Posljednji put provjereno: 05/12/2022

Alkohol, duhan i trošarine

Nošenje alkohola i duhana prilikom putovanja kroz zemlje EU-a

Trošarine se moraju platiti u zemlji u kojoj se alkohol i duhan konzumiraju. Međutim, postoje oslobođenja za fizičke osobe koje putuju kroz zemlje EU-a. Ta se oslobođenja primjenjuju ako su proizvodi kupljeni za osobnu upotrebu, a ne za daljnju prodaju. Porezi (PDV i trošarine) uključeni su u cijenu proizvoda u zemlji u kojoj ste ga kupili, stoga ne morate ništa dodatno plaćati ni u jednoj drugoj zemlji EU-a.

Međutim, kako bi se utvrdilo jesu li proizvodi koje ste kupili namijenjeni osobnoj upotrebi, carinska tijela EU-a mogu uzeti u obzir nekoliko različitih elemenata kao što su: jeste li vlasnik poslovnog subjekta ili za njega radite, način na koji je roba pakirana i prevezena itd. U obzir će se uzeti i količina proizvoda koje nosite sa sobom. Zbog toga svaka zemlja EU-a može odrediti orijentacijske vrijednosti za količine duhanskih proizvoda i alkoholnih pića koje se smiju unijeti u zemlju. Te orijentacijske vrijednosti ne smiju biti niže od sljedećeg:

Roba Orijentacijske vrijednosti EU-a
Cigarete 800
Cigarilosi (cigare mase najviše 3 grama po komadu) 400
Cigare 200
Duhan 1 kg
Jaka alkoholna pića (npr. viski ili džin) 10 litara
Pojačano vino (npr. sherry ili porto) 20 litara
Vino 90 litara (od čega samo 60 litara može biti pjenušavo vino)
Pivo 110 litara

Budući da su navedene vrijednosti okvirne, provjerite orijentacijske vrijednosti koje su odredila carinska tijela en zemlje EU-a u koju putujete.

Nošenje količina iznad orijentacijskih vrijednosti

Ako carinska tijela sumnjaju da nosite robu koja nije za osobnu upotrebu ili je namijenjena za daljnju prodaju, možda će se od vas tražiti da dokažete suprotno (prilaganjem dokaza kupnje itd.). Ne budete li mogli pružiti dovoljno dokaza, od vas bi se moglo tražiti da platite trošarinu u svojoj zemlji odredišta ili bi vam proizvodi mogli biti zaplijenjeni.

Napomena

Na putnike mlađe od 17 godina primjenjuju se stroža pravila. Ta se pravila mogu razlikovati od zemlje do zemlje, stoga ih provjerite prije putovanja. 

PDV i trošarine pri ulasku u EU iz zemlje koja nije članica EU-a

Ako ulazite u EU iz zemlje koja nije članica EU-a, možete unijeti robu bez plaćanja PDV-a i trošarina ako ta roba nije za daljnju prodaju i ako poštujete ograničenja navedena u nastavku. Ista se pravila primjenjuju i ako dolazite s Kanarskih otoka ili drugih područja en u kojima se ne primjenjuju pravila EU-a o PDV-u i trošarinama.

Dopuštene količine alkohola i duhana pri ulasku u EU iz zemlje koja nije članica EU-a

Dopuštene količine za alkohol

Možete unijeti a):

Uz to možete unijeti b):

Svaka od količina navedena pod točkom b) predstavlja ukupnu dopuštenu količinu u toj kategoriji alkoholnih pića, koju možete raspodijeliti kako vi želite. Na primjer, možete unijeti: 4 litre mirnog vina, 16 litara piva, pola litre jakog alkoholnog pića i 1 litru pojačanog vina ili 4 litre mirnog vina, 16 litara piva i 2 litre pjenušavog vina.

Dopuštene količine za duhan

Ovisno o zemlji EU-a koju posjećujete mogu se primjenjivati viša ili niža količinska ograničenja. Ako zemlja EU-a primjenjuje niže količinsko ograničenje, može ga primjenjivati samo na putnike koji putuju kopnom i morem (Bugarska, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska i Slovačka) ili na sve putnike (Estonija i Rumunjska).

Napomena

Navedeni popis zemalja EU-a je okviran i moguće su njegove izmjene. Za najnovije informacije o dopuštenim količinama za duhan provjerite ograničenja koja su odredila carinska tijela en zemlje EU-a u koju putujete.
Više količinsko ograničenje Niže količinsko ograničenje

200 cigareta ili
100 cigarilosa ili
50 cigara ili
250 g duhana

40 cigareta ili
20 cigarilosa ili
10 cigara ili
50 g duhana

Možete kombinirati bilo koje od tih duhanskih proizvoda, ali ne smijete premašiti ukupnu dopuštenu količinu. Na primjer, kad putujete u zemlje EU-a u kojima se primjenjuje više količinsko ograničenje, možete nositi 50 cigarilosa i 25 cigara. To je ukupna dopuštena količina.

Napomena

Ako ste mlađi od 17 godina, nemate pravo na oslobođenje od trošarine na duhan ili alkohol.

Ostala roba, uključujući parfeme

Možete nositi drugu robu u vrijednosti do 300 eura po putniku ili 430 eura po putniku koji putuje zrakom ili morem. Neke zemlje EU-a primjenjuju niži granični iznos od 150 eura za putnike mlađe od 15 godina.

Gorivo

Uz gorivo koje se nalazi u vašem spremniku goriva možete nositi (najviše) 10 litara u prijenosnom spremniku. Ovo se pravilo primjenjuje na sve vrste motornih vozila.

Trošarine prilikom izlaska iz EU-a

Ako putujete u odredišta izvan EU-a (i u određena područja unutar EU-a kao što su Kanarski otoci en ), u takozvanim „prodavaonicama koje su izuzete od poreza” u zračnim i pomorskim lukama možete kupovati robu bez plaćanja trošarine i poreza. Međutim, trebali biste imati na umu da bi se na tu robu u vašoj odredišnoj zemlji koja nije članica EU-a mogla primjenjivati količinska ograničenja za carinska i porezna oslobođenja.

Provoz kroz EU preko Švicarske ili druge zemlje koja nije članica EU-a

Napomena

Ako putujete iz jedne zemlje EU-a u drugu preko Švicarske, primjenjuju se švicarska carinska pravila en .

Ako nosite količine alkohola ili duhana koje su veće od dopuštenih u Švicarskoj, morate ih prijaviti prilikom ulaska u Švicarsku i ponovnog ulaska u EU. U Švicarskoj se od vas može tražiti da date financijsko jamstvo koje ćete dobiti natrag nakon što napustite zemlju s robom.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: