Poslovanje
Posljednji put provjereno: 18/02/2020

Pokrivenost automobilskim osiguranjem u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Ako doživite nesreću u inozemstvu, primjenjuju se zakoni države u kojoj se nesreća dogodila. To znači da se postupak potraživanja odštete može razlikovati od postupka u vašoj matičnoj državi.

Ako ste sudionik nesreće u inozemstvu, ne napuštajte mjesto nesreće. Komunicirajte s drugim vozačem i, ako je potrebno, pozovite policiju i/ili hitnu pomoć.

Provjerite jeste li zapisali sve nužne podatke o drugom sudioniku i okolnostima nesreće.

Izvješće o nesreći

Trebali biste na mjestu događaja ispuniti izvješće o nesreći.

Obrazac izvješća o nesreći obično možete dobiti od svojeg osiguravatelja. Određena udruženja osiguravatelja razvila su zajedničko „Europsko izvješće o prometnoj nesreći". S pomoću tog obrasca brzo ćete prikupiti sve potrebne podatke te će postupak namirivanja odštete od osiguranja biti jednostavniji.

Ako nemate izjavu o nesreći ili obrazac osiguravatelja, provjerite jeste li zapisali slijedeće podatke:

Ako se vi i drugi vozač slažete o detaljima nesreće, trebali bi potpisati izjavu. To će pojednostaviti namirivanje odštete od osiguranja.

Upamtite – nemojte priznati odgovornost i ne potpisujte izjavu o nesreći ako je ne razumijete u potpunosti.

Ako se ne slažete, vaš će osiguravatelj riješiti spor s osiguravateljom drugog vozača. Osiguravatelj će rješavanje spora temeljiti na policijskom izvješću, procjeni štete ili drugim podacima.

Za podupiranje vašeg zahtjeva, trebali bi prikupiti:

Dužni ste nesreću prijaviti vašem osiguravajućem društvu, čak i ako ne namjeravate potraživati odštetu.

Kakva je vaša situacija?

Nesreća se dogodila mojom krivnjom

Osobne ozljede i ozljede drugih sudionika

Osiguranje sklopljeno u matičnoj zemlji valjano je i ako ozlijedite nekoga (šteta nanesena trećim osobama) u drugoj državi članici.

No druge vrste šteta poput vlastitih ozljeda (osiguranje vozača i suputnika od posljedica nesreće), šteta izazvanih požarom ili krađe u inozemstvu obično nisu pokrivene policom osiguranja. O tome se prije odlaska u inozemstvo raspitajte kod vašeg osiguravatelja.

Vašom policom osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama pokriveni su svi putnici u vašem vozilu osim vozača. U većini država članica moguće je sklopiti dodatno osiguranje vozača od posljedica nesreće.

Odštete – iznosi

Osigurani ste do iznosa navedenih u vašem ugovoru o osiguranju. Zakonodavstvom EU-a propisana je najniža svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti. Ako doživite nesreću u drugoj državi članici EU-a, najniža svota za koju ste osigurani iznosi:

za tjelesne ozljede:

  • 1 120 000 EUR po unesrećenome ili
  • 5 600 000 EUR po odštetnom zahtjevu (bez obzira na broj unesrećenih).

Za štete na stvarima:

  • 1 120 000 EUR po odštetnom zahtjevu (bez obzira na broj unesrećenih).

Ako je vaša polica osiguranja sklopljena u državi u kojoj se osiguranjem pokrivaju iznosi viši od najnižeg iznosa propisanog u EU-u, bit ćete pokriveni do tog iznosa diljem EU-a.

Ako je stvarna šteta viša od najvišeg propisanog iznosa u državi u kojoj se nesreća dogodila, a iznos pokrivenosti u vašoj polici osiguranja manji, morat ćete sami platiti razliku.

Više informacija o nacionalnim pravilima o nesrećama i osiguranim iznosima:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Europska komisija nije odgovorna za vanjski internetski sadržaj.

Korisno je provjeriti nudi li vaš osiguravatelj neograničenu pokrivenost, osobito za tjelesne ozljede.

Zakonodavstvom EU-a jamči vam se najviša svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti (vidjeti sljedeći primjer).

Primjer

Zakonodavstvom EU-a jamči se najviša svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti

U vašoj se matičnoj zemlji primjenjuje najniža na razini EU-a propisana svota pokrivenosti osiguranjem od odgovornosti za materijalne štete u iznosu od 1 120 000 EUR. Skrivili ste nesreću u drugoj državi EU-a gdje je najniža svota pokrivenosti osiguranjem viša i iznosi 1 200 000 EUR. Materijalna šteta uzrokovana nesrećom procijenjena je na 1 180 000, što je 60 000 EUR više od odgovarajuće osigurane svote koja se primjenjuje u vašoj državi.

Iako niste ugovorili višu svotu sa svojim osiguravateljem, osiguranje će pokriti 1 180 000 EUR jer se u skladu sa zakonodavstvom EU-a primjenjuje pokrivenost koja je najpovoljnija za osiguranika. U ovom slučaju to je pokriće koje se primjenjuje u zemlji u kojoj se nesreća dogodila.

Nesreća se nije dogodila mojom krivnjom

Nesreće u kojima je sudionik neosigurani vozač

Obavijestite policiju ako doživite nesreću u kojoj je sudionik vozač s neosiguranim vozilom ili koji je napustio mjesto nesreće. Savjete vam može pružiti i vaše osiguravajuće društvo.

Možete kontaktirati i s vašim nacionalnim tijelom za naknadu šteteen. To tijelo može intervenirati ako je vozilo druge osobe neosigurano ili osiguravatelja nije moguće identificirati.

Postupak naknade štete

Ako ste zbog nesreće doživjeli gubitak, štetu ili ozljedu, možete tražiti naknadu štete . Obično morate podnijeti zahtjev u određenom roku, što je potrebno provjeriti kod vašeg osiguravatelja.

Podnošenje odštetnog zahtjeva u inozemstvu

Trebali biste podnijeti odštetni zahtjev osiguravajućem društvuen osobe koja je skrivila nesreću.

Podnošenje odštetnog zahtjeva nakon povratka kući

Imate dvije mogućnosti:

1. Podnošenje odštetnog zahtjeva nacionalnom predstavniku osiguravajućeg društva u kojem je osigurana osoba koja je skrivila nesreću.

Predstavnik osiguravajućeg društva u vašoj državi provjerit će podatke i poduzeti sve potrebne korake za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva. Kako biste saznali ima li taj osiguravatelj nacionalnog predstavnika u vašoj zemlji, obratite se nacionalnom uredu zelene karte ili informacijskom centruen.

2. Podnošenje zahtjeva nacionalnom tijelu za naknadu štete u svojoj državi.

Ako osiguravatelj iz druge države članice EU-a nema predstavnika u vašoj matičnoj državi, možete poslati odštetni zahtjev nacionalnom tijelu za naknadu štete.en To će vam tijelo pomoći i ako je vozilo druge osobe neosigurano ili osiguravatelja nije moguće identificirati.

Primjer

Podnesite odštetni zahtjev gdje vama odgovara

Ignacio živi u Španjolskoj. Tijekom putovanja u Njemačkoj, doživio je prometnu nesreću koju je uzrokovao njemački vozač. Budući da Ignacio ne govori njemački, podnošenje odštetnog zahtjeva u Njemačkoj stvaralo mu je poteškoće.

Umjesto toga, Ignacio je odlučio podnijeti odštetni zahtjev španjolskom nacionalnom tijelu za naknadu štete nakon povratka kući. Time je izbjegao probleme s jezikom i dobio odštetu.

Tri mjeseca za primanje odštetne ponude ili odgovora

Ako odgovornost nije osporena i šteta je procijenjena, trebali bi primiti obrazloženu ponudu za naknadu štete u roku od 3 mjeseca od podnošenja vašeg odštetnog zahtjeva.

Ako nije razjašnjeno tko je izazvao nesreću ili koliko iznosi odšteta na koju imate pravo, trebao bi vam stići obrazložen odgovor na pojedinačne točke vašeg zahtjeva.

Ako u roku od 3 mjeseca ne primite odgovor ili ponudu, imate pravo na kamatu zaračunanu na iznos odštete koju vam nudi osiguravatelj ili dodijeli sud.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: