Poslovanje
Posljednji put provjereno: 16/11/2022

Organizacija planiranog liječenja u inozemstvu

U određenim slučajevima imate pravo organizirati liječenje, kao što je savjetovanje sa specijalistom, kirurški zahvat ili liječenje određene bolesti, u drugoj zemlji EU-a i dobiti povrat troškova od svojeg zavoda za zdravstveno osiguranje.

Postoje dva načina organizacije planiranog liječenja u drugoj zemlji EU-a:

Prvi način – s obrascem S2

Na temelju obrasca S2 vaš zavod za zdravstveno osiguranje izravno pokriva troškove liječenja u drugoj zemlji EU-a.
Ako odaberete tu mogućnost, možete pristupiti samo javnoj zdravstvenoj skrbi, a prije liječenja u inozemstvu svaki ćete put morati zatražiti prethodno odobrenje od svojeg zavoda za zdravstveno osiguranje (poznato kao obrazac S2). Vaš zavod za zdravstveno osiguranje dužan je dati prethodno odobrenje ako je liječenje za koje ste podnijeli zahtjev uključeno u vaše zdravstveno osiguranje, ali vam se u vašoj zemlji ne može pružiti u roku koji se može medicinski opravdati. 

Ako ste dobili obrazac S2, troškovi liječenja bit će vam vraćeni u skladu s propisima zemlje u kojoj se liječite. Time će se baviti nadležne institucije u vašoj matičnoj zemlji i u zemlji u kojoj se liječite. U načelu nećete morati platiti liječenje. 

Napomena

Ako osobe koje su osigurane u zemlji u kojoj se liječite moraju platiti to liječenje, i vi ćete ga morati platiti i dobiti povrat troškova u skladu s uvjetima i stopama povrata troškova u toj zemlji.

Drugi način – zahtjev za povrat troškova nakon liječenja

Možete i sami platiti planirano liječenje i dobiti povrat dijela ili svih troškova nakon povratka kući. Taj se sustav primjenjuje i na javne i na privatne pružatelje zdravstvene skrbi u drugoj zemlji EU-a.


Dobit ćete povrat troškova u skladu sa stopama povrata koje se primjenjuju na isto liječenje u zemlji u kojoj ste osigurani. Ako ste osigurani u zemlji koja nema sustav nadoknade troškova, vaš zavod za zdravstveno osiguranje moći će vam nadoknaditi troškove na temelju cijene tog liječenja u nacionalnom zdravstvenom sustavu.

Napomena

Ovisno o vrsti liječenja koje vam je potrebno i pravilima u vašoj zemlji, možda će vam biti potrebno i prethodno odobrenje vašeg zdravstvenog osiguranja. Međutim, obrazac za prethodno odobrenje za ovaj način utvrđen je na nacionalnoj razini. U mnogim je zemljama EU-a potrebno prethodno odobrenje za skrb koja uključuje noćenje u bolnici ili skupu medicinsku opremu. Za, primjerice, savjetovanje s liječnikom ne može se zahtijevati prethodno odobrenje.

Upitajte svoj zavod za zdravstveno osiguranje ili nacionalnu kontaktnu točku je li vam potrebno prethodno odobrenje. Ovdje možete pronaći i poveznice na popise liječenja koja podliježu prethodnom odobrenju u vašoj zemlji. Vaš će zahtjev morati biti odobren ako biste u svojoj matičnoj zemlji morali predugo čekati na liječenje. Pri razmatranju vašeg zahtjeva vaš zavod za zdravstveno osiguranje dužan je i procijeniti je li vam moguće izdati obrazac S2.

Prvi način, s obrascem S2, obično će vam biti povoljniji ako osobe koje su osigurane u zemlji u kojoj se liječite ne moraju platiti isto liječenje ili ako su pravila o povratu troškova u vašoj matičnoj zemlji povoljnija od pravila u zemlji u kojoj se liječenje pruža. U potonjem slučaju imat ćete pravo na dodatak od svojeg zdravstvenog osiguranja. Međutim, ako vam je potrebna privatna zdravstvena zaštita, moguć je samo drugi način.

Saznajte više o troškovima vašeg planiranog liječenja u inozemstvu i njihovu povratu.

Primjer

Prije organiziracije liječenja obratite se svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki i zdravstvenom osiguravatelju

Aurélie živi u Francuskoj. Mora se podvrgnuti kirurškom zahvatu, pa je pronašla specijalističku kliniku u Luksemburgu, gdje žive njezini roditelji. Pronašla je odgovarajućeg specijalista u javnoj bolnici u blizini kuće svojih roditelja, ali nije sigurna kako organizirati liječenje u toj bolnici.

Aurélie je odlučila pozvati nacionalnu kontaktnu točku u Francuskoj i svoj lokalni zavod za zdravstveno osiguranje. Dali su joj sve informacije koje su joj bile potrebne za podnošenje zahtjeva za prethodno odobrenje, a Aurélie je ispunila traženi obrazac. Ako ishodi odobrenje, može organizirati liječenje izravno u bolnici u Luxembourgu.

Kako organizirati liječenje u inozemstvu ako vam nije potrebno prethodno odobrenje zdravstvenog osiguranja

1. Provjerite obuhvat svojeg zdravstvenog osiguranja

2. Pronađite mjesto gdje ćete se liječiti

Morat ćete pronaći pružatelja zdravstvene skrbi (bolnicu, medicinsku ustanovu itd.) koji će vam ponuditi liječenje koje vam je potrebno u drugoj zemlji EU-a. Za to možete:

Imajte na umu da sustavi zdravstvene zaštite u drugim zemljama EU-a možda ne funkcioniraju na isti način kao taj sustav u vašoj zemlji. Nadalje, pri ostvarivanju planiranog liječenja bez obrasca S2 u drugoj zemlji EU-a možda ćete se liječiti u privatnoj ustanovi i morati platiti cijenu koja tome odgovara, dok će povrat troškova uvijek biti na razini cijena u javnom sustavu u vašoj zemlji. Stoga ćete sami morati nadoknaditi sve razlike u troškovima.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: