Podnikání
Poslední kontrola: 16/11/2022

Zařizování plánované lékařské péče v zahraničí

V určitých případech máte nárok na plánovanou lékařskou péči, jako je vyšetření u specialisty, chirurgický zákrok nebo léčba konkrétního onemocnění, v jiné zemi EU a také na to, aby vám vaše zdravotní pojišťovna tuto péči proplatila.

Existují dva způsoby, jak si plánovanou lékařskou péči v jiné zemi EU zařídit:

Varianta č. 1 – s formulářem S2

Pomocí formuláře S2 vám vaše zdravotní pojišťovna bude náklady na léčbu v jiné zemi EU hradit přímo.
Zvolíte-li tuto variantu, budete moci využít pouze veřejně poskytovanou zdravotní péči. Před odjezdem do zahraničí budete muset vždy požádat svou zdravotní pojišťovnu o předběžný souhlas (tzv. formulář S2). Zdravotní pojišťovna je povinna vám tento souhlas vydat, pokud se na léčbu, o kterou žádáte, vztahuje vaše zdravotní pojištění, ale nemůže vám být doma poskytnuta ve lhůtě, která je z lékařského hlediska odůvodnitelná. 

Jakmile formulář S2 obdržíte, budou vám náklady na léčbu hrazeny podle pravidel platných v zemi, kde budete léčeni. Úhradu vzniklých nákladů si mezi sebou vyřídí orgány příslušných zemí, tedy vaší domovské země a země, v níž byla léčba poskytnuta. V zásadě nebudete muset za léčbu nic platit. 

Pozor!

Pokud však lidé, kteří jsou pojištěni v zemi, kde jste léčeni, musí za tuto péči platit, budete ji muset zaplatit i vy. Následně vám budou tyto náklady proplaceny v souladu s podmínkami a sazbami platnými v této zemi.

Varianta č. 2 – požádat o proplacení nákladů po podstoupení léčby

Plánovanou lékařskou péči si také můžete zaplatit sami a po návratu domů si nechat proplatit všechny náklady nebo jejich část. Tento systém se vztahuje na veřejné i soukromé poskytovatele zdravotní péče v jiné zemi EU.


Náklady vám budou proplaceny v souladu se sazbami uplatňovanými za stejnou léčbu v zemi, kde jste pojištěni. Pokud jste pojištěni v zemi, která systém proplácení nákladů nepoužívá, pak vám vaše pojišťovna nabídne sazbu vycházející z nákladů na tuto péči ve vnitrostátním systému zdravotní péče.

Pozor!

V závislosti na druhu léčby, kterou potřebujete, a na pravidlech platných ve vaší zemi budete možná také potřebovat předběžný souhlas své zdravotní pojišťovny. Za tím účelem se použije formulář platný ve vaší zemi. V mnoha zemích EU se předběžný souhlas vyžaduje u péče, která zahrnuje pobyt v nemocnici přes noc nebo nákladné zdravotnické vybavení. Předběžný souhlas nelze vyžadovat např. pro běžné lékařské vyšetření.

Vždy se proto nejdříve obraťte na svou zdravotní pojišťovnu nebo národní kontaktní místo. Odkazy na seznamy léčebných postupů, u nichž se ve vaší zemi požaduje předběžný souhlas, najdete také na těchto stránkách. Povolení vám musí být poskytnuto v případě, že byste doma museli na danou léčbu či lékařský zákrok čekat příliš dlouho. Při posuzování vaší žádosti musí zdravotní pojišťovna také posoudit, zda vám náhodou nemůže vydat formulář S2.

Varianta č. 1 s formulářem S2 bude pro vás obvykle výhodnější v tom případě, jestliže lidé, kteří jsou pojištěni v zemi, kde jste léčeni, nemusí za stejnou péči platit nebo pokud jsou pravidla proplácení nákladů, jež platí doma, příznivější než pravidla platná v zemi, kde daná léčba či lékařský zákrok proběhne. V druhém případě budete mít nárok na dorovnání nákladů od své zdravotní pojišťovny. Pokud však potřebujete soukromou zdravotní péči, lze použít pouze variantu č. 2.

Prostudujte si informace o nákladech na vámi plánovanou lékařskou péči a jejich proplacení.

Typická situace

Předtím, než začnete zařizovat lékařskou péči v zahraničí, obraťte se na národní kontaktní místo a zdravotní pojišťovnu

Aurélie žije ve Francii. Musí jít na operaci, ale raději by ji podstoupila v Lucembursku, jelikož tam bydlí její rodiče. Už si tam také našla specialistku, která pracuje ve státní nemocnici nedaleko od domu jejích rodičů. Potřebuje se však dozvědět, jaké formality si musí před zákrokem vyřídit.

Aurélie se proto obrátila na národní kontaktní místo ve Francii a na svou zdravotní pojišťovnu. Tam jí podali veškeré informace, které potřebuje k tomu, aby mohla zažádat o předběžný souhlas, načež Aurélie vyplnila příslušný formulář. Jestliže tento souhlas obdrží, může začít organizovat svůj pobyt v lucemburské nemocnici.

Jak zorganizovat plánovanou lékařskou péči v zahraničí, pokud nepotřebujete předběžný souhlas své zdravotní pojišťovny

1. Ověřte si, na co se vztahuje vaše zdravotní pojištění

2. Vyberte si zdravotnické zařízení, které vám péči poskytne

Ve vámi vybrané zemi EU, si budete muset najít poskytovatele zdravotní péče (nemocnici, zdravotnické zařízení apod.), který vám potřebnou péči zajistí. Za tímto účelem můžete:

Nezapomeňte, že systém zdravotní péče v jiné zemi EU nemusí fungovat stejně jako doma. Kromě toho při plánované zdravotní péči v jiné zemi EU bez formuláře S2 může být s vámi zacházeno jako se soukromým pacientem a mohou vám být účtovány vyšší ceny, zatímco proplácení nákladů proběhne vždy na úrovni běžných cen platných ve vaší zemi. To znamená, že veškeré rozdíly v nákladech si budete muset hradit sami.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: