Poslovanje
Posljednji put provjereno: 11/07/2022

Formalni pravni postupak za potrošače

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Kada pokrenuti postupak

Europski postupak za sporove male vrijednosti možete pokrenuti radi novčanog potraživanja u vrijednosti od najviše 5000 EUR od osobe, organizacije ili poduzeća sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a.

Napomena

Taj postupak nije moguće pokrenuti za potraživanja u Danskoj.

Postupak možete pokrenuti kako biste zatražili nadoknadu robe ili usluga. Na primjer, možete tražiti nadoknadu za neispravan proizvod koji ste kupili u drugoj državi članici EU-a ili na internetu od osobe koja živi u drugoj državi članici EU-a. Za takvo potraživanje ne trebate uzeti odvjetnika.

Imajte na umu da tim postupkom nisu obuhvaćene neke građanske i trgovačke stvari, uključujući:

Kako podnijeti zahtjev

Postupak za sporove male vrijednosti uglavnom je pisani postupak. Kako biste podnijeli zahtjev, trebate ispuniti obrazac AKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici i priložiti svu dokumentaciju kojom se podupire vaš zahtjev. Nakon ispunjavanja obrazac i svu popratnu dokumentaciju, kao što su potvrde i računi, trebate podnijeti mjerodavnom sudu, bilo u svojoj matičnoj državi ili u dotičnoj drugoj državi članici.

Pronađite mjerodavni sud i upoznajte se s propisima zemlje u kojoj se on nalazi koji se odnose na podnošenje zahtjeva.

Napomena

Zapamtite, potraživani iznos ne može biti veći od 5000 EUR, ne uključujući kamate i troškove.

Nakon što zaprimi vaš zahtjev, sud će pregledati obrazac i popratnu dokumentaciju te odlučiti je li zahtjev obuhvaćen područjem primjene postupka. Sud od vas može zatražiti da ispunite obrazac BKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici ako neki potrebni podaci nedostaju.

Ako je vaš predmet prihvatljiv za postupak za sporove male vrijednosti, sud će stupiti u kontakt s tuženikom (tj. osobom protiv koje podnosite tužbeni zahtjev). Tuženik ima rok od 30 dana za odgovor.

U roku od 30 dana od zaprimanja odgovora tuženika (ako tuženik odgovori), sud će poduzeti jedan od sljedećih koraka:

Izvršenje

Odluka suda automatski se priznaje u ostalim državama članicama EU-a. Međutim, ako tuženik ne postupi u skladu s odlukom, možete se obratiti tijelima nadležnima za provedbu u državi tuženika.

Morat ćete dostaviti:

Tijela nadležna za izvršenje izvršit će odluku u skladu s nacionalnim propisima.

Troškovi postupka

Uglavnom ćete morati platiti sudsku pristojbu, koja će vam se nadoknaditi ako postupak bude riješen u vašu korist. Iznos koji ćete morati platiti ovisi o zemlji u kojoj se nalazi sud.

Više informacija o europskom postupku za sporove male vrijednosti dostupno je na portalu e-pravosuđe.

Europski platni nalog

Kada pokrenuti postupak

Kako biste ishodili naplatu novčanih potraživanja u drugoj državi članici EU-a, možete pokrenuti postupak za europski platni nalog. On se primjenjuje na neosporena građanska i trgovačka potraživanja, npr. ako je zahtjev već riješen na sudu i dužnik je prihvatio rješenje.

Napomena

Ovaj postupak nije moguće pokrenuti za potraživanja u Danskoj.

Kako podnijeti zahtjev

Postupak europskog platnog naloga pisani je postupak pa za njegovo pokretanje ne trebate ići na sud.

Za pokretanje postupka prvo trebate ispuniti obrazac AKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici te u njemu navesti pojedinosti o strankama u postupku, opisati prirodu zahtjeva i navesti iznos koji potražujete. Nakon ispunjavanja obrazac biste trebali poslati mjerodavnom sudu.

Sud će zatim razmotriti vaš zahtjev. Ako je vaš predmet prihvatljiv za postupak za europski platni nalog, sud će izdati europski platni nalog u roku od 30 dana.

Napomena

U Mađarskoj europski platni nalog izdaju javni bilježnici, a u svim ostalim državama članicama EU-a sudovi.

Izvršenje

Nakon što primi europski platni nalog, dužnik (osoba od koje potražujete novac) ima rok od 30 dana za prihvaćanje ili osporavanje vašeg zahtjeva.

Ako dužnik ospori europski platni nalog, vaš će se predmet prenijeti redovnom građanskom sudu i riješiti u skladu s nacionalnim pravom. Ako dužnik ne ospori europski platni nalog, on će postati automatski izvršiv.

Za izvršenje pošaljite nadležnim tijelima relevantne države članice EU-a presliku europskog platnog naloga i prema potrebi priložite prijevod.

Više informacija o europskom platnom nalogu dostupno je na portalu e-pravosuđe.

Formalni sudski postupak

Smatrate li da su vaša prava u okviru zakonodavstva EU-a prekršena i odlučite li se za formalni sudski postupak, imate pravo na:

Čak i ako pružatelj usluge ili trgovac ima sjedište u inozemstvu, može vas saslušati sud u vašoj državi ako to poduzeće u njoj obavlja poslovnu ili strukovnu djelatnost ili ako njegova djelatnost uključuje i vašu državu.

Ako niste u mogućnosti platiti službeni sudski postupak, trebali biste imati pravo na pravnu pomoć. Trebate ispuniti obrazac za pravnu pomoć u drugoj državi članici EU-a i podnijeti ga lokalnom sudu, koji će ga proslijediti nadležnom sudu u dotičnoj drugoj državi članici EU-a.

Napomena

Ta pravila primjenjiva diljem EU-a ne primjenjuju se na Dansku. Međutim, na snazi je nekoliko sporazuma kojima se u određenim slučajevima osigurava prijenos zahtjeva za pravnu pomoć.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: