Posljednji put provjereno: 13/05/2020

Tražitelji posla – prava boravka

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Kao državljanin države članice EU-a imate pravo tražiti posao u drugoj zemlji EU-a.

Ako ste radili u drugoj zemlji EU-a i ostanete bez posla, ili ste samozaposleni i posao vam propadne, i dalje imate pravo živjeti u toj zemlji uz određene uvjete.

Odaberite situaciju:

Prvih šest mjeseci

Prijava prisutnosti

Kao tražitelj posla ne morate prijaviti boravak prvih šest mjeseci.

No u nekim zemljama EU-a morate u razumnom roku nakon dolaska prijaviti svoju prisutnost nadležnim tijelima, obično u vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji.

Prijava službi za zapošljavanje

Ako dobivate naknadu za nezaposlenost iz matične zemlje, morate se prijaviti službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu. Vi i vaša obitelj i dalje biste trebali biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti u vašoj matičnoj zemlji, na primjer za zdravstvene troškove.

Čak i ako u matičnoj zemlji nemate pravo na naknadu za nezaposlenost, možda imate pravo na zaštitu u sustavu socijalne sigurnosti: provjerite pri tijelu nadležnom za socijalnu sigurnost u matičnoj zemlji.

Ako ste tijekom boravka u inozemstvu zaštićeni zdravstvenim osiguranjem iz vaše matične zemlje, postupci zdravstvene skrbi mogu biti jednostavniji ako imate važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja .

Primjer

Ne morate odmah prijaviti boravak

Marta je Portugalka, a prije četiri mjeseca se odselila u Španjolsku kako bi pronašla posao. Trenutačno živi kod prijatelja. Španjolska policija tražila je od nje da prijavi boravak u vijećnici i da dokaže da ima dostatna sredstva kako bi se uzdržavala tijekom boravka u Španjolskoj.

Kao tražiteljica posla Marta ima pravo boraviti u Španjolskoj barem šest mjeseci bez obveze prijave boravka. Samo mora dokazati da aktivno traži posao. Španjolska nadležna tijela ne mogu od nje tražiti dokaz da ima dostatna financijska sredstva kako bi se uzdržavala.

Nakon šest mjeseci još tražite posao?

Procjena vašeg prava boravka

Ako tijekom prvih šest mjeseci boravka niste pronašli posao, nacionalna nadležna tijela mogu procijeniti vaše pravo daljnjeg boravka. Za to će od vas tražiti dokaze da:

Uvijek čuvajte preslike svojih prijava za posao, odgovore potencijalnih poslodavaca, pozive na razgovor i slično.

Ne morate se prijaviti službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu, osim ako primate naknadu za nezaposlenost iz matične zemlje. No ako se prijavite, to će vam pomoći kao dokaz da aktivno tražite posao.

Možete li biti deportirani ili vam se izdati zahtjev da napustite zemlju?

Zemlja domaćin može zatražiti da napustite zemlju ako ne možete dokazati da imate realnu priliku za zaposlenje ondje.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U odluci ili zahtjevu moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Jednako postupanje

Kao tražitelj posla imate pravo da se s vama postupa jednako kao i s državljanima zemlje domaćina u pogledu:

Zemlja domaćin možda će pričekati da se zaista povežete s lokalnim tržištem rada prije odobravanja isplate nekih vrsta financijske potpore u traženju zaposlenja, primjerice zajmova s niskim kamatnim stopama za nezaposlene uključene u programe osposobljavanja. Boravak u zemlji i traženje posla u razumnom roku mogu vrijediti kao dokaz da ste se zaista povezali s tržištem rada.

Međutim, dok boravite kao tražitelj posla nemate pravo na nedoprinosne socijalne naknade.

Ako ste radili u drugoj zemlji EU-a i ostanete bez posla, ili ste samozaposleni i posao vam propadne, i dalje imate pravo živjeti u toj zemlji uz određene uvjete.

Koliko smijete ostati ovisi o tome koliko ste dugo radili u toj zemlji i koju ste vrstu ugovora imali prije nego što ste ostali bez posla.

Ako privremeno ne možete raditi zbog bolesti ili nesreće, možete ostati sve dok to stanje traje i ne možete raditi.

Jednako postupanje

Tijekom boravka u zemlji domaćinu nakon gubitka posla trebali biste imati ista prava kao i državljani te zemlje, uključujući:

Možete li biti deportirani ili vam se izdati zahtjev da napustite zemlju?

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju. Odluka o deportaciji mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U odluci ili zahtjevu moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Provjerite svoja prava boravka ovisno o vašoj situaciji:

Ako ste imali ugovor na neodređeno vrijeme ili ugovor na određeno vrijeme kraće od jedne godine te ostali bez posla prije isteka jedna godine, imate pravo ostati u zemlji domaćinu još barem šest mjeseci, uz uvjet da tražite posao.

Šestomjesečno razdoblje počinje od trenutka kad vam istekne ugovor.

Morate se prijaviti javnoj službi za zapošljavanje kao nesvojevoljno nezaposleni i tražiti posao.

Primjer

Možete ostati u inozemstvu čak i ako ostanete bez posla

Sabrina je Njemica koja je otišla u Grčku kako bi radila u malom hotelu. Imala je devetomjesečni ugovor, ali je njezin poslodavac odlučio raskinuti ga nakon četiri mjeseca. Nakon što se prijavila grčkoj službi za zapošljavanje kao nesvojevoljno nezaposlena, odobren joj je boravak u državi još šest mjeseci dok traži posao.

Ako ostanete bez posla nakon što ste radili u zemlji domaćinu dulje od godinu dana, imate pravo i dalje živjeti ondje, uz uvjet da ste prijavljeni kao tražitelj posla te ispunjavate uvjete za tražitelja posla.

Kako biste i dalje mogli boraviti u zemlji domaćinu kad ostanete bez posla ili niste više profesionalno aktivni (samozaposlene osobe), morate se prijaviti kao tražitelj posla službi za zapošljavanje u zemlji domaćinu.

Možete ostati sve dok ste prijavljeni kao tražitelj posla pri javnoj službi za zapošljavanje te ispunjavate uvjete za tražitelja posla.

Ako ste nesvojevoljno nezaposleni i uključite se u strukovno osposobljavanje, imate pravo boraviti u zemlji domaćinu sve dok traje osposobljavanje.

Ako ste nezaposleni svojoj voljom, imate pravo boraviti u zemlji domaćinu sve dok vam traje osposobljavanje, ali samo ako je ono povezano s vašim prethodnim poslom.

Ako nije povezano s prethodnim poslom, možete boraviti u zemlji domaćinu uz iste uvjete kao i studenti.

Vidjeti prava i uvjete za studente.

Kako biste zadržali pravo boravka u zemlji domaćinu tijekom cijelog razdoblja stručnog osposobljavanja, morate se prijaviti kao tražitelj posla nadležnim tijelima u zemlji domaćinu. Isto vrijedi i ako ste nezaposleni svojom voljom.

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: