Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Zarejestrowane związki partnerskie

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadzasz się do innego kraju UE, aby w nim zamieszkać, pracować lub studiować, pamiętaj, że dzięki przepisom unijnym Twojej rodzinie będzie łatwiej do Ciebie dołączyć. Na tej stronie dowiesz się, na jakich warunkach Twój zarejestrowany partner może do Ciebie dołączyć.

Jednak jeśli jesteś obywatelem UE i nigdy nie mieszkałeś w innym kraju UE, zastosowanie mają jedynie przepisy krajowe.

Jeśli jesteś w związku cywilnym osób tej samej płci, Twój kraj przyjmujący powinien przyznać Twojemu partnerowi prawo pobytu na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do cywilnych i zarejestrowanych partnerów lub innych krewnych.

Twój partner jest obywatelem UE

Pobyt na podstawie przysługujących mu praw

Jako obywatel UE Twój zarejestrowany partner może mieszkać z Tobą w nowym kraju UE na takich samych warunkach, jakie mają ogólnie zastosowanie do obywateli UE.

Jeśli Twój partner pracujelub szuka pracy, otrzymuje emeryturęlub studiuje, należy sprawdzić warunki i formalności dotyczące:

Pobyt w charakterze osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu

Jeśli Twój partner nie planuje podejmować lub poszukiwać pracy ani studiować oraz nie otrzymuje emerytury,

również może dołączyć do Ciebie jako członek rodziny.

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w ten sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych związków partnerskich jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych.

Więcej informacji o uznawaniu związków partnerskich w Europie.

Twój partner nie jest obywatelem UE

Niektóre kraje UE traktują zarejestrowanych partnerów w ten sam sposób jak małżonków. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu małżonków niebędących obywatelami UE.

Inne kraje UE nie uznają zarejestrowanych związków partnerskich jako odpowiednika związku małżeńskiego. W takim przypadku powinieneś sprawdzić obowiązujące prawa i formalności dotyczące pobytu innych krewnych niebędących obywatelami UE.

Więcej informacji o uznawaniu związków partnerskich w Europie.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: