Poslední kontrola: 24/01/2019

Pracovní povolení

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

Jako občan EU zpravidla nepotřebujete žádné pracovní povolení k tomu, abyste mohli kdekoli v Unii pracovat.

Pro osoby samostatně výdělečně činné se pracovní povolení v EU nikdy nevyžaduje.

Občané některých zemí EU však i nadále potřebují pracovní povolení, pokud chtějí být zaměstnáni v některých zemích Unie.

Týká se to pouze:

  • občanů Chorvatska v některých zemích EU
  • některých občanů EU v Chorvatsku.

Lichtenštejnsko zavedlo kvóty, které omezují počet osob, jež tam mohou bydlet a pracovat. Tyto kvóty se vztahují na státní příslušníky všech zemí EU, Norska a Islandu.

Občané Chorvatska

V některých zemích EU se na ně mohou vztahovat přechodná pracovní omezení až do 30. června 2020.

Většina zemí tato omezení již zrušila. Pracovní povolení však možná budou stále potřebovat v Rakousku.de

Práce v Chorvatsku

Právo pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru může být omezeno v důsledku přechodných dohod. Pracovní povolení budete asi potřebovat, pokud jste z Rakouska.

Práce ve Švýcarsku

Většina občanů zemí EU pracovní povolení ve Švýcarsku nepotřebuje. Omezení se týkají pouze státních příslušníků Chorvatska, kteří si ještě stále musí pracovní povolení obstarat, a státních příslušníků Bulharska a Rumunska, kteří mají omezený přístup na pracovní trh. Další informace pro zájemce o práci ve Švýcarskufrdeiten.

Podle dohody o volném pohybu osob mezi EU se Švýcarskem mohou švýcarští občané žít a pracovat kdekoli v EU.

Další informace

Než se začnete zajímat o práci v některé ze zemí, kde máte přístup na pracovní trh omezen, doporučujeme vám seznámit se s náležitostmi, které je třeba pro získání pracovního povolení splnit.

Obraťte se proto na úřad práce v zemi, v níž si chcete najít práci, nebo na Evropského poradce pro uchazeče o zaměstnaní.

Typická situace

Zajistěte si pracovní povolení před odjezdem do zahraničí

Marko z Chorvatska přijal nabídku práce ve Vídni, kam se okamžitě odstěhoval. Jelikož se mu však nepodařilo si pracovní povolení vyřídit, musel se do Chorvatska vrátit.

Jste-li státním příslušníkem Chorvatska, měli byste si ověřit, zda o pracovní povolení musíte zažádat ještě předtím, než se do nové země přestěhujete a začnete zde pracovat. Pokud ano, musíte počítat s tím, že vaše žádost může být zamítnuta.

Zaměstnanci vyslaní do zahraničí

Na vysílání pracovníků do zahraničí se žádná omezení nevztahují – až na jednu výjimku: V Rakousku platí dočasná omezení pro chorvatské zaměstnance vyslané podniky působícími v určitých odvětvích. Nevztahují se však na osoby samostatně výdělečně činné.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: