Utolsó frissítés: 23/06/2022

Kiskorú munkavállalók

Korhatár

Tilos 15 éven aluli személyeket foglalkoztatni. Előfordulhat, hogy ez a korhatár magasabb azokban az EU-országokban, ahol a tankötelezettség felső korhatára meghaladja a 15 évet.

Mindazonáltal lehetőség van 15 év alatti kiskorúak foglalkoztatására kulturális, művészi, sport- és reklámtevékenység keretében, ehhez azonban az illetékes hatóság előzetes hozzájárulására van szükség.

14 és 15 év közötti gyerekek dolgozhatnak kombinált elméleti, illetve gyakorlati szakképzési rendszerben (munkával egybekötött képzés) vagy üzemi gyakorlati rendszerben (tapasztalatszerzési célú munkavégzés). A legalább 14. (bizonyos esetekben 13.) életévüket betöltött fiatalkorúak végezhetnek könnyű munkát.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság, kockázatmegelőzés

Munkaadóként Önnek meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket a fiatalkorú munkavállalók egészségének védelme és a biztonságuk garantálása érdekében, és gondoskodnia kell arról, hogy ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása a munkakörükkel járó kockázatok értékelésén alapuljon. Erre még azelőtt sort kell keríteni, mielőtt a fiatal alkalmazottak munkába állnak.

Tilos kiskorú személyeket a következő típusú munkák végzésére alkalmazni:

Egyes EU-országok lehetővé teszik a munkaadóknak fiatal munkavállalók felvételét, ha a szóban forgó munkakörök betöltésére a szakképzésük részeként van szükség. Munkaadóként Önnek biztosítania kell, hogy a kiskorú munkavállalók munkáját illetékes személy felügyelje az egészségük védelme és a biztonságuk garantálása céljából.

Önnek tájékoztatnia kell fiatal munkavállalóit a munkájukkal járó lehetséges kockázatokról és a biztonságuk és egészségük védelmében meghozott minden intézkedésről. Ha az Ön fiatal munkavállalói 15 éven aluliak, a gyermekek törvényes képviselőjét is tájékoztatnia kell.

Ha az értékelés azt mutatja, hogy valamely kockázat veszélyezteti a fiatalok biztonságát, fizikai vagy mentális egészségét, illetve fejlődését, megfelelő ingyenes egészségügyi vizsgálatot és ellenőrzést kell biztosítani számukra, mielőtt munkába állnának.

Az éves pihenőidőre és a munkaközi szünetekre vonatkozó általános szabályok

Ha az Ön cége fiatalkorú személyeket foglalkoztat, és a napi munkaidejük meghaladja a négy és fél órát, legalább 30 perces szünetet kell biztosítania számukra.

Ha a kiskorú munkavállalók tankötelesek és iskolába járnak, Önnek gondoskodnia kell arról, hogy munkavégzés alól mentes időszak álljon a rendelkezésükre az iskolai szünet időtartama alatt (a vonatkozó nemzeti szabályokkal összhangban).

Munkaidő, éjszakai munkavégzés és pihenőidő a 15 éven alul gyermekek esetében

A 15 éven aluli gyermekek foglalkoztatására szigorú szabályok vonatkoznak, melyek különböznek a munka/képzés típusától függően.

A megengedett maximális munkaidő:

Figyelmeztetés

Este 8 óra és reggel 6 óra közötti munkavégzésre tilos 15 év alatti gyermekeket foglalkoztatni.

Minden 24 órás időszakban legalább 14 egymást követő órából álló pihenőidőt, minden 7 napos időszakban pedig legalább 2, lehetőleg egymást követő napból álló pihenőidőt kell biztosítani a számukra.

Munkaidő, éjszakai munkavégzés és pihenőidő a 15 és 18 év közötti fiatalok esetében

Ha az Ön vállalkozása 15 és 18 év közötti (serdülőkorú), a nemzeti jog szerint már nem tanköteles fiatalokat foglalkoztat, ők legfeljebb napi 8 órát és legfeljebb heti 40 órát dolgozhatnak.

A serdülőkorú munkavállalók nem dolgozhatnak este 10 óra és reggel 6 óra között vagy este 11 óra és reggel 7 óra között. Egyes EU-országok lehetővé teszik az eltérést e szabályoktól a munka jellegével kapcsolatos rendkívüli esetekben (a hajózási és halászati ágazatban, a fegyveres erőknél vagy a rendőrségnél, kórházakban, illetve hasonló létesítményekben, továbbá kulturális, művészeti, sport- vagy reklámtevékenység keretében).

Önnek minden 24 órás időszakban legalább 12 egymást követő órából álló pihenőidőt, minden 7 napos időszakban pedig legalább 2, lehetőleg egymást követő napból álló pihenőidőt kell biztosítania fiatalkorú munkavállalóinak.

Ha a nemzeti jog lehetővé teszi az eltérést e szabályoktól, Önnek esetleg nem kell biztosítania az említett pihenőidőt fiatal munkavállalóinak a következő ágazatokban:

Ha az Ön által foglalkoztatott serdülőkorú fiatalok osztott napi munkaidőben dolgoznak, szintén lehetőség nyílhat a minimális pihenőidőre vonatkozó szabályoktól való eltérésre.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

EURES-tanácsadók

Amennyiben munkafeltételekkel kapcsolatos tájékoztatásra van szüksége, vagy az egyes országok, illetve határrégiók munkaerő-felvételi eljárásai során segítségre szorul, forduljon EURES-tanácsadójához!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: