Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 10/06/2020

Prekogranično plaćanje PDV-a

Utječe li Brexit na vas?

Poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u imaju drukčije obveze u pogledu PDV-a ovisno o tome je li riječ o robi ili uslugama te ovisno o tome odakle tu robu ili usluge kupuju ili kamo ih prodaju.

Na primjer, ako određeni proizvod prodajete poduzeću koje posluje u drugoj zemlji EU-a i u sustavu je PDV-a u EU-u, za tu prodaju ne obračunavate PDV. Ako se isti proizvod proda krajnjem potrošaču unutar EU-a, možda ćete morati obračunati PDV po stopi koja se primjenjuje u zemlji krajnjeg potrošača.

U nastavku možete pronaći detaljnije informacije o pravilima koja se na vas odnose.

Želim saznati više o prekograničnom PDV-u

Prodaja robe poduzećima s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a

Ako robu prodajete poduzeću i pritom je šaljete u drugu zemlju EU-a, ne obračunavate PDV ako kupac ima valjani PDV broj dodijeljen u EU-u.

Uvijek možete oduzeti PDV koji ste platili za povezane troškove, poput robe ili usluga koje su kupljene baš kako biste realizirali tu prodaju.

Ako vaš kupac nema valjani PDV broj dodijeljen u EU-u, vaše poduzeće obično treba obračunati PDV po stopi koja se primjenjuje u vašoj zemlji.

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Prodaja robe krajnjem potrošaču s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a

Ako prodajete robu i šaljete je potrošačima u drugoj zemlji EU-a, obično svoje poduzeće morate ondje registrirati i obračunavati PDV po stopi koja se primjenjuje u toj zemlji, osim ako je ukupna vrijednost vaše prodaje u tu zemlju u predmetnoj poreznoj godini ispod granične vrijednosti koju je odredila ta zemlja.

Pragovi u pogledu PDV-a za prodaju u zemlje EU-a

(tablica posljednji put ažurirana u travnju 2018.)

Država članica Posebni program za prodaju na daljinu
  Nacionalna valuta Protuvrijednost u eurima*
Austrija

35 000 EUR

 
Belgija 35 000 EUR  
Bugarska 70 000 BGN 35 791 EUR
Cipar 35 000 EUR  
Češka 1 140 000 CZK 44 873 EUR
Njemačka 100 000 EUR  
Danska 280 000 DKK 37 595 EUR
Estonija 35 000 EUR  
Grčka 35 000 EUR  
Španjolska 35 000 EUR  
Finska 35 000 EUR  
Francuska 35 000 EUR  
Hrvatska 270 000 HRK 36 291 EUR
Mađarska   35 000 EUR
Irska 35 000 EUR  
Italija 35 000 EUR  
Litva 35 000 EUR  
Luksemburg 100 000 EUR  
Latvija 35 000 EUR  
Malta 35 000 EUR  
Nizozemska 100 000 EUR  
Poljska 160 000 PLN 37 859 EUR
Portugal 35 000 EUR  
Rumunjska 118 000 RON 25 305 EUR
Švedska 320 000 SEK 31 390 EUR
Slovačka 35 000 EUR  
Slovenija 35 000 EUR  
Ujedinjena Kraljevina 70 000 GBP 80 197 EUR
*Referentni devizni tečajevi za euro koje je Europska središnja banka objavila 23. ožujka 2018. (osim Rumunjske, za koju se pragovi izraženi u rumunjskoj valuti temelje na vrijednostima eura za posebne programe po tečaju na dan pristupanja, odnosno 1. siječnja 2007.)

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Nadalje, posebna se pravila primjenjuju na prodaju trošarinske robe ili novih prijevoznih sredstava, poput novih automobila, brodova ili zrakoplova.

Prodaja usluga poduzećima s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a

Ako prodajete usluge poduzećima s poslovnim nastanom u drugoj zemlji EU-a, svojim kupcima obično ne trebate obračunati PDV. Vaši kupci platit će PDV na primljene usluge po stopi koja se primjenjuje u njihovoj državi (uporabom obrnutog postupka oporezivanja).

Uvijek možete oduzeti PDV koji ste platili za povezane troškove, poput robe ili usluga koje su kupljene baš kako biste realizirali tu prodaju.

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Prodaja usluga krajnjem potrošaču u drugoj zemlji EU-a

U pravilu kupcima morate naplatiti PDV po stopi koja se primjenjuje u vašoj zemlji, osim u slučaju telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektroničkih usluga, koje se uvijek oporezuju u zemlji iz koje je kupac (u kojoj privatna osoba ima stalnu adresu ili u kojoj obično boravi, ili u kojoj osoba koja nije porezni obveznik ima poslovni nastan).

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Kupnja robe iz druge zemlje EU-a

Ako u poslovne svrhe kupujete i primate robu iz druge zemlje EU-a, morate prijaviti i platiti PDV za tu transakciju kao da ste sami prodali robu, po stopi koja se primjenjuje u vašoj zemlji.

Taj iznos obično možete poslije odbiti, prilikom prijave PDV-a.

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Kupnja usluga iz druge zemlje EU-a

Ako u poslovne svrhe kupujete i dobivate usluge iz druge zemlje EU-a (U ovom kontekstu u jednoj od 28 država članica EU-a.), morate prijaviti i platiti PDV za tu transakciju kao da ste sami prodali usluge, po stopi koja se primjenjuje u vašoj zemlji (primjenom postupka obrnute porezne obveze).

Taj iznos obično možete poslije odbiti, prilikom prijave PDV-a.

Imajte na umu da postoji nekoliko važnih iznimakafrdeen od tih pravila.

Pravila o PDV-u moraju se primjenjivati u cijelom EU-u, ali ne primjenjuju se na sljedeća područja koja pripadaju određenim državama članicama ili su s njima povezana.

Posebna područja

 • Ålandski Otoci
 • francuski prekomorski departmanifr
 • područje Büsingen
 • otok Helgoland
 • planina Atos
 • Campione d'Italia
 • talijanske vode Luganskog jezera
 • Livigno
 • Kanarski otoci
 • Ceuta
 • Melila
 • Kanalski otoci
 • Gibraltar

Imajte na umu da se pravila o PDV-u u EU-u primjenjuju na sljedeća područja izvan EU-a:

 • Monako
 • Otok Man
 • baze Ujedinjene Kraljevine na Cipru

Prodaja robe kupcima izvan EU-a

Ako prodajete robu kupcima izvan EU-a, ne obračunavate PDV. Međutim, uvijek možete oduzeti PDV koji ste platili za povezane troškove, poput robe ili usluga koje su kupljene baš kako biste realizirali tu prodaju.

Prodaja usluga kupcima izvan EU-a

Ako pružate usluge kupcima izvan EU-a, obično ne obračunavate PDV. Međutim, ako se usluga koristi u drugoj zemlji EU-a, ta zemlja može odlučiti obračunati PDV.

Uvijek možete oduzeti PDV koji ste platili za povezane troškove, poput robe ili usluga koje su kupljene baš kako biste realizirali tu prodaju.

Kupnja robe od subjekata izvan EU-a

Ako kupujete robu u poslovne svrhe od dobavljača s poslovnim nastanom izvan EU-a, u pravilu PDV morate platiti na mjestu uvoza.defren

Ako kupujete oporezivu robu, taj iznos obično možete poslije odbiti, prilikom prijave PDV-a.

Kupnja usluga od subjekata izvan EU-a

Ako u poslovne svrhe primate usluge od dobavljača s poslovnim nastanom izvan EU-a, obično PDV trebate platiti po stopi koja se primjenjuje u vašoj zemlji, kao da ste sami pružili uslugu (primjenom postupka obrnute porezne obveze).

Taj iznos obično možete poslije odbiti, prilikom prijave PDV-a.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Public consultations

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: