Utolsó frissítés: 21/11/2022

CE-jelölés

Sok termék csakis CE-jelölés birtokában értékesíthető az Európai Unióban. A CE-jelölés igazolja, hogy a forgalmazott terméket a gyártó megvizsgálta, és az megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Függetlenül attól, hogy a világ mely részén állították elő, a szabályozás hatálya alá tartozó termékeket csak CE-jelöléssel lehet az EU belső piacán forgalomba hozni.

Mikor kötelező a CE-jelölés?

CE-jelölésre csak azoknak a termékeknek az esetében van szükség, amelyekre vonatkozóan léteznek CE-jelölés feltüntetését előíró uniós termékszabályok.

Bizonyos termékekre egyszerre több uniós követelmény is vonatkozhat. Gyártóként Önnek gondoskodnia kell arról, hogy terméke megfeleljen az összes vonatkozó követelménynek, mielőtt CE-jelöléssel látja el azt. Tilos CE-jelöléssel ellátni olyan terméket, amelyre vonatkozóan nem léteznek uniós előírások, illetve amelyekre a vonatkozó szabályok nem követelik meg a CE-jelölést.

A CE-jelölés megszerzésének módja

Gyártóként Ön kizárólagos felelősséget visel azért, hogy terméke megfeleljen a rá vonatkozó követelményeknek. Nincs szüksége engedélyre ahhoz, hogy termékét CE-jelöléssel lássa el, ám mielőtt használni kezdi a CE-jelölést, Önnek:

Ha a termék már viseli a CE-jelölést, Ön köteles kérésre az illetékes tagállami hatóság rendelkezésére bocsátani az általa kért információkat és igazoló dokumentumokat.

Szükség van-e független értékelésre?

Nézzen utána, hogy fel kell-e kérnie egy bejelentett szervezetet a termék független értékelésére. Az ezzel kapcsolatos információk az Ön termékére vonatkozó jogszabályban találhatók: tekintse meg az egyes termékkategóriákra vonatkozó szabályokat en .

Nincs minden termék esetében szükség bejelentett szervezet közreműködésére.

Ha az Ön termékét bejelentett szervezetnek kell értékelnie, a CE-jelölés mellett fel kell tüntetni az értékelést végző szervezet azonosító számát is. A CE-jelölést és az azonosító számot fel lehet tüntetni külön, de fontos, hogy egyértelmű legyen, hogy egymáshoz tartoznak.

A termékek tanúsításával foglalkozó bejelentett szervezetek jegyzékét a NANDO adatbázis en tartalmazza.

Ha az Ön termékét nem kell független szervezetnek megvizsgálnia, akkor Önnek kell ellenőriznie, hogy a termék kielégíti-e a rá vonatkozó műszaki követelményeket. Ebbe beletartozik a termék használatával összefüggő lehetséges kockázatok felmérése és dokumentálása is.

Díjköteles-e az eljárás?

Ha az Ön cége saját maga végzi a megfelelőségértékelést, annak semmilyen díja nincs. Ha viszont bejelentett szervezet szolgáltatásait veszi igénybe – vagy önkéntesen, vagy mert az Ön termékére vonatkozó uniós jogszabály az érintett termék független értékelését írja elő, a bejelentett szervezet szolgáltatásait meg kell fizetnie. A független értékelés költsége attól függ, hogy az Ön termékére melyik tanúsítási eljárást kell alkalmazni, illetve mennyire összetett a termék stb.

Hogyan kell elhelyezni a CE-jelölést a terméken?

A CE-jelölésnek láthatónak, olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie.

A megfelelőségi jelölésnek a „CE" betűkből kell állnia, mindkét betűnek azonos magasságúnak és legalább 5 mm nagyságúnak kell lennie (kivéve, ha a vonatkozó jogszabály ettől eltérően rendelkezik).

Ha csökkenteni vagy növelni kívánja a CE-jelölés méretét a terméken, a két betű arányait meg kell tartani. Feltéve, hogy a betűk jól láthatóak maradnak, a CE-jelölés különböző formákat ölthet (pl. nem kell meghatározott színűnek lennie, lehet kitöltött vagy belül üres).

Ha a CE-jelölést nem lehet elhelyezni magán a terméken, fel lehet tüntetni a csomagoláson, ha van, vagy a terméket kísérő dokumentáción. Ha az Ön terméke több olyan uniós irányelv/rendelet hatálya alá tartozik, amely CE-jelölést ír elő, a terméket kísérő dokumentáción fel kell tüntetni, hogy a termék megfelel az összes alkalmazandó uniós irányelvnek/rendeletnek.

A CE-jelölést ábrázoló képfájlokat a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság honlapjáról en lehet letölteni.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: