Posljednji put provjereno: 19/08/2019

Prodaja proizvoda u EU-u

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Kao poduzeće koje posluje u Europi možete iskoristiti pogodnosti jedinstvenog tržišta EU-a te određenih trgovinskih aranžmana s drugim europskim zemljama. To znači da se većina robe može slobodno kretati unutar tog područja bez ikakvih dodatnih troškova ili količinskih ograničenja. To se naziva slobodno kretanje robe. Međutim, određena roba, primjerice trošarinska roba i kemikalije, podliježe dodatnim pravilima. Osim toga, imate različite obveze u vezi s PDV-om ovisno o tome što prodajete, kome prodajete i kamo se roba prevozi.

Carinske formalnosti moraju biti završene kad se roba uvozi ili izvozien između EU-a i bilo koje zemlje koja nije u EU-u (uključujući one koje ostvaruju pogodnost slobodnog kretanja robe, u ovom slučaju: Europski gospodarski prostor, Švicarska, Turska, Andora i San Marino).

Pravila i propisi EU-a za proizvode

Prije stavljanja robe na tržište EU-a morate osigurati da vaši proizvodi ispunjavaju zahtjeve EU-a kako bi se zaštitili zdravlje ljudi i životinja te okoliš i prava potrošača. To bi mogli biti pravila i specifikacije koji su usklađeni u EU-u ili oni kojima zasebno upravlja svaka zemlja EU-a, ali koje EU priznaje; to se naziva uzajamno priznavanje. Više o tome možete pročitati na temi o pravilima i specifikacijama za proizvode.

Unutar EU-a ne postoje razlike među kupcima

Iako možete sami utvrditi opće uvjete prodaje, uključujući ograničenja u pogledu dostave, svi vaši kupci iz EU-a moraju imati jednak pristup robi kao vaši lokalni kupci.

Sve posebne ili promidžbene cijene ili posebne uvjete prodaje morate ponuditi svim svojim kupcima neovisno o zemlji EU-a u kojoj imaju sjedište, njihovom državljanstvu, boravištu ili mjestu poslovanja.

Ta se pravila primjenjuju na transakcije putem interneta i fizičke transakcije ako se roba prodaje krajnjem korisniku (pojedincu ili poduzeću koje kupljeno ne namjerava preprodavati, preinačiti, obrađivati, iznajmljivati ili dati u podugovor).

Pristup internetskim sučeljima

Vaši korisnici moraju imati pristup svim verzijama vaše internetske stranice, primjerice, ako stranici pristupaju iz Italije, a unesu URL španjolske verzije, ne bi trebali biti automatski preusmjereni na talijansku. Prije preusmjeravanja moraju dati suglasnost, koju kasnije mogu povući kad požele.

Prodaja proizvoda bez dostave

Ako nudite uslugu preuzimanja, morate osigurati da kupci sa sjedištem u zemljama EU-a u kojima ne nudite uslugu dostave imaju pravo naručiti proizvode s vaše internetske stranice i sami organizirati dostavu ili preuzimanje.

Izvješćivanje o kretanju proizvoda

Ako se bavite izvozom i/ili uvozom unutar EU-a iznad određene vrijednosti, morat ćete podnositi statistička izvješća o svojim trgovinskim tokovima u EU-u.

Pragove iznad kojih imate obvezu izvješćivati svake godine zasebno utvrđuje svaka zemlja EU-a (obično u posljednjem kvartalu), a primjenjuju se na cijelu sljedeću kalendarsku godinu. Postoje zasebni pragovi (koji se mogu razlikovati) za izvoz (otpremu) i uvoz (prispijeće).

Pragovi za izuzeće

INTRASTAT: Prag za izuzeće (po zemlji) 2019. – Prispijeće – euro 2019. – Prispijeće – nacionalna valuta 2019. – Otprema – euro 2019. – Otprema – nacionalna valuta
AT  750 000  750 000  750 000  750 000
BE 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
BG  235 194  460 000  143 163  280 000
CY  160 000  160 000  55 000  55 000
CZ  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
DE  800 000  800 000  500 000  500 000
DK  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
EE  230 000  230 000  130 000  130 000
GR  150 000  150 000  90 000  90 000
ES  400 000  400 000  400 000  400 000
FI  600 000  600 000  600 000  600 000
FR  460 000  460 000  460 000  460 000
HR  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
HU  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
IE  500 000  500 000  635 000  635 000
IT  800 000  800 000  400 000  400 000
LT  250 000 250 000  150 000  150 000
LU  200 000  200 000  150 000  150 000
LV  200 000  200 000  100 000  100 000
MT 700 700 700 700
NL 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
PL  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
PT  350 000  350 000  250 000  250 000
RO  193 690  900 000  193 690  900 000
SE 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
SI  140 000  140 000  220 000  220 000
SK  200 000  200 000  400 000  400 000
UK 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Kada započinje obveza izvješćivanja?

„Vaša" zemlja EU-a utvrđuje prag za određenu kalendarsku godinu.

Primjer: „Vaša" zemlja EU-a utvrdila je da je uvozni prag za 2019. 100 000 EUR. Ako ste 2018. uvezli robu u vrijednosti većoj od 100 000 EUR, morate izvješćivati od siječnja 2019. nadalje.

Primjer: „Vaša" zemlja EU-a utvrdila je da je uvozni prag za 2018. 100 000 EUR. Od siječnja do lipnja 2018. vaš akumulirani uvoz iznosio je 90 000 EUR. U srpnju ste uvezli robu u dodatnoj vrijednosti od 15 000 EUR. Budući da ste u srpnju 2018. premašili prag, morate izvješćivati od tog mjeseca nadalje. Vaša prva prijava za Intrastat tada bi se odnosila na uvoz od srpnja u vrijednosti od 15 000 EUR.

Možda ćete morati izvješćivati o kretanju robe u zemlje ili iz zemalja EU-a u kojima vaše trgovačko društvo nema sjedište.

Primjer

Izvješćivanje o kretanju proizvoda

Tijekom jedne kalendarske godine austrijsko poduzeće za proizvodnju odjeće otpremilo je robu u vrijednosti od 400 000 EUR iz SAD-a u Austriju preko luke Leixões u Portugalu.

Vrijednost robe otpremljene iz Portugala u Austriju bila je iznad praga izvješćivanja za otpremu iz Portugala (250 000 eura), stoga je to austrijsko poduzeće moralo podnijeti izvješće portugalskim tijelima. Nije bilo potrebno prijaviti robu koja je stigla u Austriju za tu kalendarsku godinu jer je austrijski donji prag za izvješćivanje o pristigloj robi 750 000 eura, što je više od vrijednosti otpremljene robe.

Dakle, iako poduzeće ima sjedište u Austriji, izvješćivanje je u ovom slučaju provedeno samo u Portugalu.

Tko mora izvješćivati?

Poduzeća i privatne osobe koji su u sustavu PDV-a i koji otpremaju ili primaju robu — ako je vrijednost otpreme ili prispijeća iznad odgovarajućeg godišnjeg praga.

Usluge zastupanja i slanja izvješća u vaše ime možete ugovoriti sa specijaliziranim poduzećem.

Kada morate izvješćivati?

O kojim se trgovinskim tokovima mora izvješćivati?

O fizičkom kretanju robe od države članice otpreme do države članice prispijeća (i obrnuto).

Ako imate odobrenje za carinski postupak unutarnje proizvodnjefrdeen i ako se neobrađena/obrađena roba kreće među zemljama EU-a, dužni ste izvješćivati o tim kretanjima.

Napomena: ako nudite samo prekogranične usluge koje ne uključuju nikakvo prekogranično kretanje robe, nema potrebe za izvješćivanjem u sustavu Intrastat.

O kojim podacima treba izvijestiti?

Vaša bi mjesečna izvješća za Intrastat trebala obuhvatiti sljedeće:

(Ako se vrijednost odnosi na aktivnosti obrade, trebali biste doći do vrijednosti obrađene robe te zatim izračunati vrijednost neobrađene robe uvećanu za svaku vrijednost koja se dodaje tijekom obrade, npr. za materijale i plaće).

Primjer: dobili ste ugovor za premazivanje metalnih cijevi koje vam se šalju iz druge države članice. Vrijednost uvoza o kojoj morate izvijestiti vrijednost je neobrađenih cijevi; vrijednost izvoza o kojoj morate izvijestiti vrijednost je obrađenih, premazanih cijevi (koja bi se u tom slučaju sastojala od vrijednosti neobrađenih cijevi uvećane za sve dodatne troškove: naknade za usluge i materijale).

Od vas se može zatražiti i da dostavite dodatne informacije poput uvjeta isporuke kako su navedeni u vašem ugovoru (npr. EXW, CIF, FOB) ili vrste prijevoza (npr. pomorski/cestovni/željeznički prijevoz).

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove o potraživanjima u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge zemlje EU-a.

Kontaktna točka za proizvode

Od kontaktnih točaka za proizvode možete dobiti informacije o nacionalnom zakonodavstvu povezanom s proizvodima i pomoć pri pristupu na nacionalno tržište druge države članice EU-a.

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: