Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 02/01/2023

Gépkocsi-regisztrációval kapcsolatos dokumentumok és adminisztratív teendők

Az Európai Unióban általános szabályként minden autótulajdonosnak nyilvántartásba kell vetetnie személygépkocsiját abban az országban, ahol a szokásos tartózkodási helye van.

Nincs Unió-szerte hatályos jogszabály a járművek nyilvántartásba vételére vonatkozóan. Az alábbiakban a több EU-tagországban is szokásos eljárásokat ismertetjük.

Javasoljuk, hogy nézzen utána, milyen konkrét szabályok érvényesek abban az országban, ahol él, illetve ahova át kívánja helyezni lakhelyét.

Ország kiválasztása

Gépjárműjének nyilvántartásba vételéhez több dokumentumot is be kell nyújtania.

A műszaki alkalmasság igazolása és a műszaki vizsgálat elvégzését igazoló okmányok

Gépjármű-tulajdonosként Önnek gondoskodnia kell arról, hogy gépjárműve műszakilag megfelelő állapotban legyen, és az első forgalomba helyezés után négy évvel, majd azt követően kétévente műszaki vizsgálatnak kell alávetnie gépkocsiját.

Ha elköltözik egy másik EU-országba, és ott regisztrálni kívánja autóját, igazolni kell majd az adott ország hatóságai részére, hogy gépjárműve átment műszaki vizsgálaton az Ön korábbi lakóhelyének megfelelő országban.

Figyelmeztetés

A műszaki vizsgálat gyakorisága számottevően különbözhet az egyes EU-országok között.

A műszaki alkalmasságról szóló igazolást láthatóan el kell helyeznie gépjárművében, és az igazolásnak tartalmaznia kell a műszaki vizsgálat eredményét, a gépjármű azonosító adatait és a következő vizsgálat dátumát. A műszaki alkalmasságot igazoló okmány érvényességét el kell ismerni akkor is, ha a gépjármű tulajdonost vált.

Forgalmi engedély

Gépjármű nyilvántartásba vételekor az EU-ban az illetékes hatóság ki fogja állítani Önnek a gépjármű forgalmi engedélyét, mely az azt kibocsátó ország szabályainak függvényében egy vagy két részből áll. A valamelyik uniós országban kiállított forgalmi engedélyeket a többi EU-országnak el kell ismernie, amikor Ön odalátogat, illetve odaköltözik. Ha Önnek újból nyilvántartásba kell vetetnie gépjárművét egy másik EU-országban, az eredeti forgalmi engedélyt be kell nyújtania az új lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságának. Ha a forgalmi engedély két részből áll, Önnek mindkettőt be kell nyújtania. Egyes tagországokban esetleg más dokumentumokat is be kell nyújtani gépkocsi nyilvántartásba vételéhez. Ezért fontos tájékozódni a konkrét követelményekről az adott országban.

Amikor gépjárműjével külföldre utazik vagy költözik, az autó forgalmi engedélyét vigye magával. Ha a forgalmi engedély két részből áll, az első rész elegendő.

Tulajdonjog igazolása

A hatóság kérheti Öntől annak igazolását, hogy Ön a jármű jogos tulajdonosa. Fontos, hogy a vételt bizonyító számlán jól olvashatóan szerepeljen az autókereskedő adószáma.

Az áfa befizetésének igazolása

Gépjármű nyilvántartásba vételekor a tagállami hatóságok jogosultak ellenőrizni, hogy Ön befizette-e a gépjármű után az áfa (az uniós jogban: hozzáadottérték-adó, héa) teljes összegét. Az áfára vonatkozó szabályok eltérőek lehetnek attól függően, hogy új vagy használt autóról van-e szó, illetve hogy az eladó hivatásos autókereskedő vagy magánszemély-e.

A szabályozás értelmében új autónak az a gépjármű minősül, amelyik legfeljebb 6000 km-t futott, VAGY amelyet legfeljebb 6 hónapja vettek először nyilvántartásba. Itt utána tud nézni annak, hol kell megfizetnie az áfát egy másik EU-országban vásárolt gépjármű után.

A kötelező felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás

A gépjármű-regisztráció során Önnek igazolnia kell, hogy kötött felelősségbiztosítást. A hatóságoknak el kell fogadniuk minden olyan biztosító fedezetigazolását, amelynek:

Megfelelőségi nyilatkozat az új gépkocsik esetében

A gyártó által kiállított igazolás azt tanúsítja, hogy a jármű műszaki jellemzői megfelelnek a biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A megfelelőségi nyilatkozat lehet európai uniós (EK) vagy tagállami igazolás.

EK-megfelelőségi tanúsítvány

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat az összes uniós országban érvényes. Ha az Ön gépkocsijának érvényes EK-nyilatkozata van, a tagállami hatóságok nem kérhetnek más műszaki dokumentációt – feltéve, hogy a jármű nem ment változtatáson keresztül azután, hogy a gyárat elhagyta (erre van lehetőség, csak új jóváhagyási eljárást kell kérelmezni).

Nemzeti megfelelőségi nyilatkozat

A nemzeti megfelelőségi nyilatkozat csak abban az országban érvényes, ahol kibocsátották. Rendszerint buszok, tehergépkocsik, kisteherautók, pótkocsik és a 2009 májusa előtt készült egyedi tervezésű járművek, valamint a muzeális jellegű autók esetében használatos.

Ha az Ön gépkocsija már nyilvántartásba van véve az uniós országok valamelyikében, de Ön másik tagállamba költözik, az új lakóhely szerinti ország hatóságai a gépjármű ottani regisztrációját további műszaki vizsga elvégzéséhez vagy további igazolások bemutatásához köthetik.

Figyelmeztetés

Az ezen az oldalon található információk nem vonatkoznak az Európai Unióban élő brit állampolgárokra, sem az Egyesült Királyságban élő uniós polgárokra. Ezekben az esetekben a nemzeti szabályozás alkalmazandó.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: