Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 06/04/2022

Równe traktowanie i kwalifikacje

Masz obowiązek traktować kandydatów do pracy z innych krajów UE w taki sam sposób jak kandydatów z Twojego kraju. Musisz również zapewnić wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, z którego kraju UE pochodzą, takie same warunki pracy i nie wolno Ci dyskryminować ich ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Pracownikom dotkniętym niepełnosprawnością należy zapewnić racjonalne usprawnienia. Takie usprawnienia umożliwiają im ubieganie się o pracę i wykonywanie pracy, jak również rozwój zawodowy i udział w szkoleniach. Zgodnie z prawem UE prawo do racjonalnych usprawnień obejmuje wszystkie czynności związane z pracą.

Aby pracować w Twoim kraju, pracownicy, którzy uzyskali kwalifikacje w innym kraju UE, muszą mieć pewność, że ich doświadczenie i wykonywany przez nich zawód są uznawane w Twoim kraju. Mogą to zrobić na przykład przy pomocy europejskiej legitymacji zawodowej.

Udostępnij tę stronę: