Utolsó frissítés: 09/04/2019

Barangolási díjak az EU-ban

Barangolás belföldi díjszabás alapján

Az Európai Unió belföldi díjszabás szerinti barangolás („roam like at home") szabályozása révén Önnek nem kell a roamingszolgáltatásokért többletdíjat fizetnie, amikor másik uniós országba utazik , és külföldi útja során mobiltelefonját használja. Ezeknek a szabályoknak az előnyeit a más EU-országokba utazó uniós polgárok mindazokban az esetekben élvezhetik, amikor külföldről hanghívást kezdeményeznek (mobil- vagy vezetékes telefonra), szöveges üzenetet (SMS) küldenek, illetve adatszolgáltatásokat vesznek igénybe. A szabályok akkor is érvényesek, ha barangolás közben Ön hívást vagy SMS-t fogad, még akkor is, ha a hívó (küldő) fél másik mobilszolgáltató ügyfele.

Ön az Unión belüli utazásai során pontosan ugyanannyit fizet az említett szolgáltatásokért, mintha belföldön használná a mobiltelefonját. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szolgáltató egész egyszerűen a belföldi díjcsomag keretében igénybe vett szolgáltatásként kezeli és a belföldi fogyasztásba számítja bele az Ön részére nyújtott barangolási szolgáltatást.

Ha Ön annak idején roamingszolgáltatásokat is tartalmazó szerződést kötött a mobilszolgáltatóval, akkor a szerződés automatikusan „belföldi díjszabás szerinti barangolást" biztosító szerződéssé módosul. Alapesetben az új mobilszerződések is mind ebbe a kategóriába tartoznak majd.

Konkrét eset

A szolgáltatók nem számíthatnak föl külön díjat a barangolás közben kezdeményezett vagy fogadott hívásokért

Michael Írországban él. Mobilszolgáltatójával olyan szerződést kötött, amely magában foglalja a barangolást is. A belföldi díjszabás szerinti barangolásra („roam like at home") vonatkozó uniós szabályok szerint Michaelnek nem kell többletdíjat fizetnie, ha spanyolországi üzleti útján uniós számról fogad vagy uniós számra kezdeményez hívásokat. Ha valaki Írországból hívja Michaelt, a fizetett díj megegyezik azzal, amit akkor kellene fizetnie, ha Michael az országban tartózkodna. Michael hívásaira is az írországi belföldi tarifák vonatkoznak még akkor is, ha Spanyolországból helyi spanyol telefonszámot, ír telefonszámot vagy egy másik európai uniós telefonszámot tárcsáz.

Feltételek

A belföldi díjszabás szerinti barangolás lehetőségével azok az uniós polgárok élhetnek, akik alkalomszerűen utaznak külföldre abból az EU-országból, ahol élnek, illetve amelyhez szoros szálak fűzik őket (pl. ahol dolgoznak vagy tanulnak). Nem azoknak a mobiltulajdonosoknak szól, akik tartósan roamingszolgáltatásokat vesznek igénybe. Ön az Európai Unión belüli utazásai során mindaddig belföldi áron barangolhat, amíg összességében hosszabb ideig tartózkodik belföldön, mint külföldön, vagy többször használja mobiltelefonját belföldön, mint külföldön. Ez ugyanis a barangolási szolgáltatások méltányos használatának minősül.

Ha viszont Ön külföldön tartósan vesz igénybe roamingszolgáltatásokat, a szolgáltatója többletdíjat számíthat fel a barangolásért. Ezekre a díjtételekre vonatkozóan azonban az EU felső összeghatárokat állapított meg (lásd az alábbiakban a méltányos használatra vonatkozó szabályokról és az adatforgalom-korlátozásokról szóló rovatot).

Amikor Ön egy másik uniós országba utazik, a határátlépést követően a mobilszolgáltatója SMS-t küld Önnek. Az üzenetben felhívja a figyelmét arra, hogy kezdetét vette a roaming, és tájékoztatja arról, milyen szabályokat alkalmaz a méltányos használatra vonatkozóan.

A méltányos használatra vonatkozó szabályok

A mobilszolgáltatók méltányos használatra vonatkozó feltételeket alkalmazhatnak annak érdekében, hogy az EU területén belül utazó és külföldön mobiltelefonjukat használó ügyfelek mindegyike belföldi díjszabás szerinti, szabályozott barangolási szolgáltatásokat vehessen igénybe, és élvezhesse ezek előnyeit. A mobilszolgáltatók jogosultak továbbá méltányos, észszerű és arányos ellenőrzési mechanizmusokat életbe léptetni abból a célból, hogy az ügyfeleik ne élhessenek vissza a szabályok által biztosított lehetőségekkel.

A méltányos használatra vonatkozó szabályok és az adatforgalom-korlátozások

Belföldi díjszabás szerinti barangolás esetén Ön volumenkorlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hanghívásokat, illetve küldhet és kaphat SMS-eket, a belföldi díjszabás szerinti adatszolgáltatások használatára azonban szabályok és korlátozások is vonatkoznak. Ezek tartalmát az határozza meg, hogy Ön milyen típusú szerződést kötött a mobilszolgáltatójával.

Egyes esetekben (melyek ismertetését lásd az alábbiakban) elképzelhető, hogy Önnek többletdíjat kell fizetnie az adatbarangolásért, ha a belföldi díjszabás szerint lebonyolított adatforgalom volumene észszerűtlenül magasnak bizonyul, és meghalad egy előzetesen megállapított határértéket. Az ilyen esetekben fizetendő többletdíj összege az adatforgalomra vonatkozóan EU-szerte érvényben lévő maximális nagykereskedelmi barangolási tarifának felel meg ( ez 2019-ben 4,5 euró/1GB adatforgalom, plusz áfa). Ennek alapján számítandó ki az a maximális összeg, amelyet az Ön belföldi szolgáltatója köteles fizetni annak a külföldi szolgáltatónak, amelynek hálózatát Ön az adatroaming céljából igénybe veszi.

Adatforgalom-korlátozások – feltöltőkártyák

Amennyiben Ön előre, feltöltőkártyával fizet a mobilszolgáltatásért, akkor belföldi díjszabás szerint barangolhat. Ha egységenként fizet, és az Ön által fizetett belföldi egységár kevesebb mint 4,5 euró/GB, előfordulhat, hogy a szolgáltató korlátozza a belföldi díjszabás szerinti barangolás adatforgalmát.

Ha a mobilszolgáltatója korlátozza a belföldi díjszabás szerinti barangolás adatforgalmát, az adatforgalmi határérték nem lehet kevesebb, mint az a volumen, amelyet úgy kapunk meg, hogy az Ön feltöltőkártyáján az adatbarangolási szolgáltatások igénybevételének kezdetekor rendelkezésre álló összeget elosztjuk 4,5 euróval. Ez azt jelenti, hogy a roaming során ugyanakkora volumenű adatforgalmat bonyolíthat le belföldi díjszabás szerint, mint amennyit előzetesen kifizetett. Természetesen a barangolás folyamán Ön bármikor feltöltheti az egyenlegét.

Konkrét eset

Barangolás feltöltőkártyás telefonnal – korlátozott adatforgalom

Jana Szlovákiában él, és feltöltőkártyás mobiltelefont használ. Feltölti 20 euróval az egyenlegét (ez az összeg az áfát is magában foglalja), tehát ekkora összegért kezdeményezhet és fogadhat hanghívásokat, küldhet és kaphat SMS-eket, és vehet igénybe adatforgalmi szolgáltatásokat. Nem sokkal később Jana Spanyolországba utazik turistaként. Ekkor már kisebb mobilegyenleg – egész pontosan 12 euró (áfa nélkül) – áll a rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy spanyolországi útja során akkora adatforgalmat bonyolíthat le, amelynek díjtételét fedezi a feltöltőkártyás mobilján fennmaradó egyenleg. Jana tehát legalább 2,6 GB volumenű adatszolgáltatást vehet igénybe a roaming során ( 12 euró/4,5 euró = 2,6).

Adatkorlátozások – korlátozott adatforgalmat biztosító belföldi díjcsomagok

Ha az Ön belföldi díjcsomagja megszabja az adatforgalom volumenét, akkor ennek a keretnek a terhére barangolás közben pluszköltség nélkül bonyolíthat adatforgalmat. Ez azt jelenti, hogy Ön külföldön legfeljebb akkora adatforgalmat bonyolíthat le, mint amekkorát belföldön bonyolíthatna.

Ha Ön olyan belföldi díjcsomaggal rendelkezik, melynek értelmében korlátozott mennyiségben vagy nagyon olcsón ( 2019-ben gigabyte-onként kevesebb mint 2,25 euróért) bonyolíthat le adatforgalmat, barangolás esetén a szolgáltatójának jogában áll – a „méltányos használat" elve alapján – a belföldi adatforgalom-keretnél kevesebbre korlátozni az adatroaming volumenét. A korlátozást a szolgáltató az Ön belföldi mobildíjcsomagjának kiskereskedelmi ára alapján állapítja meg (a lent ismertetett, a korlátlan adatforgalmat biztosító belföldi díjcsomagokra vonatkozó adatkorlátozásokhoz hasonlóan). A szolgáltatónak előzetesen tájékoztatnia kell Önt erről a korlátozásról, és figyelmeztetnie kell, amikor az Ön által igénybe vett adatátviteli szolgáltatások volumene eléri a kérdéses határértéket. Ön ezt követően is folytathatja az adatroamingot, de fontos tudnia, hogy ezért szolgáltatója többletdíjat fog Önnek felszámolni. A többletdíj összege az adatforgalomra vonatkozóan érvényben lévő maximális nagykereskedelmi tarifának felel meg. Ez 2019-ben 4,5 euró/1GB adatforgalom plusz áfa. Az adatforgalomra vonatkozó maximális tarifa 2019 után tovább fog csökkenni.

Adatforgalom-korlátozások – korlátlan adatforgalmat biztosító belföldi díjcsomagok

Ha Ön olyan díjcsomagra kötött szerződést a mobilszolgáltatójával, mely alapján fix összegű havidíjért korlátlan mértékben vehet igénybe adatátviteli szolgáltatásokat, akkor a mobilszolgáltatónak nagy mennyiségű adatforgalmat kell az Ön számára biztosítania a belföldi díjszabás szerinti barangolás keretében. A pontos volumen az Ön mobildíjcsomagjának árától függ. A belföldi díjszabás szerinti adatbarangolás volumenének legalább kétszer akkorának kell lennie, mint az Ön által fizetett mobildíjcsomag (áfamentes) árának az adatroamingra vonatkozó maximális nagykereskedelmi tarifával ( azaz 2019-es árakon 4,5 euróval) elosztott összege.

Vegyük a következő példát: tegyük fel, hogy Ön (áfa nélkül) 40 eurót fizet mobildíjcsomagjáért, melynek révén korlátlan mennyiségben bonyolíthat le hanghívásokat és adatforgalmat, illetve küldhet és kaphat SMS-eket. A belföldi díjszabás szerinti barangolásnak köszönhetően Ön továbbra is korlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hanghívásokat, illetve küldhet és kaphat SMS-eket, amikor egy másik EU-országba utazik, ezenfelül pedig legalább 17,7 GB nagyságrendű adatforgalmat is lebonyolíthat (2 x (40 euró/ 4,5 euró) = 17,7).

Szolgáltatójának tájékoztatással kell szolgálnia arról, hogy Ön milyen mértékben vehet igénybe barangolási adatátviteli szolgáltatásokat a belföldi díjszabás szerint. Ha Ön ennél nagyobb volumenű adatroamingot bonyolít le, többletdíjat kell fizetnie, melynek összege az adatforgalomra vonatkozóan érvényben lévő maximális nagykereskedelmi tarifának felel meg. Ez 2019-ben 4,5 euró/1GB adatforgalom plusz áfa. Az adatforgalomra vonatkozó maximális tarifa 2019 után tovább fog csökkenni.

Egyéb szerződések

A szolgáltatók olyan szerződéseket is kínálhatnak ügyfeleiknek, amelyek vagy egyáltalán nem tartalmaznak barangolási szolgáltatásokat, vagy alternatívát jelentenek a belföldi díjszabás szerinti barangolást biztosító szerződésekhez képest, és speciális roamingtarifákat határoznak meg (pl. az Európai Unión kívüli barangolás céljára). Az Ön szerződése nem minősül ilyen szerződésnek, csak akkor, ha kifejezetten ilyen típusú szerződést választ ki a szolgáltató kínálatából. Mivel a mobilszolgáltatók a maximális megengedett díjtételeknél alacsonyabb tarifákat is kínálhatnak, érdemes alaposan körülnéznie a piacon, hogy olyan opciót válasszon, mely a legkedvezőbb áron az Ön egyedi szükségleteinek legjobban megfelelő szolgáltatást biztosítja.

A méltányos használatra vonatkozó szabályok – nyomon követés

A szolgáltatók 4 hónapon át nyomon követhetik és ellenőrizhetik, hogy Ön mikor és mennyit barangol, hogy megvizsgálják, teljesülnek-e a méltányos használatra vonatkozó feltételek. Ha Ön ezalatt több időt tölt külföldön, mint otthon, és a belföldi szolgáltatásoknál nagyobb mértékben vesz igénybe roamingszolgáltatásokat , akkor a szolgáltatójának joga van felvenni Önnel a kapcsolatot, és megkérnie, hogy tisztázza a helyzetet. Erre 14 nap áll majd az Ön rendelkezésére. Ha ezt követően is több időt tölt külföldön, mint belföldön, és külföldi (barangolási) fogyasztása meghaladja a belföldit, szolgáltatója többletdíjat szabhat ki az Ön által igénybe vett barangolási szolgáltatásokra. A többletdíjak (áfa nélkül) nem haladhatják meg az alábbi összegeket:

A barangolásos adatátviteli szolgáltatások maximális díja minden év január 1-jén csökkenni fog a következők díjtételek szerint: 3,5 euró, 3 euró, 2022-ben pedig 2,5 euró. Elképzelhető, hogy a nagykereskedelmi barangolási piacok 2019-ben végrehajtani tervezett felülvizsgálatát követően az adatátviteli szolgáltatásokra vonatkozó maximális tarifa 2019 után módosul.

A méltányos használatra vonatkozó szabályok – határt átlépő munkavállalók

Ha Ön egy másik uniós tagállamban dolgozik, mint ahol él, szabadon megválaszthatja, hogy a két ország közül melyikben köt mobilszerződést, és a lakóhelye vagy a munkahelye szerinti országban vásárolt SIM-kártyával belföldi díjszabás szerint barangolhat. A belföldi díjszabás szerinti barangolás a méltányos használatra vonatkozó feltételek hatálya alá tartozik: minden egyes nap, amikor legalább egy alkalommal bejelentkezik a hazai hálózatba, belföldi jelenlétnek számít, azaz a mobilszolgáltató úgy veszi, mintha aznap abban az országban tartózkodott volna, ahol a szerződést kötötte (még abban az esetben is, ha Ön még ugyanaznap külföldre utazik).

Külföldre irányuló hívás belföldről / Barangolás az Európai Unión kívül

A belföldről indított, külföldre – más uniós országba vagy az EU-n kívülre – irányuló mobilhívások nem tartoznak a belföldi díjszabás szerinti barangolásra vonatkozó szabályok hatálya alá. Ugyanígy nem tartoznak e szabályok hatálya alá a barangolás közben indított, de nem uniós országba irányuló mobilhívások vagy SMS-ek. Ne feledje: ezeknek a mobilhívásoknak vagy SMS-eknek nincs szabályozva az áruk, ezért a szolgáltatók tetemes összeget is kiszámlázhatnak értük a fogyasztóknak.

Az Európai Unión kívüli barangolás (különösen az adatroaming) igen költséges lehet, ezért ha nem szeretne csillagászati összegeket fizetni, utazás előtt tájékozódjon a szolgáltatójánál a vonatkozó díjszabásról.

Barangolás repülő-, illetve hajóúton

Ha Ön repülővel vagy hajóval utazik az EU területén, akkor belföldi díjszabás szerint barangolhat, feltéve hogy földfelszíni mobilhálózathoz kapcsolódik. Ha a mobilszolgáltatás műholdas rendszereken keresztül valósul meg, akkor nincs mód belföldi díjszabás szerinti barangolásra, és Önnek fizetnie kell a nem szabályozott roamingszolgáltatásokért (melyeknek nincs korlátozva a tarifája).

A személyes adatok védelme

A szolgáltatóknak kötelező betartaniuk a vonatkozó adatvédelmi szabályokat, és az Ön (számlázás céljából már rendelkezésükre álló) adatait csak arra használhatják fel, hogy ellenőrizzék az Ön barangolásos mobilhasználatát és azt összevessék a belföldi fogyasztásával.

Ha probléma adódik... – az Önt megillető fogyasztói jogok

Ha úgy véli, hogy a szolgáltatója nem tartja tiszteletben az Ön belföldi díjszabás szerinti barangolással kapcsolatos jogait, és díjat számol fel Önnek az Európai Unión belüli utazása során igénybe vett roamingszolgáltatásokért, akkor reklamáció céljából vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval a cég által biztosított panasztételi eljárás segítségével.

Ha nem elégedett a válaszukkal, segítségért fordulhat az illetékes nemzeti szabályozó hatósághoz – rendszerint a nemzeti távközlési szabályozó hatósághoz –, amelynek munkatársai ki fogják vizsgálni a panaszát.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: