Posljednji put provjereno : 06/04/2018

Radnici – prava boravka

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017en
 • Publikacije EU-a o Brexitu
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o Brexituen

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici EU-a u kojoj radite, kao zaposlenik, samozaposlena osoba ili upućeni radnik.

Boravak u inozemstvu do tri mjeseca

Pripremite nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu

Kao državljanin države članice EU-a za boravak u drugoj državi članici EU-a do tri mjeseca morate imati samo valjanu nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama možete dobiti novčanu kaznu ili privremeni pritvor ako ostavite svoje identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga.

Prijava prisutnosti

U nekim državama članicama morate prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima u razumnom roku nakon dolaska. Ako to ne učinite, možete dobiti, na primjer, novčanu kaznu.

Saznajte više o prijavljivanju prisutnosti.

Deportacija

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Boravak u inozemstvu dulje od tri mjeseca

Imate pravo živjeti u bilo kojoj državi članici EU-a ako u njoj radite.

Prijava boravka

Tijekom prva tri mjeseca boravka zemlja domaćin ne može od vas zahtijevati da prijavite boravak. Možete to učiniti ako želite.

Nakon tri mjeseca zemlja domaćin može od vas zahtijevati da prijavite boravak lokalnim nadležnim tijelima, dokažete da tu radite i dobijete dokument kojim se potvrđuje vaše pravo boravka.

Saznajte više o prijavi boravka u inozemstvu .

Ako ostanete bez posla

Ako ostanete bez posla dok živite u drugoj državi, i dalje imate pravo živjeti ondje ako ste:

 • privremeno nesposobni za rad zbog bolesti ili nesreće
 • prijavljeni pri nadležnom tijelu kao nezaposleni protiv svoje volje; ako ste prije toga bili zaposleni kraće od godinu dana, i dalje imate pravo na jednak tretman kao i domaći državljani na ograničeno razdoblje od najmanje šest mjeseci.
 • uključeni u strukovno osposobljavanje; ako niste nezaposleni protiv svoje volje, osposobljavanje mora biti povezano s vašim prethodnim poslom.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Možete živjeti u drugoj državi članici EU-a sve dok ispunjavate uvjete za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalni boravak

Ako ste zakonito živjeli kao radnik u drugoj državi članici EU-a pet godina bez prekida, automatski stječete pravo na stalni boravak ondje. To znači da u toj državi možete boraviti koliko želite.

Smatra se da ste u državi boravili bez prekida bez obzira na sljedeće:

 • privremene odsutnosti (kraće od šest mjeseci godišnje)
 • dulje odsutnosti zbog obvezne vojne službe
 • jedno razdoblje odsutnosti od 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga kao što su trudnoća i porod, teška bolest, rad, strukovno obrazovanje ili upućivanje na rad u drugu državu.

Možete izgubiti pravo na stalni boravak ako živite izvan države dulje od dvije godine zaredom.

Stalni boravak prije pet godina boravka

Možete steći pravo na stalni boravak za manje od pet godina u sljedećim slučajevima:

 • ako odete u mirovinu, a prethodnu ste godinu radili u toj državi ili ste živjeli ondje tri godine bez prekida
 • ako prestanete raditi jer više niste sposobni za rad, a živjeli ste u toj državi dvije godine bez prekida
 • ako prestanete raditi jer više niste sposobni za rad zbog nesreće na radu ili profesionalne bolesti; u tom slučaju imate pravo ostati u državi neovisno o tome koliko ste dugo ondje živjeli prije nesreće ili bolesti.
 • ako počnete raditi u drugoj državi članici EU-a kao prekogranični radnik – pritom se morate vraćati u svoje mjesto boravka barem jednom tjedno – ali ste prethodno radili u državi u kojoj želite dobiti stalni boravak barem tri godine bez prekida.

Dozvola za stalni boravak

Saznajte kako dobiti dozvolu za stalni boravak : njome se potvrđuje vaše pravo na bezuvjetan boravak u zemlji domaćinu.

Deportacija

U iznimnim slučajevima država u kojoj živite može donijeti odluku o vašoj deportaciji zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da ste vrlo ozbiljna prijetnja.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: