Poslední kontrola: 21/06/2022

Elektronické a hotovostní platby

Elektronické transakce

Předpisy EU týkající se plateb zaručují, že vy i vaši zákazníci mohou snadno uskutečňovat a přijímat elektronické transakce. To znamená, že si banky musejí účtovat stejnou sazbu za platbu v eurech v celé EU, tak jako je tomu v případě rovnocenné vnitrostátní transakce.

Tímto pravidlem se musí řídit i banky, které sídlí v zemích Unie mimo eurozónu (Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko.). Za platbu v eurech do jiné země či v rámci jiné země EU nemohou účtovat více, než kolik si účtují za vnitrostátní platbu v národní měně.

Příplatky za použití karty nejsou povoleny.

Zákazníkům nesmíte účtovat zvláštní příplatek za použití kreditní nebo debetní karty. Zákaz se vztahuje na všechny nákupy kartou (v obchodech i na internetu) v celé EU.

Dynamický přepočet měny

Nabízíte zákazníkům možnost platit kartou v jejich vlastní měně a nikoli v měně vaší země nebo země internetových stránek, které provozujete?

V takové případě je musíte v okamžiku nákupu informovat o všech poplatcích spojených se službou přepočtu měny, kterou nabízíte. Tyto poplatky byste měli uvádět jako procentní přirážku k poslednímu dostupnému referenčnímu směnnému kurzu en Evropské centrální banky (ECB).

Příklad: Host, který je držitelem zahraniční platební karty, se rozhodne, že za pobyt ve vašem hotelu zaplatí ve své domovské měně. Částku uvedenou na účtu byste proto měli přepočíst na základě směnného kurzu ECB. Hosta také musíte informovat o tom, jakou procentní přirážku mu k uvedené částce budete účtovat.

Typická situace

Stížnost na příplatky za použití karty

Společnost prodávající a distribuující jízdenky účtuje svým zákazníkům 6 eur za použití kreditních karet při nákupu letenek online. Zákazník se s tím nechce smířit a stěžuje si na spotřebitelském centru. Tam mu potvrdí, že takový příplatek účtovat nesmí, kontaktují danou společnost a požádají ji, aby bylo ze stránek, kde se provádí platba, okamžitě odstraněno účtování daného příplatku.

Zákaz diskriminace u plateb

Můžete akceptovat jakékoli platební metody, ale pokud vaši zákazníci chtějí v měně, kterou přijímáte, platit elektronickou formou (např. provést inkasní platbu nebo platební transakci kartou), musíte platbu přijmout bez ohledu na to, kde se v EU tito zákazníci nebo jejich poskytovatelé platebních služeb nacházejí.

Typická situace

Prodejce nesmí odmítnout platbu debetní či kreditní kartou v eurech

Zákazník z Belgie nakupuje nové boty v německém internetovém obchodě pomocí finské kreditní karty. Německá společnost musí platbu přijmout, protože jejich internetové stránky uvádějí, že kreditní karty v eurech jsou přijatelným způsobem platby.

Vícefaktorové ověřování totožnosti spotřebitelem

Do prosince 2020 musí být váš elektronický obchod schopen provést ověření totožnosti zákazníka dvou- či vícefaktorovou autentizací. To znamená, že u každé online platby nad 30 eur budou muset vaši zákazníci použít kombinaci alespoň dvou ověřovacích elementů:

Ověřte si u svého poskytovatele platebních služeb, jak tuto povinnost splnit.

Pravidla boje proti praní peněz a financování terorismu

Ať už jako majitelé podniku, nebo jako jednotlivci byste měli v okamžiku, kdy uzavíráte obchodní vztah nebo kdy provádíte příležitostnou transakci se zákazníky, uplatnit určitá pravidla za účelem prevence praní peněz a financování terorismu.

Tato opatření se vztahují na jednu operaci nebo několik operací, které se jeví jako propojené, pokud:

V těchto situacích musíte provést náležitou kontrolu klienta, včetně identifikace a ověření totožnosti klienta, jakož i skutečného majitele – tj. jakékoli osoby, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá vaše zákazníky nebo jejímž jménem byla transakce provedena. Jakoukoli podezřelou aktivitu je nutné nahlásit na finanční zpravodajskou jednotku en ve vaší zemi EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: