Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 12/10/2017

Organizacija planiranog liječenja u inozemstvu

Građani EU-a imaju pravo organizirati liječenje (npr. specijalistički pregled, operaciju ili liječenje određene bolesti) u drugoj državi EU-a pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao i njezini stanovnici.

No neke zemlje mogu ograničiti pristup određenim vrstama liječenja u inozemstvu (npr. bolničko liječenje ili posebno specijalističko i skupo liječenje). Za organizaciju liječenja u inozemstvu u pravilu će vam trebati i prethodno odobrenje zdravstvenog osiguranja.

Ovisno o vrsti potrebnog liječenja i pravilima u vašoj državi možda ćete dobiti povrat dijela ili svih troškova. Saznajte više o troškovima i povratu troškova liječenja koje planirate u inozemstvu.

Kako organizirati liječenje u inozemstvu?

1. Provjerite svoje zdravstveno osiguranje

Prije odlaska u inozemstvo radi liječenja:

2. Pronađite prikladno mjesto za liječenje

Morat ćete pronaći pružatelja zdravstvene skrbi (bolnicu, zdravstvenu ustanovu itd.) koja nudi liječenje koje vam je potrebno u drugoj državi EU-a. Raspitajte se:

Imajte na umu da zdravstveni sustavi drugih država EU-a možda funkcioniraju drukčije od sustava u vašoj zemlji.

Primjer

Prije organizacije liječenja obratite se Nacionalnoj kontaktnoj točki i zdravstvenom osiguranju

Aurélie živi u Francuskoj. Mora na operaciju i odlučila se za specijalističku kliniku u Luksemburgu, gdje joj žive roditelji. Pronašla je odgovarajućeg specijalista u javnoj bolnici u blizini kuće svojih roditelja, ali nije sigurna kako da ondje organizira svoje liječenje.

Nazvala je Nacionalnu kontaktnu točku u Francuskoj i svoj lokalni zavod za zdravstveno osiguranje. Ondje je dobila sve informacije koje su joj potrebne da zatraži prethodno odobrenje te je ispunila odgovarajući obrazac. Ako dobije odobrenje, liječenje može dogovoriti izravno u luksemburškoj bolnici.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje