Utolsó frissítés: 04/01/2023

Határokon átnyúló befektetések az EU-ban

Mit értünk egy másik uniós országban megvalósuló befektetésen?

Ha az Ön uniós vállalkozása egy másik uniós országban fektet be tőkét, például ingatlant vagy részvényeket vásárol, érdekeltségeit védik az uniós beruházásvédelmi szabályok. A határokon átívelő befektetés többek között a következőket jelentheti:

Hogyan védi az EU az Ön befektetéseit?

Az uniós szerződések magas szintű védelmet biztosítanak a befektetők számára. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben en tilos en az uniós országoknak olyan intézkedést tenni, amely indokolatlanul akadályozza vagy visszatartja a befektetéseket. A beruházásvédelem azt is jelenti, hogy Ön kérheti jogainak elismerését egy független nemzeti bíró előtt. 

Amennyiben Ön határokon átnyúló befektetést eszközöl bármelyik ágazatban (pl. pénzügyi szolgáltatások, közlekedés, energia, távközlés, közbeszerzés, szakmai képesítések, szellemi tulajdon vagy társasági jog), az említett általános uniós szabályok által biztosított védelem mellett az adott területre vonatkozó külön szabályok is védik Önt.

Az uniós szabályok azonban lehetővé teszik az uniós országok számára, hogy közérdekből szabályozzák a piacokat a biztonság, az egészségügy, a szociális jogok, a fogyasztóvédelem vagy a környezetvédelem területén. Ez következményekkel járhat a befektetőkre nézve. Egyes esetekben a nemzeti hatóságok előírhatnak bizonyos korlátozásokat. Tilos a tőke szabad mozgásának vagy a letelepedés szabadságának korlátozása, kivéve, ha azt a különböző en uniós jogszabályokban en meghatározott okok valamelyike igazolja. Ilyen tiltott korlátozások például a következők: 

Figyelmeztetés

A befektetés típusától és a befektetés helye szerinti országtól függően külön nemzeti szabályok lehetnek érvényben. A nemzeti hatóságok bizonyos körülmények között és bizonyos feltételek mellett korlátozásokat vezethetnek be, de mindig meg kell felelniük az uniós szabályoknak. 

A befektetés életciklusa 

Az uniós belső piaci szabályok védik és szabályozzák a határokon átnyúló befektetéseket teljes életciklusuk során. Ha Ön egy másik uniós országban fektet be, joga van ahhoz, hogy:

Befektetőként hogyan érvényesítheti jogait? 

Ha úgy ítéli meg, hogy jogait nem tartották tiszteletben, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet befektetőként. 

Peren kívüli megoldások 

Jogait számos olyan közjogi eljárás védi, amelyek célja a jogsértések (az uniós jog megsértésének) megelőzése és a befektetők által a nemzeti hatóságoknál esetlegesen tapasztalt nehézségek megoldása. Igénybe veheti például a semleges, peren kívüli vitarendezési testületek által biztosított eljárásokat, hogy azok segítsenek panaszának rendezésében. 

Bírósági eljárás

Előfordulhat, hogy hivatalos jogi eljárást kíván igénybe venni az uniós szabályok szerint – ilyenkor ügyével a befektetés helye szerinti ország nemzeti bíróságaihoz fordulhat. A nemzeti bíráknak különleges szerepe és felelőssége van a beruházásvédelem terén, mivel országukban ők felelősek az uniós jogszabályok érvényesítéséért.

Hivatalos panasz

Az esetleges jogsértések bejelentésére az Európai Bizottsághoz is benyújthatja panaszát az uniós jog megsértésével kapcsolatos panaszbejelentő űrlap segítségével. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás en indításával követheti nyomon az ügyet.

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: