Ostatnio sprawdzono: 24/02/2020

Zarejestrowane związki partnerskie

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadzasz się do innego kraju UE, aby w nim zamieszkać, pracować lub studiować, pamiętaj, że dzięki przepisom unijnym Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie dowiesz się, na jakich warunkach Twój zarejestrowany partner może do Ciebie dołączyć.

Jednak jeśli jesteś obywatelem UE i nigdy nie mieszkałeś w innym kraju UE, zastosowanie mają jedynie przepisy krajowe.

Jeśli jesteś w związku cywilnym osób tej samej płci, Twój kraj przyjmujący powinien przyznać Twojemu partnerowi prawo pobytu na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do cywilnych i zarejestrowanych partnerów lub innych krewnych.

Twój partner jest obywatelem UE

Pobyt na podstawie przysługujących mu praw

Jako obywatel UE Twój zarejestrowany partner może mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają ogólnie zastosowanie do obywateli UE.

Jeśli Twój partner pracujelub szuka pracy, otrzymuje emeryturęlub studiuje, należy sprawdzić warunki i formalności dotyczące:

Pobyt w charakterze osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu

Jeśli Twój partner nie planuje podejmować lub poszukiwać pracy ani studiować oraz nie otrzymuje emerytury,

również może dołączyć do Ciebie jako członek rodziny.

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w ten sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych związków partnerskich jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Więcej informacji o uznawaniu związków partnerskich w Europie.

Twój partner nie jest obywatelem UE

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w ten sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków niebędących obywatelami UE.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych związków partnerskich jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych niebędących obywatelami UE.

Więcej informacji o uznawaniu związków partnerskich w Europie.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: