Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 14/09/2020

Oslobođenje od PDV-a

Utječe li Brexit na vas?

Neka roba i usluge kao što su obrazovanje, zdravstvena skrb i financijske usluge mogu biti izuzete od plaćanja od PDV-a.

Ta prodaja oslobođena je od PDV-a, bez „prava na odbitak". To znači da nemate pravo na odbitak PDV-a koji ste platili na kupnju povezanu s takvim prodajama.

Registracija poduzeća u sustavu PDV-a

Ako u poslovanju svojeg poduzeća vršite prodaju, obično morate registrirati svoje poduzeće u sustavu PDV-a. Pri registraciji poduzeća u sustavu PDV-a izdat će vam se PDV identifikacijski broj.

Ako prodajete robu ili usluge koje se smatraju oslobođenima od PDV-a, nije uvijek nužno registrirati svoje poduzeće u sustavu PDV-a.

Oslobođenje od PDV-a za mala poduzeća

U većini zemalja EU-a možete se prijaviti za poseban program koji će vam omogućiti trgovinu bez potrebe za obračunavanjem PDV-a, uz određene uvjete. Ako vaše poduzeće vrši oporezivu isporuku robe ili usluga do određene godišnje granice, možete ostvariti oslobođenje od PDV-a. To znači da nećete platiti PDV poreznoj upravi, ali tada nećete moći izvršiti odbitak ulaznog PDV-a niti navoditi PDV na računima. Ako se na to odlučite, možete dobrovoljno odabrati da se na vaše poduzeće primjenjuju uobičajene odredbe o PDV-u; u tom slučaju morate plaćati PDV, pa tako možete i izvršiti odbitak ulaznog PDV-a.

Imajte na umu da se te granice ili pragovi razlikuju od zemlje do zemlje i da mogu vrijediti posebni uvjeti. U nekim zemljama mala poduzeća ne mogu ostvariti oslobođenje od PDV-a i moraju odmah prijaviti svu oporezivu prodaju.

Program se ne primjenjuje na:

PRAGOVI ZA PDV – po zemljama

(posljednje ažuriranje tablice u svibnju 2018.)

Država članica Oslobođenje za mala poduzeća
Nacionalna valuta Protuvrijednost u eurima
Austrija

30 000 EUR

Belgija 25 000 EUR
Bugarska 50 000 BGN 25 565 EUR
Cipar 15 600 EUR
Češka 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Njemačka 17 500 EUR
Danska 50 000 DKK 6 713 EUR
Estonija 40 000 EUR
Grčka 10 000 EUR
Španjolska ne postoji ne postoji
Finska 10 000 EUR
Francuska 82 800 EUR ili 42 900 EUR ili 33 200 EUR
Hrvatska 300 000 HRK 40 324 EUR
Mađarska 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Irska 75 000 EUR ili 37 500 EUR
Italija 65 000 EUR
Litva 45 000 EUR
Luksemburg 30 000 EUR
Latvija 40 000 EUR
Malta 35 000 EUR ili 24 000 EUR ili 14 000 EUR
Nizozemska ne postoji ne postoji
Poljska 200 000 PLN 47 342 EUR
Portugal 10 000 EUR ili 12 500 EUR
Rumunjska 220 000 RON 47 180 EUR
Švedska 30 000 SEK 2 943 EUR
Slovačka 49 790 EUR
Slovenija 50 000 EUR
Ujedinjena Kraljevina 85 000 GBP 97 382 EUR
*referentni devizni tečaj eura koji je Europska središnja banka objavila 23. ožujka 2018. (osim za Rumunjsku, za koju su pragovi izraženi u RON temeljeni na vrijednosti EUR za posebne programe po tečajnoj listi na datum pristupanja, tj. 1.1.2007.)

Porezne olakšice (progresivne)

Mala poduzeća čiji je godišnji promet ispod određenog praga mogla bi ostvariti korist od progresivnih poreznih olakšica. Ako ispunjavate uvjete prihvatljivosti za taj program, i dalje se morate registrirati u sustavu PDV-a, ali moći ćete dobiti olakšicu na dio svojeg prometa. Olakšica se postupno smanjuje dok vaš promet ne dostigne prag koji određuje zemlja EU-a u kojoj imate poslovni nastan.

Ti se pragovi razlikuju od zemlje do zemlje i mogu vrijediti posebni uvjeti. Trenutačno je svega nekoliko zemalja EU-a provelo program progresivnih poreznih olakšica.

Program se ne primjenjuje na:

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: