Poslední kontrola : 10/10/2018

Spotřební daně

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Dne 30. března 2019 se všechny právní předpisy EU přestanou vztahovat na Spojené království, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jiné datum nebo Evropská rada a Spojené království jednomyslně nerozhodnou o tom, že dvouleté období vyjednávání bude prodlouženo. Další informace o právních důsledcích pro podniky:

Předpisy EU o spotřební dani se týkají těchto výrobků: alkohol, alkoholické nápoje, energetické produkty, elektřina a tabákové výrobky. Existují také snížené sazby daně a různé režimy osvobození od daně, například bezcelní nákupy.

Prostudujte si informace o tom, kdy byste měli spotřební daň uhradit a jak požádat o její vrácení, když výrobek podléhá spotřební dani, a jak si ověřit číslo plátce daně. Na online prodej se vztahují zvláštní pravidla, zejména v případě určitého druhu zboží, např. tabáku.

Sdílet tuto stránku: