Ostatnio sprawdzono: 03/09/2020

Świadczenia rodzinne

Skutki brexitu

Zasady i warunki przedstawione na tej stronie wciąż obowiązują obywateli UE w Wielkiej Brytanii i obywateli Wielkiej Brytanii w UE, pod warunkiem że są oni chronieni umową o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

W umowie o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a UE określono ogólne zasady ochrony praw do zabezpieczenia społecznego (np. prawo do opieki zdrowotnej, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia emerytalnego) nabytych przed dniem 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji na temat praw obywateli UE w Wielkiej Brytaniien

Jeżeli uważasz, że prawa przysługujące Ci zgodnie z przepisami UE zostały naruszone, zwróć się o poradę do naszych służb.

Obywatele Unii w Wielkiej Brytanii powinni w pierwszej kolejności dochodzić swoich praw w odpowiednim urzędzie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, mogą zgłosić naruszenie swoich praw niezależnemu brytyjskiemu organowi monitorującemu (UK Independent Monitoring Authorityen).

Jeżeli jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii w UE i chcesz złożyć skargę, zwróć się do Komisji Europejskiej.

W UE to, który kraj odpowiada za wypłacanie świadczeń społecznych, w tym również świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych i wychowawczych), zależy od statusu ekonomicznego oraz miejsca zamieszkania danej osoby - a nie od tego, jakie obywatelstwo posiada ta osoba.

Warunki, zgodnie z którymi rodzice otrzymują świadczenia rodzinne, są określone w przepisach krajowych. Z reguły rodzicom przysługuje prawo do pobierania świadczeń rodzinnych w konkretnym kraju UE, jeżeli:

Nie należy zapominać o tym, że świadczenia rodzinne w Europie są bardzo zróżnicowane.

Cała Twoja rodzina mieszka w jednym kraju

Jeśli przeprowadzisz się z całą rodziną do innego kraju UE i będziesz objęty systemem zabezpieczenia społecznego tylko w tym kraju, to ten kraj będzie wypłacał Twoje świadczenia rodzinne.

Jeśli jednak zostałeś oddelegowany do pracy za granicę na krótki okres (poniżej 2 lat) i jednocześnie jesteś objęty zabezpieczeniem społecznym swojego kraju pochodzenia, to Twój kraj pochodzenia będzie odpowiedzialny za wypłacenie świadczeń rodzinnych.

Członkowie Twojej rodziny mieszkają w różnych krajach

Jeżeli członkowie Twojej rodziny nie mieszkają w kraju, w którym jesteś ubezpieczony, mogą przysługiwać Ci świadczenia rodzinne z różnych krajów.

W takich przypadkach właściwe organy krajowe uwzględnią sytuację obojga rodziców i zdecydują, który kraj w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za wypłacenie świadczeń. Decyzja ta będzie podejmowana zgodnie z zasadą pierwszeństwa.

Kraj odpowiedzialny w pierwszej kolejności

Dodatki

Jeśli świadczenia, które otrzymujesz od państwa odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń w pierwszej kolejności, są niższe od świadczeń, które uzyskałbyś z państwa odpowiedzialnego za wypłatę świadczeń w drugiej kolejności (w którym także przysługują Ci uprawnienia), to drugie państwo wypłaci Ci dodatek w wysokości pokrywającej różnicę między tymi dwoma świadczeniami. To gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.

Rozwiedzeni rodzice

Jeśli jesteś rozwiedziony(-a) i Twój były współmałżonek/Twoja była współmałżonka otrzymuje zasiłek, ale nie przeznacza go na utrzymanie Waszych dzieci, możesz zwrócić się do zakładu ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym mieszkają dzieci, z prośbą o wypłacanie świadczeń rodzinnych bezpośrednio Tobie, ponieważ to Ty jesteś osobą, która rzeczywiście utrzymuje rodzinę.

Gdzie należy złożyć wniosek o świadczenia rodzinne?

Możesz złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w każdym kraju UE, w którym Tobie lub drugiemu rodzicowi Twoich dzieci przysługują świadczenia. Władze kraju, w którym złożysz wniosek, będą współpracowały ze wszystkimi krajami właściwymi w Twojej sprawie.

Jeśli w odpowiednim terminie wystąpisz o świadczenia w jednym kraju, Twój wniosek zostanie automatycznie uznany za dotyczący również innego kraju UE, w którym również przysługują Ci świadczenia rodzinne. Władze nie mogą odmówić Ci świadczeń, do których masz prawo, jeżeli kraj, w którym został złożony wniosek, zbyt późno przekazał dokumenty właściwym władzom w innym państwie.

Uwaga

Dowiedz się od władz krajowych, jakie terminy składania wniosku obowiązują w przypadku świadczeń rodzinnych. Jeśli nie dotrzymasz terminu, możesz stracić swoje uprawnienia.

Władze krajowe są zobowiązane do współpracy oraz wymiany wszelkich informacji niezbędnych do rozpatrzenia Twojego wniosku. Aby pokonać trudności wynikające z różnic językowych, administracje krajowe wymieniają swoje informacje na standardowych dokumentach.

Świadczenia rodzinne w Europie są bardzo zróżnicowane

Kraje UE mają swobodę ustanawiania własnych przepisów dotyczących uprawnień do świadczeń i usług. Wszystkie kraje oferują świadczenia rodzinne, ale ich wysokość i warunki wypłacania bardzo się różnią. W niektórych krajach otrzymasz regularne świadczenia pieniężne, podczas gdy w innych Twoja sytuacja rodzinna może Cię uprawniać tylko do korzystania z ulg podatkowych.

Aby uniknąć nieporozumień, które mogą mieć znaczny wpływ na Twój całkowity dochód, zasięgnij informacji o systemie zabezpieczenia społecznego w kraju przyjmującym.

Szczegółowe informacje o świadczeniach rodzinnych w kraju odpowiedzialnym za ich wypłacanie:

Wybierz kraj:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bułgariabgen
 • Chorwacjacren
 • Cyprcyen
 • Daniadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandiafien
 • Francjafren
 • Grecjagren
 • Hiszpaniaesen
 • Irlandiaieen
 • Islandiaisen
 • Liechtensteinlien
 • Litwalten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Niderlandynlen
 • Niemcydeen
 • Norwegianoen
 • Polskaplen
 • Portugaliapten
 • Republika Czeskaczen
 • Rumuniaroen
 • Szwajcariachen
 • Szwecjaseen
 • Słowacjasken
 • Słoweniasien
 • Węgryhuen
 • Włochyiten
 • Łotwalven

Masz więcej pytań?

Europejscy doradcy ds. zatrudnieniaOtwórz link do strony zewnętrznej również mogą udzielić Ci podstawowych informacji na temat świadczeń rodzinnych przysługujących Ci w kraju, do którego przyjechałeś.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: