Utolsó frissítés: 09/08/2019

CE-jelölés

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Sok termék csakis CE-jelölés birtokában exportálható az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaiba (Európai Gazdasági Térség: az EU 28 tagállama és három EFTA-ország (Izland, Liechtenstein és Norvégia)). A jelölés azt igazolja, hogy az Ön vállalkozása által előállított terméket megvizsgálták, és az megfelel az összes uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásnak. CE-jelöléssel lehet ellátni minden olyan terméket, melyet az uniós belső piacon forgalmaznak – függetlenül attól, hogy azt az EGT-n belül vagy az EGT-n kívül állították-e elő.

CE-jelölést csak azokon a termékeken lehet elhelyezni, amelyekre uniós műszaki előírások vonatkoznak.

Ahhoz, hogy CE-jelöléssel láthassa el termékét, Önnek műszaki dokumentációt kell összeállítania, mely igazolja, hogy a termék a vonatkozó uniós előírások mindegyikének megfelel. Gyártóként Ön kizárólagos felelősséget vállal azért, hogy terméke megfelel a szóban forgó követelményeknek. A terméket forgalmazó és/vagy importáló cégek bekérhetik Öntől a címke jogszerűségét igazoló dokumentumokat.

A CE-jelölés megszerzésének módja

Külön szabályok vonatkoznak a gyártókraen:

1. Utána kell nézniük, milyen uniós követelmények vonatkoznak a termékre.

Az EU-szintű követelményeket a különböző termékekre, illetve termékágazatokra vonatkozó irányelveken határozzák meg. Ilyen, irányelvben szabályozott termékek, illetve termékcsoportok például:

Ezek az irányelvek az egyes termékkategóriákra vonatkozó alapvető követelményeket rögzítik.

2. Meg kell győződniük arról, hogy termékük megfelel a követelményeknek.

Önnek, mint gyártónak, gondoskodnia kell arról, hogy terméke megfelel az összes uniós jogi követelménynek. Ha termékére harmonizált európai szabványen vonatkozik, és a gyártás során Ön betartja a szabványban foglaltakat, terméke vélelmezhetően megfelel a vonatkozó uniós irányelveknek.

A szabványok alkalmazása önkéntes, nem kötelező. A vonatkozó EU-irányelvben foglalt alapvető követelményeket a gyártók egyéb megoldások révén is teljesíthetik.

3. Utána kell járniuk, hogy a terméket kell-e tesztelnie bejelentett szervezetnek.

Bizonyos termékek esetében ellenőriznie kell egy megfelelésértékelő szervezetnek (az ún. „bejelentett szervezetnek"), hogy az Ön terméke megfelel-e a rá vonatkozó technikai előírásoknak. Ez nem minden termék esetében kötelező. A Nando adatbázisbólen megtudhatja, hogy mely bejelentett szervezethez kell fordulnia termékével.

4. Tesztelniük kell terméküket.

Ha az Ön termékét nem kell független szervezetnek tesztelnie, akkor Önnek kell ellenőriznie, hogy a termék kielégíti-e a rá vonatkozó műszaki követelményeket. Ebbe beletartozik a termék használatával összefüggő lehetséges kockázatok felmérése és dokumentálása is.

5. Össze kell állítaniuk a műszaki dokumentációt.

A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell mindazokat az iratokat, amelyek igazolják, hogy az Ön terméke megfelel a műszaki előírásoknak.

6. Fel kell tüntetniük a CE-jelölést a terméken, és megfelelőségi nyilatkozatot kell készíteniük.

Miután megtette az előző lépéseket, Ön jogosulttá válik arra, hogy elhelyezze termékén a CE-jelölést. A jelölésnek láthatónak, olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie. Ha bejelentett szervezetnek kellett tesztelnie a terméket, Önnek a szervezet azonosító számát is fel kell tüntetnie a terméken. Emellett aláírt EU-megfelelőségi nyilatkozatot kell közzétennie, amely igazolja, hogy az Ön által gyártott termék megfelel minden jogi követelménynek.

Importőrök

Míg a gyártók felelőssége az, hogy biztosítsák az általuk előállított termék megfelelőségét, és feltüntessék rajta a CE-jelölést, az importőrökneken arról kell gondoskodniuk, hogy az általuk piaci forgalomba hozott termékek kielégítsék a vonatkozó követelményeket, és ne jelentsenek veszélyt az európai fogyasztókra. Az importőrnek ellenőriznie kell, hogy az EU-n kívüli gyártó megtette-e a szükséges lépéseket, és hogy kérésre rendelkezésre tudja-e bocsátani a dokumentációt.

Forgalmazók

A forgalmazóknaken is ismerniük kell az alapvető jogi követelményeket, például, hogy mely termékeket kell ellátni CE-jelöléssel és dokumentációval, illetve fel kell ismerniük azokat a termékeket, amelyek egyértelműen nem felelnek meg az elvárásoknak. A forgalmazóknak ezen túlmenően számot kell tudniuk adni a nemzeti hatóságoknak arról, hogy kellő gondossággal jártak el, és rendelkeznek a gyártó vagy az importőr igazolásával, miszerint ez utóbbi megtette a szükséges intézkedéseket. Ezenfelül a forgalmazónak segítenie kell a nemzeti hatóságokat a dokumentumok beszerzésében.

További információk:

Kapcsolódó témák

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Oldal megosztása: