Posljednji put provjereno: 28/04/2022

Porezi

Ne postoje pravila na razini EU-a kojima je određeno oporezivanje dohotka od plaća, mirovina, naknada, imovine, nasljedstva, donacija i iz drugih izvora koji ostvaruju građani EU-a koji žive, rade ili provode vrijeme izvan svoje matične države.

Postoje samo nacionalni zakoni i dvostrani porezni ugovori između država, a njima nisu obuhvaćene sve situacije i međusobno se znatno razlikuju.

Međutim, postoje određena osnovna načela koja se primjenjuju na većinu osoba koje provode vrijeme u državama članicama koje nisu njihove matične države.

Ostali porezi

Za informacije o porezima na nezarađeni dohodak u državi u kojoj ste porezni rezident (npr. porezi na imovinu, lokalni porezi, porezi na darove i nasljedstvo itd.) obratite se lokalnom poreznom uredu de en fr .

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: