Ostatnio sprawdzono: 23/03/2020

Równe traktowanie i kwalifikacje

Skutki brexitu

Masz obowiązek traktować kandydatów do pracy z innych krajów UE w taki sam sposób jak kandydatów z Twojego kraju. Musisz również zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, z którego kraju UE pochodzą, takie same warunki pracy i nie wolno Ci dyskryminować ich ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Aby pracować w Twoim kraju, pracownicy, którzy uzyskali kwalifikacje w innym kraju UE, muszą mieć pewność, że ich doświadczenie i wykonywany przez nich zawód są uznawane w Twoim kraju. Mogą to zrobić na przykład przy pomocy europejskiej legitymacji zawodowej.

Udostępnij tę stronę: