Posljednji put provjereno: 24/01/2019

Tražitelji posla – prava boravka

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

Kao državljanin države članice EU-a imate pravo tražiti posao u drugoj državi članici.

Ako ste radili u drugoj državi članici i ostanete bez posla, ili ste samozaposleni i posao vam propadne, imate pravo i dalje živjeti u toj državi uz određene uvjete.U ovom slučaju u 28 država članica EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj.

Selidba u drugu državu članicu i traženje posla

Kao državljanin države članice EU-a imate pravo tražiti posao u drugoj državi članici.

Prvih šest mjeseci

Pripremite nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu

Ako tražite posao u drugoj državi članici EU-a kraće od šest mjeseci, trebat će vam valjana nacionalna osobna iskaznica ili putovnica.U ovom slučaju u 28 država članica EU-a te Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj.

U mnogim ćete državama članicama sa sobom uvijek morati imati osobnu iskaznicu ili putovnicu.

U tim državama možete dobiti novčanu kaznu ili privremeni pritvor ako ostavite identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga.

Provjerite morate li u zemlji domaćinu uvijek imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu:

Odaberite svoju državu
 • Poljskaplenpl
 • Portugalptenpt
 • Rumunjskaroenro
 • Slovačkask
 • Slovenijasi
 • Ujedinjena Kraljevinagben
 • Češkaczcsen
 • Španjolskaesenes
 • Švedskaseensv

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Prijava prisutnosti

Kao tražitelj posla ne morate prijaviti boravak prvih šest mjeseci.

No u nekim državama članicama EU-a morate u razumnom roku nakon dolaska prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima: obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji.

Saznajte više o prijavljivanju prisutnosti.

Prijava službi za zapošljavanje

Ako dobivate naknade za nezaposlene iz vaše matične zemlje, morate se prijaviti službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu. Vi i vaša obitelj i dalje biste trebali biti zaštićeni sustavom socijalne sigurnosti u vašoj matičnoj zemlji – na primjer za troškove vrtića.

Čak i ako u matičnoj zemlji nemate pravo na naknadu za nezaposlenost, možda imate pravo na zaštitu u sustavu socijalne sigurnosti: raspitajte se pri nadležnim tijelima svoje matične zemlje.

Ako ste tijekom boravka u drugoj državi članici EU-a zaštićeni sustavom socijalne sigurnosti vaše matične zemlje, administrativni postupci mogu biti jednostavniji ako imate valjanu europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Primjer

Marta je Portugalka, a odselila se u Španjolsku prije četiri mjeseca kako bi pronašla posao. Trenutačno živi kod prijatelja. Španjolska policija tražila je od nje da prijavi boravak u vijećnici i da dokaže da ima dostatna sredstva kako bi se uzdržavala tijekom boravka u Španjolskoj.

Kao tražiteljica posla Marta ima pravo boraviti u Španjolskoj barem šest mjeseci bez obveze prijave boravka. Samo mora dokazati da aktivno traži posao. Španjolska nadležna tijela ne mogu od nje tražiti dokaz da ima dostatna financijska sredstva kako bi se uzdržavala.

Nakon šest mjeseci još tražite posao?

Procjena vašeg prava boravka

Ako niste pronašli posao tijekom prvih šest mjeseci boravka, nacionalna nadležna tijela mogu procijeniti vaše pravo produljenja boravka.

Za to će od vas tražiti dokaze da:

 • aktivno tražite posao
 • imate dobre izglede za zaposlenje.

Uvijek čuvajte preslike svojih prijava za posao, odgovore potencijalnih poslodavaca, pozive na razgovor i slično.

Ne morate se prijaviti službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu osim ako primate naknadu za nezaposlenost iz matične zemlje. No ako ste prijavite, to će vam pomoći kao dokaz da aktivno tražite posao.

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Zemlja domaćin može zatražiti da napustite zemlju ako ne možete dokazati da imate realnu priliku za zaposlenje ondje.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njima moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Jednako postupanje

Kao tražitelj posla imate pravo da se s vama postupa jednako kao i s državljanima zemlje domaćina u pogledu:

 • pristupa zaposlenju
 • potpore službe za zapošljavanje u traženju posla.

Zemlja domaćin možda će pričekati da se zaista povežete s lokalnim tržištem rada prije odobravanja isplate nekih vrsta financijske potpore u traženju zaposlenja, primjerice zajmova s niskim kamatnim stopama za nezaposlene uključene u programe osposobljavanja. Boravak u zemlji i traženje posla u razumnom roku mogu vrijediti kao dokaz da ste se zaista povezali s tržištem rada.

Međutim, dok boravite kao tražitelj posla nemate pravo na nedoprinosne socijalne naknade.

Ostali ste bez posla u drugoj državi članici, a želite ostati ondje?

Ako ste radili u drugoj državi članici EU-a i ostanete bez posla, ili ste samozaposleni i posao vam propadne, i dalje imate pravo živjeti u toj državi uz određene uvjete.

Koliko smijete ostati ovisi o tome koliko ste dugo radili u toj državi i koju ste vrstu ugovora imali prije nego što ste ostali bez posla.

Ako privremeno ne možete raditi zbog bolesti ili nesreće, možete ostati sve dok to stanje traje i ne možete raditi.

Ako ste radili kraće od godinu dana

Ako ste imali ugovor na neodređeno vrijeme ili ugovor na određeno vrijeme kraće od jedne godine te ostali bez posla prije isteka jedna godine, imate pravo ostati u zemlji domaćinu još barem šest mjeseci, uz uvjet da tražite posao.

Šestomjesečno razdoblje počinje od trenutka kad vam istekne ugovor.

Morate se prijaviti javnoj službi za zapošljavanje kao nezaposleni protiv svoje volje i tražiti posao.

Primjer

Sabrina je Njemica koja je otišla u Grčku kako bi radila u malom hotelu. Imala je devetomjesečni ugovor, ali je njezin poslodavac odlučio raskinuti ga nakon četiri mjeseca. Nakon što se prijavila grčkoj službi za zapošljavanje kao nezaposlena protiv svoje volje, odobren joj je boravak u državi još šest mjeseci dok traži posao.

Ako ste radili dulje od godinu dana

Ako ostanete bez posla nakon što ste radili u zemlji domaćinu dulje od godinu dana, imate pravo i dalje živjeti ondje, uz uvjet da ste prijavljeni kao tražitelj posla te ispunjavate uvjete za tražitelja posla.

Kako biste i dalje mogli boraviti u zemlji domaćinu kad ostanete bez posla ili niste više profesionalno aktivni (samozaposlene osobe), morate se prijaviti kao tražitelj posla službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu.

Možete ostati sve dok ste prijavljeni kao tražitelj posla pri javnoj službi za zapošljavanje te ispunjavate uvjete za tražitelja posla.

Ako ste uključeni u strukovno osposobljavanje

Ako ste nezaposleni protiv svoje volje i uključite se u strukovno osposobljavanje, imate pravo boraviti u zemlji domaćinu sve dok traje osposobljavanje.

Ako ste nezaposleni svojoj voljom, imate pravo boraviti u zemlji domaćinu sve dok vam traje osposobljavanje, ali samo ako je ono povezano s vašim prethodnim poslom.

Ako nije povezano s prethodnim poslom, možete boraviti u zemlji domaćinu uz iste uvjete kao i studenti.

Vidjeti prava i uvjete za studente.

Kako biste zadržali pravo boravka u zemlji domaćinu tijekom cijelog razdoblja stručnog osposobljavanja, morate se prijaviti kao tražitelj posla nadležnim tijelima u zemlji domaćinu. Isto vrijedi i ako ste nezaposleni svojom voljom.

Jednako postupanje

Tijekom dopuštenog boravka u zemlji domaćinu nakon gubitka posla trebali biste imati ista prava kao i državljani te zemlje: socijalne naknade, mogućnost zapošljavanja, plaće, naknade u cilju lakšeg zapošljavanja itd.

Deportacija

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U njoj moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: