nyomon követése

A szolgáltatók 4 hónapon át nyomon követhetik és ellenőrizhetik, hogy Ön mikor és mennyit barangol, hogy megvizsgálják, teljesülnek-e a méltányos használatra vonatkozó feltételek. Ha Ön ezalatt több időt tölt külföldön, mint otthon, ÉS a belföldi szolgáltatásoknál nagyobb mértékben vesz igénybe roamingszolgáltatásokat, akkor a szolgáltatójának joga van felvenni Önnel a kapcsolatot, és megkérnie, hogy tisztázza a helyzetet. Erre 14 nap áll majd az Ön rendelkezésére.

Ha ezt követően is több időt tölt külföldön, mint belföldön, és külföldi (barangolási) fogyasztása továbbra is meghaladja a belföldit, szolgáltatója ettől kezdve többletdíjat szabhat ki az Ön által igénybe vett barangolási szolgáltatásokra. A többletdíjak (áfa nélkül) nem haladhatják meg az alábbi összegeket:

Barangolás a határ menti ingázók esetében

Ha Ön nem abban az uniós tagállamban dolgozik, ahol él, szabadon megválaszthatja, hogy a két ország közül melyikben köt mobilszerződést, és a lakóhelye vagy a munkahelye szerinti országban vásárolt SIM-kártyával barangolhat. A méltányos használatra vonatkozó feltételek ebben az esetben is alkalmazandóak: minden egyes nap, amikor Ön legalább egy alkalommal bejelentkezik a hazai hálózatba, belföldi jelenlétnek számít, azaz a mobilszolgáltató úgy veszi, hogy aznap abban az országban tartózkodott, ahol a szerződést kötötte (még akkor is, ha Ön még ugyanaznap külföldre utazik).

Van-e lehetőség roamingra repülő-, illetve hajóutakon?

Igen, de óvatosan kell eljárni. Ha Ön repülőn vagy hajón használja mobiltelefonját, nem kell többletdíjat fizetnie, feltéve hogy földfelszíni mobilhálózathoz kapcsolódik, például kikötőben, folyón vagy repülőtéren használja a telefont. Ha azonban a mobilszolgáltatás műholdas rendszeren keresztül valósul meg, akkor az uniós szabályok nem alkalmazandóak, és Önnek nem szabályozott roamingszolgáltatásokért kell fizetnie (melyeknek nincs korlátozva a tarifája). A többletköltségek elkerülése érdekében érdemes kikapcsolnia a barangolás funkciót a készülékén, vagy aktiválnia a repülési módot a fedélzeten való tartózkodás során.

Barangolás az EU-n kívül

A belföldi díjszabás szerinti barangolás az Európai Gazdasági Térség országaiban, azaz Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is elérhető. A belföldi díjszabás szerinti barangolás az EU-n/EGT-n kívüli országokra nem terjed ki, de sok szolgáltató úgy dönt, hogy ezeket az ajánlatokat harmadik országokra is kiterjeszti.

Az EU-n/EGT-n kívüli barangolás (különösen az adatroaming) ára magas lehet. A számlaösszeg ugrásszerű növekedésének elkerülése érdekében utazás előtt tájékozódjon szolgáltatójánál az EU-n/EGT-n kívüli barangolás költségeiről.

Ha probléma adódik: az Önt megillető fogyasztói jogok

Ha úgy véli, hogy a szolgáltatója nem tartja tiszteletben az Ön jogait, vegye fel a kapcsolatot a céggel az általa biztosított panasztételi eljárás szerint.

Ha nem elégedett a szolgáltató válaszával, forduljon az illetékes nemzeti szabályozó hatósághoz en Külső honlaphoz vezető link – ez rendszerint a nemzeti távközlési szabályozó hatóság –, amelynek munkatársai ki fogják vizsgálni a panaszát.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: