Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 12/10/2017

Zařizování plánované lékařské péče v zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
  • Publikace EU týkající se brexituEnglish
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Máte právo se rozhodnout, že chcete za lékařskou péčí, např. vyšetřením u specialistů, operací nebo léčbou určitých onemocnění, odjet do jiné země EU. Platí pro vás stejné podmínky a stejná cena jako pro obyvatele dané země.

Některé státy však mohou přístup k určitému typu zdravotní péče v zahraničí omezit (např. hospitalizaci nebo vysoce specializovanou či nákladnou péči). Předtím, než si lékařskou péči v zahraničí zajistíte, budete také většinou potřebovat předběžný souhlas vaší zdravotní pojišťovny.

V závislosti na druhu péče, který potřebujete, a na pravidlech platících ve vaší zemi, vám pak mohou být náklady nebo jejich část proplaceny. Prostudujte si informace o nákladech na vámi plánovanou lékařskou péči a jejich proplacení.

Jak lékařskou péči v zahraničí zařídit

1. Ověřte si, na co se vztahuje vaše zdravotní pojištění

Předtím, než odjedete do zahraničí za účelem lékařské péče, měli byste si zjistit následující:

  • zda tato péče patří mezi plnění, na které máte nárok ve své domovské zemi
  • zda potřebujete předběžný souhlas vaší zdravotní pojišťovny (souhlas je většinou nutný v případě hospitalizace)
  • zda vám budou náklady na péči proplaceny a do jaké výše.

2. Zvolte si zdravotnické zařízení, které vám péči poskytne

Ve vámi vybrané zemi EU, si budete muset najít poskytovatele zdravotní péče (nemocnici, zdravotnické zařízení apod.), který vám potřebnou péči zajistí. Za tímto účelem můžete:

Nezapomeňte, že systém zdravotní péče v jiné zemi EU nemusí fungovat stejně jako ve vaší zemi.

Příklad

Předtím, než začnete zařizovat lékařskou péči v zahraničí, obraťte se na národní kontaktní místo a zdravotní pojišťovnu

Aurélie žije ve Francii. Musí jít na operaci, ale raději by ji podstoupila v Lucembursku, jelikož tam bydlí její rodiče. Už si tam také našla specialistu, který působí ve státní nemocnici nedaleko od domu jejích rodičů. Potřebovala by ale více informací, jaké formality by měla před zákrokem vyřídit.

Aurélie se proto obrátila na národní kontaktní místo ve Francii a na svou zdravotní pojišťovnu. Tam jí podali veškeré informace, které potřebuje k tomu, aby zažádala o předběžný souhlas, načež Aurélie vyplnila příslušný formulář. Jestliže tento předběžný souhlas obdrží, může začít organizovat svůj pobyt v lucemburské nemocnici.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství