Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 01/06/2017

Pracovní povolení

Jako občan EU zpravidla nepotřebujete žádné pracovní povolení k tomu, abyste mohli kdekoli v Unii pracovat.

Pro osoby samostatně výdělečně činné se pracovní povolení v EU nikdy nevyžaduje.

Občané některých zemí EU však i nadále potřebují pracovní povolení, pokud chtějí být zaměstnáni v některých zemích Unie.

Týká se to pouze:

 • občanů Chorvatska v některých zemích EU
 • některých občanů EU v Chorvatsku.

Lichtenštejnsko zavedlo kvóty, které omezují počet osob, jež tam mohou bydlet a pracovat. Tyto kvóty se vztahují na státní příslušníky všech zemí EU, Norska a Islandu.

Občané Chorvatska

V některých zemích EU se na ně mohou vztahovat přechodná pracovní omezení až do 30. června 2020.

Většina zemí tato omezení již zrušila. V následujících zemích i přesto možná budou potřebovat pracovní povolení:

 • RakouskoDeutsch
 • MaltaEnglish
 • NizozemskoEnglishNederlands
 • SlovinskoSlovenščina
 • Spojené královstvíEnglish

Práce v Chorvatsku

Právo pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru může být omezeno v důsledku přechodných dohod. Pracovní povolení budete potřebovat, pokud máte státní příslušnost těchto zemí:

 • Rakousko
 • Malta
 • Nizozemsko
 • Slovinsko
 • Spojené království

Práce ve Švýcarsku

Většina občanů zemí EU pracovní povolení ve Švýcarsku nepotřebuje. Omezení se týkají pouze státních příslušníků Chorvatska, kteří si stále ještě musí pracovní povolení obstarat. Další informace pro zájemce o práci ve ŠvýcarskufrançaisDeutschitalianoEnglish.

Podle dohody o volném pohybu osob mezi EU se Švýcarskem mohou švýcarští občané žít a pracovat kdekoli v EU.

Další informace

Než se začnete zajímat o práci v některé ze zemí, kde máte přístup na pracovní trh omezen, doporučujeme vám seznámit se s náležitostmi, které je třeba pro získání pracovního povolení splnit.

Obraťte se proto na úřad práce v zemi, v níž si chcete najít práci, nebo na Evropského poradce pro uchazeče o zaměstnaní.

Typická situace

Zajistěte si pracovní povolení před odjezdem do zahraničí

Marko z Chorvatska přijal nabídku práce ve Vídni, kam se okamžitě odstěhoval. Jelikož se mu však nepodařilo si pracovní povolení vyřídit, musel se do Chorvatska vrátit.

Jste-li státním příslušníkem Chorvatska, měli byste si ověřit, zda o pracovní povolení musíte zažádat ještě předtím, než se do nové země přestěhujete a začnete zde pracovat. Pokud ano, musíte počítat s tím, že vaše žádost může být zamítnuta.

Zaměstnanci vyslaní do zahraničí

Na vysílání pracovníků do zahraničí se žádná omezení nevztahují – až na jednu výjimku: V Rakousku platí dočasná omezení pro chorvatské zaměstnance vyslané podniky působícími v určitých odvětvích. Nevztahují se však na osoby samostatně výdělečně činné.

Právní předpisy EU
 • Přechodná omezení možnosti pracovat v zahraničí (pracovní povolení) English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství