Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/01/2023

Rejestracja samochodu i inne formalności

Z reguły w UE swój samochód powinieneś zarejestrować w kraju, w którym masz miejsce stałego zamieszkania.

Nie ma ogólnounijnych przepisów, które regulowałyby rejestrację samochodów. Poniżej opisano, jak wyglądają formalności w większości państw UE.

Możesz sprawdzić, które przepisy mają zastosowanie w Twoim kraju oraz w kraju, do którego się przeprowadzasz.

Wybierz kraj

Aby zarejestrować samochód, musisz przedstawić wymienione poniżej dokumenty:

Świadectwo zdatności do ruchu drogowego i poświadczenie pomyślnego wyniku badań technicznych

Jako właściciel samochodu jesteś zobowiązany do utrzymania samochodu w stanie zdatności do ruchu drogowego oraz do poddania go badaniom technicznym po upływie czterech lat od daty pierwszej rejestracji, a następnie co dwa lata.

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE i chcesz tam przerejestrować swój samochód, będziesz musiał przedstawić w urzędzie dowód, że samochód przeszedł pomyślnie badania techniczne w poprzednim kraju zamieszkania.

Uwaga

Wymagania w zakresie częstotliwości przeprowadzania badań technicznych mogą w poszczególnych krajach UE znacząco się różnić.

Poświadczenie przeprowadzenia badań technicznych powinno być umieszczone w widocznym miejscu w samochodzie. Powinno ono zawierać wyniki badań, dane identyfikacyjne pojazdu i datę następnych badań. Świadectwo zdatności do ruchu drogowego powinno zostać uznane nawet w przypadku zmiany właściciela pojazdu.

Dowód rejestracyjny pojazdu

Po zarejestrowaniu samochodu w UE odpowiedni urząd wyda Ci dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny składa się z jednej lub z dwóch części, w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Dowód rejestracyjny samochodu jest uznawany w innych krajach UE, zarówno podczas podróży, jak i w przypadku przeprowadzki do innego państwa UE. Jeśli chcesz przerejestrować swój samochód w innym kraju UE, musisz tam przedstawić oryginał dowodu rejestracyjnego w urzędzie odpowiadającym za rejestrację pojazdów. Jeśli dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, będziesz musiał przedstawić obie części. Niektóre kraje UE mogą wymagać dodatkowych dokumentów, więc lepiej sprawdzić dokładne wymogi obowiązujące w danym kraju.

Dowód rejestracyjny zawsze należy mieć przy sobie, zarówno w przypadku podróży, jak i przeprowadzki do innego kraju UE. Jeśli dowód rejestracyjny składa się z dwóch części, wystarczy mieć część I.

Dowód własności

Możesz zostać poproszony o udowodnienie, że jesteś legalnym posiadaczem pojazdu. Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT sprzedawcy samochodu.

Dowód opłacenia podatku VAT

W przypadku rejestracji pojazdu urzędy krajowe mają prawo sprawdzić, czy należycie opłacono podatek VAT. Zasady dotyczące podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany oraz czy kupujesz go od autoryzowanego sprzedawcy czy też od osoby prywatnej.

Do celów podatku VAT nowy samochód to samochód, którego przebieg nie przekracza 6 tys. km LUB okres jego użytkowania nie przekracza sześciu miesięcy. Sprawdź, gdzie powinieneś zapłacić podatek VAT za samochód kupiony w innym kraju UE.

Dowód ubezpieczenia

Dokonując rejestracji, musisz przedstawić dowód ubezpieczenia. Urząd powinien zaakceptować ubezpieczenie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, które:

Świadectwo zgodności dla nowych samochodów

Świadectwo zgodności jest wydawane przez producenta i potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie (WE) lub krajowe.

Świadectwo zgodności WE

Świadectwo zgodności WE jest ważne we wszystkich krajach UE. Jeśli Twój samochód ma ważne świadectwo WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej – chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

Krajowe świadectwo zgodności

Krajowe świadectwo zgodności jest ważne tylko w kraju, który je wydał. Zwykle dotyczy autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, przyczep, samochodów zbudowanych na zamówienie przed majem 2009 r. lub samochodów zabytkowych.

Jeżeli Twój samochód został już zarejestrowany, ale przenosisz się wraz z nim do innego kraju UE, urząd w nowym kraju zapewne będzie wymagał do zarejestrowania pojazdu dodatkowych przeglądów technicznych lub zaświadczeń.

Uwaga

Informacje na tej stronie nie mają zastosowania do obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w UE ani do obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy krajowe.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: