Posljednji put provjereno: 24/06/2022

Alkohol, duhan, gotovina i trošarine

Ograničenja za alkohol i duhan unutar EU-a

Količina koju možete kupiti ili ponijeti nije ograničena za privatne osobe koje putuju iz jedne države članice EU-a u drugu, ako su kupljeni proizvodi za osobnu upotrebu, a ne za preprodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda u zemlji u kojoj ste ga kupili te stoga ne morate podmirivati nikakva druga potraživanja ni u jednoj drugoj državi članici EU-a.

Međutim, kako bi se utvrdilo jesu li proizvodi koje ste kupili namijenjeni osobnoj upotrebi, carinska tijela EU-a mogu uzeti u obzir nekoliko različitih elemenata kao što su: imate li u vlasništvu komercijalno poduzeće ili za njega radite, način na koji je roba pakirana i prevezena itd. U obzir će se uzeti i količina proizvoda s kojom putujete.

Napomena

Budite svjesni toga da svaka država članica EU-a može sama odlučiti o maksimalnoj količini duhanskih proizvoda i alkoholnih pića koje u nju možete unijeti. Te maksimalne količine moraju iznositi najmanje:

Nošenje količina iznad ograničenja

Ako carinska tijela sumnjaju da nosite robu koja nije za vlastitu upotrebu, ili je namijenjena za preprodaju, možda će se od vas tražiti da dokažete suprotno (prilaganjem dokaza kupnje itd.). Ako ne možete pružiti dovoljno dokaza, od vas bi se moglo tražiti podmirivanje trošarina ili bi vam proizvodi mogli biti zaplijenjeni.

Napomena

Na kupce mlađe od 17 godina primjenjuju se stroža pravila. Ta se pravila mogu razlikovati od zemlje do zemlje, stoga ih provjerite prije putovanja.

Nošenje gotovine

Ako planirate ući u EU ili izići iz EU-a s gotovinom u iznosu od10 000 EUR ili više (ili s jednakovrijednim iznosom u drugim valutama), to morate prijaviti de en fr carinskim tijelima. Ako to ne učinite, carinska bi tijela vaš novac mogla zadržati, a vas kazniti. Budite svjesni toga da carinska tijela mogu provoditi pojedinačne provjere, kao i provjere prtljage i/ili vozila.

Ako želite putovati iz jedne države članice EU-a u drugu s gotovinom u iznosu od 10 000 EUR ili više (ili s jednakovrijednim iznosom u drugim valutama), morate provjeriti s carinskim tijelima zemalja koje napuštate, u koje ulazite i kroz koje prolazite morate li to prijaviti.

PDV i trošarine prilikom ulaska u EU

Ako ulazite u EU iz zemlje koja nije članica EU-a, robu za osobnu upotrebu možete unijeti bez plaćanja PDV-a i trošarina unutar ograničenja navedenih u nastavku te ako roba nije za preprodaju. Jednaka pravila vrijede i ako dolazite s Kanarskih otoka, Kanalskih otoka, iz Gibraltara ili ostalih područja u kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Alkoholna pića

Možete unijeti:

Možete unijeti i:

Svaki od tih iznosa predstavlja 100 % ukupnog iznosa te zadnje dopuštene količine koju možete raspodijeliti. Primjerice, možete unijeti pola litre jakih alkoholnih pića i 1 litru pojačanog vina – i jedno i drugo predstavljaju polovinu te dopuštene količine.

Duhanski proizvodi

Gornja i donja granična vrijednost ovise o državi članici EU-a koju posjećujete. Ako država članica EU-a primjenjuje donje granične vrijednosti, može ih primjenjivati samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Gornja granična vrijednost

Donja granična vrijednost

200 cigareta ili

100 cigarilosa ili

50 cigara ili

250 g duhana

40 cigareta ili

20 cigarilosa ili

10 cigara ili

50 g duhana

Možete kombinirati bilo koje od tih duhanskih proizvoda, ali ne smijete prekoračiti ukupno ograničenje. Na primjer, 50 cigarilosa + 25 cigara = ukupna dopuštena količina.

Napomena

Ako ste mlađi od 17 godina, nemate pravo na trošarinsku olakšicu za duhan ili alkohol.

Ostala roba uključujući parfeme

Možete nositi drugu robu u vrijednosti do 300 EUR po putniku ili 430 EUR po putniku koji putuje zrakom ili morem. Neke države članice EU-a primjenjuju donju graničnu vrijednost u iznosu od 150 EUR za putnike mlađe od 15 godina.

Gorivo

Možete nositi 10 litara (najviše) u prijenosnom spremniku, uz gorivo koje se nalazi u vašem spremniku goriva. Ovo se pravilo primjenjuje na sve vrste motornih vozila.

Trošarine prilikom izlaska iz EU-a

Ako putujete do odredišta izvan EU-a (te u određena područja unutar EU-a kao što su Kanarski otoci), u takozvanim „prodavaonicama koje su izuzete od poreza" u zračnim i pomorskim lukama možete kupovati robu bez plaćanja trošarine i poreza. Međutim, trebali biste imati na umu da bi ta roba u vašoj odredišnoj zemlji koja nije članica EU-a mogla podlijegati trošarinskim i poreznim olakšicama.

Provoz u EU-u preko Švicarske ili druge zemlje koja nije članica EU-a

Napomena

Ako putujete iz jedne države članice EU-a u drugu preko Švicarske, primjenjuju se švicarska carinska pravila en .

Ako nosite količine alkohola ili duhana iznad graničnih vrijednosti dopuštenih u Švicarskoj, morate ih prijaviti prilikom ulaska u Švicarsku i ponovnog ulaska u EU. U Švicarskoj se od vas može tražiti da date financijsko jamstvo koje ćete dobiti natrag nakon što napustite zemlju s robom.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: