Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 12/06/2017

Dokumenty i formalności wymagane przy rejestracji samochodu

Swój samochód musisz zarejestrować w kraju, w którym masz miejsce stałego zamieszkania – zasada ta obowiązuje w całej Unii.

Zazwyczaj nie możesz zarejestrować samochodu w kraju, gdzie masz dodatkowe miejsce zamieszkania lub dom letniskowy.

Przepisy UE nie regulują rejestracji samochodów. Poniżej opisano, jak wyglądają formalności w większości państw członkowskich.

Wybierz kraj

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

 

Aby zarejestrować samochód, musisz przedstawić następujące dokumenty:

Świadectwo zgodności dla nowych samochodów

Świadectwo zgodności jest wydawane przez producenta i potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie (WE) lub krajowe.

Świadectwo zgodności WE

Świadectwo zgodności WE jest ważne we wszystkich krajach UE .

Jeśli Twój samochód ma ważne świadectwo WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej – chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

Krajowe świadectwo zgodności

Krajowe świadectwo zgodności jest ważne tylko w kraju, który je wydał.

Zwykle dotyczy autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, przyczep, samochodów zbudowanych na zamówienie przed majem 2009 r. lub samochodów zabytkowych.

Jeżeli Twój samochód został już zarejestrowany, ale przenosisz się wraz z nim do innego kraju UE, urząd w nowym kraju zapewne będzie wymagał do zarejestrowania pojazdu dodatkowego przeglądu technicznego lub świadectwa.

Dowód rejestracyjny dla samochodów, które już były rejestrowane

Aby zarejestrować samochód, który już był rejestrowany (przez Ciebie lub poprzedniego właściciela) w innym kraju UE, powinieneś złożyć w urzędzie rejestracji pojazdów poprzedni dowód rejestracyjny.

Zawiera on ważne informacje na temat samochodu, powinien też ułatwić i przyśpieszyć rejestrację.

Dowód ubezpieczenia

Dokonując rejestracji, musisz przedstawić dowód ubezpieczenia.

Urząd powinien zaakceptować ubezpieczenie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, które:

  • ma siedzibę lub oddział w danym kraju
  • nie ma oddziału w danym kraju, ale jest upoważnione do świadczenia usług na jego terytorium.

Dowód własności

Możesz zostać poproszony o udowodnienie, że jesteś legalnym posiadaczem pojazdu. Faktury użyte jako dowód zakupu powinny wyraźnie podawać numer VAT sprzedawcy samochodu.

Dowód opłacenia podatku VAT

Podczas rejestracji pojazdu urzędy krajowe mają prawo sprawdzić, czy należycie opłacono podatek VAT.

Zasady dotyczące podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany oraz czy kupujesz go od autoryzowanego sprzedawcy czy też od osoby prywatnej.

Do celów podatku VAT nowy samochód to samochód, którego przebieg nie przekracza 6 tys. km LUB okres jego użytkowania nie przekracza 6 miesięcy.   

Sprawdź, gdzie powinieneś zapłacić podatek VAT za samochód kupiony w innym kraju UE.

Dowód dopuszczenia do ruchu drogowego

Władze kraju, w którym zamierzasz zarejestrować pojazd, mogą wymagać, aby najpierw przeszedł on badanie techniczne.

Jednak w rzeczywistości mają one obowiązek uznać badanie techniczne przeprowadzone w innym kraju UE.

Opłata rejestracyjna / podatek drogowy

Żadne ogólnounijne przepisy nie regulują kwestii opłaty za rejestrację ani podatku drogowego. Musisz uiścić te opłaty zgodnie z wymogami prawa kraju, w którym mieszkasz lub do którego się przeprowadzasz.

Przeprowadzając się do innego kraju, możesz kwalifikować się do zwolnienia z podatku wymaganego przy rejestracji pojazdu, jeśli spełnisz odpowiednie warunki i dopełnisz formalności w wymaganych terminach.

Przed przeprowadzką do nowego kraju skontaktuj się z odpowiednim urzędem krajowymEnglish.

Prawdziwa historia

Terminowość się opłaca!

Alex i Flora przeszli właśnie na emeryturę po przepracowaniu w Niemczech ostatnich 30 lat. Chcą się teraz przeprowadzić do Portugalii i zabrać ze sobą samochód.

W Portugalii są zwolnieni z tamtejszego podatku rejestracyjnego (ISV), jeśli zarejestrują pojazd w ciągu 6 miesięcy od wyjazdu z Niemiec. Władze portugalskie wymagają tylko zaświadczenia z niemieckiego urzędu, potwierdzającego datę opuszczenia kraju.

Ponieważ portugalski podatek rejestracyjny może być bardzo wysoki, Aleksowi i Florze z pewnością opłaca się dokonanie rejestracji w terminie.

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy