Posljednji put provjereno : 20/09/2018

Prava boravka

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Sve što trebate znati o životu u drugoj zemlji EU-a, bez obzira na to radite li ili ste u mirovini, studirate li ili tražite posao.

Posebno: Koja su vaša prava u zemlji domaćinu? Koje administrativne formalnosti morate obaviti?

Saznajte više:

Podijeli: