Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Równe traktowanie i kwalifikacje

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Masz obowiązek traktować kandydatów do pracy z innych krajów UE w taki sam sposób jak kandydatów z Twojego kraju. Musisz również zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, z którego kraju UE pochodzą, takie same warunki pracy i nie wolno Ci dyskryminować ich ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Aby pracować w Twoim kraju, pracownicy, którzy uzyskali kwalifikacje w innym kraju UE, muszą mieć pewność, że ich doświadczenie i wykonywany przez nich zawód są uznawane w Twoim kraju. Mogą to zrobić na przykład przy pomocy europejskiej legitymacji zawodowej.

Udostępnij tę stronę: