Podnikání
Poslední kontrola: 02/05/2022

Vyživovací povinnosti – podpora pro rodinné příslušníky

Pravidla týkající se vyživovacích povinností se v jednotlivých zemích EU liší a ani úroveň podpory není všude stejná. V případech, kdy potřebujete poskytovat výživné osobě z jiné země EU nebo od osoby v jiné zemi EU výživné dostávat, nicméně pravidla EU platí.

Kde můžete podat žádost o výživné?

Žádost o výživné můžete podat zpravidla u soudu:

Jestliže váš bývalý manžel, manželka či příbuzný souhlasí a jsou-li splněny určité podmínky, můžete o tom, který soud by se měl vaším případem zabývat, společně rozhodnout. Tato možnost se však nevztahuje na případy, kdy se spor týká vyživovací povinnosti k dítěti mladšímu 18 let.

Právní předpisy které země se uplatní na můj případ týkající se vyživovací povinnosti?

V případech, které se týkají dvou nebo více zemí EU, není právem rozhodným pro vyživovací povinnost nutně právo té země, kde můžete podat žádost.

Podívejte se, právní předpisy které země se uplatní na váš případ týkající se vyživovací povinnosti, jak lze vyřešit kolizní normy a jaké mohou být důsledky.

S podáním žádosti o výživné vám může pomoci ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete: vyhledejte si příslušný ústřední orgán.

Vymáhání výživného v zahraničí

Ve všech zemích EU se vymáhají rozhodnutí o vyživovací povinnosti, která byla prohlášena za vykonatelná.

Pozor!

Výjimka – Dánsko

Pro rozhodnutí z Dánska platí zjednodušený postup, jak je prohlásit za vykonatelná.

S vymáháním výživného vám může pomoci ústřední orgán odpovědný za otázky vyživovací povinnosti v zemi EU, kde žijete: vyhledejte si příslušný ústřední orgán.

Informace o vymáhacích opatřeních v jednotlivých zemích, o zjednodušeném postupu EU pro vymáhání rozhodnutí o vyživovací povinnosti a orgány, které je vykonávají.

Zvolit zemi:

 • Rakouskoatcs
 • Belgiebecs
 • Bulharskobgcs
 • Chorvatskocrcs
 • Kyprcycs
 • Českoczcs
 • Dánskodken
 • Estonskoeecs
 • Finskofics
 • Franciefrcs
 • Německodecs
 • Řeckogrcs
 • Maďarskohucs
 • Irskoiecs
 • Itálieitcs
 • Lotyšskolvcs
 • Litvaltcs
 • Lucemburskolucs
 • Maltamtcs
 • Nizozemskonlcs
 • Polskoplcs
 • Portugalskoptcs
 • Rumunskorocs
 • Slovenskoskcs
 • Slovinskosics
 • Španělskoescs
 • Švédskosecs

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: