Ostatnio sprawdzono: 17/05/2021

Prawo pobytu

Skutki brexitu

Pytania i odp owiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu

1 stycznia 2021 r. zmienią się przepisy obowiązujące obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i przeprowadzających się do tego kraju. To samo dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w jednym z krajów UE lub przeprowadzających się do UE.

Mam miejsce stałego pobytu w Wielkiej Brytanii/UE lub nabędę je w okresie przejściowym.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do stałego pobytu w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Mieszkam w Wielkiej Brytanii/UE, ale nie mam jeszcze prawa stałego pobytu.

Co do zasady nadal będziesz mieć prawo wraz z rodziną do utrzymania miejsca zamieszkania w kraju przyjmującym. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz jednak zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme), aby uzyskać nowy status pobytu. W UE należy jak najszybciej sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają złożenia wniosku o nowy status pobytu.

Chcę się przeprowadzić do Wielkiej Brytanii/UE.

Do 31 grudnia 2020 r. możesz przeprowadzić się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii lub do kraju UE zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami UE. Dotyczy to również członków rodziny, którzy nie mają obywatelstwa kraju UE. W Wielkiej Brytanii musisz wówczas zgłosić się w systemie przyznawania statusu osoby osiedlonej (settlement scheme). W UE należy sprawdzić, czy władze kraju przyjmującego wymagają rejestracji i czy istnieje obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nowy status pobytu.

Chcę się udać do Wielkiej Brytanii/UE na krótki pobyt.

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania pobytu, rejestracji pobytu za granicą, rejestracji członków rodziny będących obywatelami UE, rejestracji członków rodziny pochodzących spoza UE będą nadal obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2020 r.

Potrzebuję pomocy.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa wynikające z przepisów UE nie są przestrzegane, skorzystaj z naszej pomocy.

Szczegółowe informacje o wdrożeniu umowy o wystąpieniu i o prawach obywateli

Tutaj znajdziesz informacje na temat pobytu w innym kraju UE w przypadku pracowników, studentów, emerytów i osób poszukujących pracy. W szczególności dowiesz się, jakie prawa przysługują Ci w kraju, do którego przyjechałeś, i jakich formalności administracyjnych musisz dopełnić.

Wybierz sytuację

Jako obywatel UE masz prawo przenieść się do dowolnego kraju UE, aby w nim mieszkać, pracować, uczyć się, szukać pracy lub przejść na emeryturę.

W innym kraju UE możesz przebywać przez okres do trzech miesięcy bez konieczności rejestrowania się. Może być jednak wymagane zgłoszenie Twojego pobytu. Jedynym wymogiem jest posiadanie ważnego krajowego dowodu tożsamości lub paszportu. Jeśli planujesz pobyt dłuższy niż trzy miesiące, konieczne może okazać się zarejestrowanie pobytu.

W wielu krajach UE konieczne jest stałe noszenie przy sobie dowodu tożsamości lub paszportu. W krajach tych zostawienie dokumentów potwierdzających tożsamość w domu może być karane grzywną lub tymczasowym zatrzymaniem, samo w sobie nie jest jednak powodem do wydalenia.

Sprawdź, czy w kraju przyjmującym musisz zawsze nosić przy sobie dowód osobisty lub paszport:

Masz pytania dotyczące konkretnego kraju?

Jeżeli legalnie zamieszkiwałeś w innym kraju UE nieprzerwanie przez pięć lat, automatycznie uzyskujesz prawo do stałego pobytu w tym kraju.

Sprawdź swoje prawa w zależności od sytuacji:

Chcę przenieść się do innego kraju UE, aby:

pracować

studiować

przejść na emeryturę

szukać pracy

dołączyć do mojej rodziny

robić coś innego

Jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE i chcesz przenieść się do UE w celu podjęcia pracy lub nauki, wszystkie praktyczne informacje znajdziesz w unijnym portalu imigracyjnymesfrpten .

Krewni będący obywatelami UE

Udostępnij tę stronę: