Ostatnio sprawdzono : 22/03/2018

Skargi i rozstrzyganie sporów

Jeśli uznasz, że dostawca energii elektrycznej naruszył Twoje prawa (warunki umowy, jakość usługi itp.), masz do wyboru kilka możliwości działania.

Możesz złożyć skargę do swojego dostawcy gazu lub energii elektrycznej. Dostawca musi poinformować Cię o istnieniu takiej możliwości i o procedurze składania skarg.

Powinno Ci to umożliwić szybkie rozstrzygnięcie sporu oraz uzyskanie zwrotu kosztów bądź odszkodowania, o ile jest to uzasadnione.

Jeśli skarga zostanie rozpatrzona w sposób, który Cię nie zadowoli, masz również prawo przekazać ją do niezależnego organu pozasądowego rozstrzygania sporówen , jakim jest np. rzecznik praw obywatelskich ds. energii.

Niezależnie od tych możliwości masz prawo wnieść sprawę do sądu.

 

Prawdziwa historia

Helen z Wielkiej Brytanii nie mogła zrozumieć, dlaczego kwota na jej rachunku za energię elektryczną była tak wysoka i tego, w jaki sposób została obliczona.

W tej sprawie zwróciła się na piśmie do swojego dostawcy energii elektrycznej, jednak otrzymana odpowiedź nie była zadowalająca. Po upływie ośmiu tygodni, w ciągu których jej problem nie został rozwiązany, Helen postanowiła wnieść sprawę do rzecznika praw obywatelskich ds. energii. Rzecznik zażądał od spółki wyjaśnienia sprawy i rozwiązania problemu. Firma przyznała się do popełnienia błędu przy obliczaniu. Ponadto zmieniła standardowy format rachunku na bardziej zrozumiały dla konsumentów.

Krajowy punkt kontaktowy ds. energetyki

Każdy kraj musi udostępnić konsumentom centralny punkt informacyjnyen , w którym mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat praw przysługujących im jako odbiorcom energii, na temat aktualnych przepisów i skutecznego rozstrzygnięcia sporu z dostawcą energii elektrycznej lub gazu.

Krajowe organy regulacyjne

Prawa przysługujące Ci jako odbiorcy energii w UE muszą być określone w przepisach Twojego kraju. Więcej informacji możesz uzyskać od krajowego organu regulacyjnegoen , który musi zapewnić wszystkim konsumentom ochronę ich praw zgodną z przepisami UE.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: