Posljednji put provjereno: 17/05/2021

Radnici – prava boravka

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Imate pravo živjeti u bilo kojoj zemlji EU-a u kojoj radite kao zaposlenik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik.

Ako ostanete bez posla

Ako ostanete bez posla dok živite u drugoj zemlji, i dalje imate pravo živjeti ondje ako ste:

Prijava prisutnosti i prijava boravka

U nekim zemljama EU-a morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako to ne učinite, možete dobiti, na primjer, novčanu kaznu.

Kao zaposlena osoba u zemlji domaćinu trebali biste nakon prva tri mjeseca prijaviti boravak pri nadležnom tijelu (obično gradska vijećnica ili lokalna policijska postaja). Kada se prijavite, dobit ćete potvrdu o prijavi. Tom se potvrdom potvrđuje vaše pravo da živite u zemlji domaćinu.

Trebat će vam:

Drugi dokumenti vam neće trebati.

Stalni boravak

Ako ste pet godina bez prekida živjeli zakonito, ispunjavajući uvjete za boravak, u drugoj zemlji EU-a , automatski stječete pravo na stalni boravak ondje. To znači da u toj zemlji možete boraviti koliko želite.

Smatra se da ste u zemlji boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan zemlje dulje od dvije godine zaredom.

Stalni boravak prije pet godina boravka

Možete steći pravo na stalni boravak za manje od pet godina u sljedećim slučajevima:

Možete li biti deportirani ili vam se izdati zahtjev da napustite zemlju?

Možete živjeti u drugoj zemlji EU-a sve dok ispunjavate uvjete za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U odluci ili zahtjevu moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: