Podnikání
Poslední kontrola: 24/01/2019

Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v letecké dopravě se týkají situací:

Evropskou unií se v tomto případě rozumí 28 zemí EU, včetně Guadeloupu, Francouzské Guyany, Martiniku, Réunionu, Mayotte, Svatého Martina (ve francouzských Antilách), Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, a rovněž Islanden, Norskoen a Švýcarsko Nepočítají se sem Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

Let tam a let zpět se vždy považují za dva oddělené lety, i pokud byly rezervovány v rámci jedné rezervace. V některých případech nemusí být letecká společnost, která let provozuje (také označovaná jako provozující letecký dopravce), tatáž, jako ta, u které jste si zakoupili letenku. V případě jakýchkoliv potíží je odpovědná pouze letecká společnost, která let uskutečňuje.

 

Jak uplatnit svá práva?

 

Odepření nástupu na palubu

Nástup na palubu letadla vám může být odepřen:

 • z bezpečnostních nebo zdravotních důvodů (pokud jste například neinformovali leteckou společnost o alergii závažného charakteru) nebo pokud nemáte náležité cestovní doklady (více informací o dokladech, které s sebou musíte mít na cestách po Evropě)
 • pokud jste nenastoupili na let tam a tento let byl součástí rezervace, která zahrnovala také zpáteční let
 • pokud jste nenastoupili na let či lety, které byly zahrnuty v rezervaci s navazujícími lety
 • pokud nemáte příslušné dokumenty pro své domácí zvíře, které cestuje s vámi

Pokud jste se dostavili včas k odbavení s platnou rezervací letu a cestovními doklady a nástup do letadla je vám odepřen v důsledku toho, že počet rezervací překročil počet, který dovoluje kapacita letadla, nebo z provozních důvodů a vy se dobrovolně nevzdáte svého sedadla, máte nárok na:

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedeno u odbavovací přepážky na letišti, u samoodbavovacích kiosků a online. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám letecká společnost poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

 

Zrušený let

Ke zrušení dochází v případě, že:

 • váš let podle původního letového řádu byl zrušen a vy jste přesunuti na jiný pravidelný let
 • letadlo sice vzlétlo, ale bylo nuceno se vrátit na letiště odletu a vy jste byli převedeni na jiný let
 • váš let dorazil na letiště, které není cílovou destinací uvedenou na letence, kromě případu, kdy:
  • jste souhlasili s přesměrováním (za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti) na letiště vašeho původní cílové destinace nebo na jinou, vámi odsouhlasenou destinaci; v takovém případě se případ považuje za zpoždění, nikoli za zrušení
  • letiště příletu a letiště původní cílové destinace obsluhují stejné město nebo region; v takovém případě se případ považuje za zpoždění, nikoli za zrušení

Pokud je váš let zrušen, máte právo na proplacení výdajů, přesměrování nebo návrat a také právo na asistenci a právo na náhradu. Náhradu je nutno poskytnout, pokud jste byli informováni méně než 14 dní před plánovaným dnem odletu. Letecká společnost má povinnost prokázat, zda a kdy jste byli osobně informováni o tom, že byl daný let zrušen. Pokud tomu tak není, můžete se obrátit na vnitrostátní orgánpdfen se žádostí o další asistenci.

Náhrada škody však nemusí být poskytnuta, může-li dopravce prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi. Letecká společnost to musí prokázat například tím, že poskytne výpisy z letových deníků nebo zpráv o mimořádných událostech. Tyto důkazy by měla poskytnout příslušnému vnitrostátnímu subjektu a dotčeným cestujícím, a to v souladu s vnitrostátními ustanoveními o přístupu k dokumentům.

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedeno u odbavovací přepážky na letišti, u samoodbavovacích kiosků a online. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám letecká společnost poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

 

Zpoždění

Pokud je váš let zpožděn na odletu, máte právo na asistenci, na proplacení výdajů a zpáteční let, a to v závislosti na délce zpoždění a na vzdálenosti letu.

Pokud přiletíte do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny, máte nárok na náhradu, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi. Letecká společnost to musí prokázat například tím, že poskytne výpisy z letových deníků nebo zpráv o mimořádných událostech. Tyto důkazy by měla poskytnout příslušnému vnitrostátnímu subjektu a dotčeným cestujícím, a to v souladu s vnitrostátními ustanoveními o přístupu k dokumentům.

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedeno u odbavovací přepážky na letišti, u samoodbavovacích kiosků a online. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám letecká společnost poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

 

Na můj let bylo prodáno více míst, než je k dispozici

Pokud jste se dostavili včas k odbavení s platnou rezervací letu a cestovními doklady a nástup do letadla je vám odepřen v důsledku toho, že počet rezervací překročil počet, který dovoluje kapacita letadla, nebo z provozních důvodů a vy se dobrovolně nevzdáte svého sedadla, máte nárok na:

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedeno u odbavovací přepážky na letišti, u samoodbavovacích kiosků a online. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám letecká společnost poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

 

Změna třídy na vyšší nebo nižší

Pokud jste přeřazeni do vyšší třídy, nemůže letecká společnost požadovat žádnou dodatečnou platbu.

Pokud jste přeřazeni do nižší třídy, máte nárok na proplacení určitého podílu ceny letenky, a to v závislosti na délce letu:

a) 30 % – lety o délce nejvýše 1 500 km

b) 50 % – lety v rámci EU delší než 1 500 km (s výjimkou letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy) a všechny ostatní lety o délce od 1 500 do 3 500 km

c) 75 % – lety nespadající pod písmena a) nebo b), včetně letů mezi EU a francouzskými zámořskými departementy.

Jestliže vaše letenka obsahuje dva nebo více navazujících letů, budou vám náklady proplaceny pouze za let, během něhož jste byli zařazeni do nižší třídy, a nikoli za celou cestu. Proplacení by mělo proběhnout do 7 dnů.

 

Ztráta, poškození nebo zpoždění zavazadel

Odbavená zavazadla

Pokud se vaše odbavené zavazadlo ztratilo, bylo poškozeno nebo se zpozdilo, je za to odpovědna letecká společnost a vy máte nárok na náhradu do výše přibližně 1 300 eur. Jestliže však ke škodě došlo kvůli skryté závadě zavazadla, na náhradu nárok nemáte.

Příruční zavazadla

V případě poškození příručního zavazadla je za škodu odpovědná letecká společnost, pokud ji způsobila ona.

Cestovní pojištění

V zájmu dostatečného krytí na cestách s drahým zbožím vám doporučujeme sjednat si soukromé pojištění. Pokud o něj nemáte zájem, existuje také možnost za poplatek požádat leteckou společnost, s níž cestujete, o vyšší limit náhrady (nad 1 300 eur). Tuto eventualitu je třeba zařídit předem, nejpozději při odbavení.

Jak podat stížnost

Chcete-li požádat o náhradu za ztracené nebo poškozené zavazadlo, měli byste tak učinit písemně ve lhůtě 7 dnů, nebo v případě, že bylo zavazadlo zpožděno, do 21 dnů ode dne, kdy vám bylo zavazadlo vráceno. Pro podání žádosti neexistuje žádný jednotný formulář.

 

Náhrada – odepření nástupu na palubu

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu, měli byste obdržet náhradu (odškodnění) vždy.

Navazující let – jedna rezervace s jedním odbavením

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla z důvodu, že letecká společnost uskutečňující navazující let usoudila, že přiletíte příliš pozdě na to, abyste mohli na tento let nastoupit (protože váš první let byl zpožděn), náhrada musí být vyplacena.

Jestliže vám letecká společnost nabídla přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

 

Náhrady – zrušení

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

Je-li váš let zrušen, je vám letecká společnost povinna nabídnout (jednorázově) možnost výběru mezi:

 1. proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 2. přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu
 3. přesměrováním na pozdější dobu podle vašeho přání za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Letecká společnost vám však stále může poskytnout náhradu:

 • chcete-li si nechat svou letenku proplatit – náhrada bude záviset na typu letu
 • pokud si vyberete přesměrování – náhrada bude záviset na typu letu a zpoždění při dosažení konečné destinace vzhledem k původnímu plánovanému času příletu

Na náhradu nárok nemáte:

 • pokud jste byli informováni více než 14 dní předem
 • pokud jste byli informováni mezi 14 a 7 dny před plánovaným odletem a bylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste:
  • odletěli ne více než 2 hodiny před původním plánovaným odletem
  • a do cílové destinace se dostali méně než 4 hodiny po původním plánovaném čase příletu
 • pokud jste byli informováni méně než 7 dnů před plánovaným odletem a bylo vám nabídnuto přesměrování, díky němuž byste:
  • odletěli ne více než 1 hodinu před původním plánovaným odletem
  • a do cílové destinace se dostali méně než 2 hodiny po původním plánovaném čase příletu

Jestliže vám letecká společnost nabídla přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze náhradu snížit o 50 %.

Tištěné nebo elektronické oznámení o právech, která máte jakožto cestující v letecké dopravě, musí být jasně uvedeno u odbavovací přepážky na letišti, u samoodbavovacích kiosků a online. Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, váš odlet byl zpožděn o více než 2 hodiny nebo je značně zpožděn váš přílet do vaší cílové destinace, musí vám letecká společnost poskytnout písemné upozornění o příslušných možnostech náhrad a asistence.

Na náhradu nárok nemáte v případě mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla bývala přijata všechna přiměřená opatření.

 

Náhrada – zpoždění při příletu

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

 • Pokud se do vaší cílové destinace dostanete se zpožděním 3 hodiny a více, máte nárok na náhradu, pokud nebylo zpoždění způsobeno mimořádnými okolnostmi.
 • Pokud zmeškáte navazující let na trase v rámci EU (nebo mimo EU, pokud jde o let s odletem z některé ze zemí Unie), měli byste mít nárok na náhradu, pokud se dostanete do vaší cílové destinace se zpožděním více než 3 hodiny. Nezáleží na tom, zda je letecká společnost uskutečňující návazné lety z EU nebo ze země mimo EU.
 • Pokud odlétáte ze země mimo EU do cílové destinace v zemi Unie s návaznými lety uskutečňovanými po sobě leteckými společnostmi ze země mimo EU a ze země EU nebo pouze ze zemí Unie, budou vzhledem k právu na náhradu v případě dlouhého zpoždění na příletu do cílové destinace vzaty v úvahu pouze lety uskutečňované leteckými společnostmi z EU.
 • Na náhradu nárok nemáte, pokud zmeškáte navazující lety v důsledku zpoždění při bezpečnostních kontrolách nebo pokud jste na přestupním letišti nerespektovali čas nástupu do letadla.
 • Pokud souhlasíte s letem na jiné letiště, než bylo na původní rezervaci, a přiletíte pozdě, máte nárok na náhradu. Časem příletu, který se používá pro výpočet délky zpoždění, je čas příletu na letiště uvedené v původní rezervaci nebo destinace, na níž jste se dohodli s danou leteckou společností. Náklady na dopravu mezi alternativním letištěm a letištěm v původní rezervaci nebo v odsouhlasené destinaci by měla nést letecká společnost, která uskutečňuje daný let.

Jestliže vám letecká společnost nabídla přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze vaši náhradu snížit o 50 %.

 

Náhrada – odepření nástupu na palubu v důsledku rezervací v počtu, který přesahuje kapacitu letadla

částka v EUR

vzdálenost

250

maximálně 1 500 km

400

nad 1 500 km v rámci EU a u všech ostatních letů od 1 500 do 3 500 km

600

více než 3 500 km

Pokud vám byl odepřen nástup na palubu, měli byste obdržet náhradu (odškodnění) vždy.

Navazující let – jedna rezervace s jedním odbavením

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla z důvodu, že letecká společnost uskutečňující navazující let usoudila, že přiletíte příliš pozdě na to, abyste mohli na tento let nastoupit (protože váš první let byl zpožděn), náhrada musí být vyplacena.

Jestliže vám letecká společnost nabídla přesměrování a vy se do své cílové destinace dostanete se zpožděním 2,3 nebo 4 hodiny, lze vaši náhradu snížit o 50 %.

 

Asistence v případě odepření nástupu na palubu

Letecká společnost by vám měla nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci během doby, kdy čekáte. V případě narušení cesty byste se měli sami ohlásit letecké společnosti uskutečňující daný let, abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Letecká společnost by měla rovněž zajistit, aby bylo ubytování přístupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich vodicí psy, je-li takové ubytování k dispozici. Asistence má být poskytnuta v tomto rozsahu:

 • občerstvení
 • strava
 • ubytování (pokud jste byli přeřazeni na let následující den)
 • doprava do místa vašeho ubytování a návrat na letiště
 • 2 telefonní hovory, dálnopisy, faxové zprávy nebo e-maily

Jestliže vám asistence nebyla nabídnuta a vy jste zaplatili za vlastní stravu a občerstvení apod., měla by vám letecká společnost tyto náklady zpětně proplatit, pokud byly tyto náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Za tímto účelem je třeba si uschovat všechny účtenky. Na asistenci máte právo, pouze pokud budete muset čekat na přesměrování, za srovnatelných přepravních podmínek, do cílové stanice při nejbližší příležitosti nebo na zpáteční let.

Ve výjimečných případech může letecká společnost omezit nebo odmítnout poskytnout asistenci, pokud by to způsobilo další zpoždění pro cestující čekající na alternativní nebo zpožděný let.

 

Asistence v případě zrušení letu

Letecká společnost by vám měla nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci během doby, kdy čekáte. V případě narušení cesty byste se měli sami ohlásit letecké společnosti uskutečňující daný let, abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Letecká společnost by měla rovněž zajistit, aby bylo ubytování přístupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich vodicí psy, je-li takové ubytování k dispozici. Asistence má být poskytnuta v tomto rozsahu:

 • občerstvení
 • strava
 • ubytování (pokud jste byli přeřazeni na let následující den)
 • doprava do místa vašeho ubytování a návrat na letiště
 • 2 telefonní hovory, dálnopisy, faxové zprávy nebo e-maily

Jestliže vám asistence nebyla nabídnuta a vy jste zaplatili za vlastní stravu a občerstvení apod., měla by vám letecká společnost tyto náklady zpětně proplatit, pokud byly tyto náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Za tímto účelem je třeba si uschovat všechny účtenky. Na asistenci máte právo, pouze pokud budete muset čekat na přesměrování, za srovnatelných přepravních podmínek, do cílové stanice při nejbližší příležitosti nebo na zpáteční let.

Ve výjimečných případech může letecká společnost omezit nebo odmítnout poskytnout asistenci, pokud by to způsobilo další zpoždění pro cestující čekající na alternativní nebo zpožděný let.

 

Asistence v případě zpoždění na odletu

Letecká společnost by vám měla nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci během doby, kdy čekáte. V případě narušení cesty byste se měli sami ohlásit letecké společnosti uskutečňující daný let, abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Letecká společnost by měla rovněž zajistit, aby bylo ubytování přístupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich vodicí psy, je-li takové ubytování k dispozici. Asistence má být poskytnuta v tomto rozsahu:

 • občerstvení
 • strava
 • ubytování (pokud jste byli přeřazeni na let následující den)
 • doprava do místa vašeho ubytování a návrat na letiště
 • 2 telefonní hovory, dálnopisy, faxové zprávy nebo e-maily

Jestliže vám asistence nebyla nabídnuta a vy jste zaplatili za vlastní stravu a občerstvení apod., měla by vám letecká společnost tyto náklady zpětně proplatit, pokud byly tyto náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Za tímto účelem je třeba si uschovat všechny účtenky. Na asistenci máte právo, pouze pokud budete muset čekat na přesměrování, za srovnatelných přepravních podmínek, do cílové stanice při nejbližší příležitosti nebo na zpáteční let.

Ve výjimečných případech může letecká společnost omezit nebo odmítnout poskytnout asistenci, pokud by to způsobilo další zpoždění pro cestující čekající na alternativní nebo zpožděný let.

 

Asistence v případě odepření nástupu na palubu v důsledku rezervací v počtu, který přesahuje kapacitu letadla

Letecká společnost by vám měla nabídnout a poskytnout bezplatnou asistenci během doby, kdy čekáte. V případě narušení cesty byste se měli sami ohlásit letecké společnosti uskutečňující daný let, abyste se vyhnuli situaci, kdy byste se museli spolehnout jen sami na sebe. Letecká společnost by měla rovněž zajistit, aby bylo ubytování přístupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich vodicí psy, je-li takové ubytování k dispozici. Asistence má být poskytnuta v tomto rozsahu:

 • občerstvení
 • strava
 • ubytování (pokud jste byli přeřazeni na let následující den)
 • doprava do místa vašeho ubytování a návrat na letiště
 • 2 telefonní hovory, dálnopisy, faxové zprávy nebo e-maily

Jestliže vám asistence nebyla nabídnuta a vy jste zaplatili za vlastní stravu a občerstvení apod., měla by vám letecká společnost tyto náklady zpětně proplatit, pokud byly tyto náklady nezbytné, vhodné a přiměřené. Za tímto účelem je třeba si uschovat všechny účtenky. Na asistenci máte právo, pouze pokud budete muset čekat na přesměrování, za srovnatelných přepravních podmínek, do cílové stanice při nejbližší příležitosti nebo na zpáteční let.

Ve výjimečných případech může letecká společnost omezit nebo odmítnout poskytnout asistenci, pokud by to způsobilo další zpoždění pro cestující čekající na alternativní nebo zpožděný let.

 

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace v případě odepření nástupu na palubu

Letecká společnost je povinna vám nabídnout (jednorázově), možnost výběru mezi:

 1. proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 2. přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu
 3. nebo přesměrováním na pozdější dobu podle vašeho přání za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Je nicméně možné, že letecká společnost vám i tak bude muset poskytnout náhradu – zda tomu tak bude, však závisí na vzdálenosti letu a délce zpoždění oproti původně plánované době příletu.

 • Pokud letecká společnost nesplní svoji povinnost nabídnout přesměrování nebo návrat za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti, musí vám proplatit náklady na vaši letenku.
 • Pokud letecká společnost nenabídne možnost volby mezi proplacením výdajů nebo přesměrováním a místo toho jednostranně rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).
 • Pokud jste si rezervovali let tam a zpáteční let zvlášť u různých leteckých společností a let tam je zrušen, proplácejí se výdaje pouze na tento zrušený let.

Pokud však let tam a zpáteční let uskutečňují různé letecké společnosti, nicméně tyto lety byly součástí jediné rezervace, máte v případě, že byl let tam zrušen, tato práva:

 • náhrada
 • možnost volby mezi proplacením výdajů na celou letenku (s letem tam a zpátečním letem) nebo přesměrováním na jiný let tam

 

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace v případě zrušení letu

Letecká společnost je povinna vám nabídnout (jednorázově), možnost výběru mezi:

 1. proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 2. přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu
 3. nebo přesměrováním na pozdější dobu podle vašeho přání za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Je nicméně možné, že letecká společnost vám i tak bude muset poskytnout náhradu – zda tomu tak bude, však závisí na vzdálenosti letu a délce zpoždění oproti původně plánované době příletu.

 • Pokud letecká společnost nesplní svoji povinnost nabídnout přesměrování nebo návrat za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti, musí vám proplatit náklady na vaši letenku.
 • Pokud letecká společnost nenabídne možnost volby mezi proplacením výdajů nebo přesměrováním a místo toho jednostranně rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).
 • Pokud jste si rezervovali let tam a zpáteční let zvlášť u různých leteckých společností a let tam je zrušen, proplácejí se výdaje pouze na tento zrušený let.

Pokud let tam a zpáteční let uskutečňují různé letecké společnosti, nicméně tyto lety byly součástí jediné rezervace, máte v případě, že byl let tam zrušen, tato práva:

 • náhrada
 • možnost volby mezi proplacením výdajů na celou letenku (s letem tam a zpátečním letem) nebo přesměrováním na jiný let tam

 

Proplacení výdajů a zpáteční let v případě významného zpoždění (5 nebo více hodin) na odletu

Pokud je váš let na odletu zpožděn nejméně 5 hodin, letecká společnost vám musí proplatit letenku a, pokud máte navazující let, nabídnout návrat na letiště odletu při nejbližší příležitosti.

 

Proplacení výdajů, přesměrování nebo změna rezervace v případě odepření nástupu na palubu v důsledku rezervací v počtu, který přesahuje kapacitu letadla

Letecká společnost je povinna vám nabídnout (jednorázově), možnost výběru mezi:

 1. proplacením výdajů na letenku a, pokud máte navazující let, zpátečním letem na letiště odletu při nejbližší příležitosti
 2. přesměrováním do cílové destinace v nejbližším možném termínu
 3. nebo přesměrováním na pozdější dobu podle vašeho přání za srovnatelných dopravních podmínek s výhradou dostupnosti míst

Jakmile si vyberete jednu z těchto tří možností, ve vztahu k ostatním dvěma možnostem již vaše práva zanikla. Je nicméně možné, že letecká společnost vám i tak bude muset poskytnout náhradu – zda tomu tak bude, však závisí na vzdálenosti letu a délce zpoždění oproti původně plánované době příletu.

 • Pokud letecká společnost nesplní svoji povinnost nabídnout přesměrování nebo návrat za srovnatelných dopravních podmínek při nejbližší příležitosti, musí vám proplatit náklady na vaši letenku.
 • Pokud letecká společnost nenabídne možnost volby mezi proplacením výdajů nebo přesměrováním a místo toho jednostranně rozhodne, že proplatí náklady na původní letenku, máte nárok na proplacení dodatečných nákladů ve výši rozdílu ceny s novou letenkou (za srovnatelných dopravních podmínek).
 • Pokud jste si rezervovali let tam a zpáteční let zvlášť u různých leteckých společností a let tam je zrušen, proplácejí se výdaje pouze na tento zrušený let.

Pokud však let tam a zpáteční let uskutečňují různé letecké společnosti, nicméně tyto lety byly součástí jediné rezervace, máte v případě, že byl let tam zrušen, tato práva:

 • náhrada
 • možnost volby mezi proplacením výdajů na celou letenku (s letem tam a zpátečním letem) nebo přesměrováním na jiný let tam

 

Mimořádné okolnosti – zrušení letu

Mimořádné okolnosti mohou vést k více než jednomu zrušení nebo zpoždění v cílové destinaci. Příklady událostí definovaných jako mimořádné okolnosti jsou rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • většina technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobeny nedostatky v údržbě letadla
 • srážka mobilních nástupních schůdků s letadlem

Za mimořádnou okolnost lze považovat jakoukoli stávku, která ovlivňuje provoz letecké společnosti. Aby však byla osvobozena od povinnosti platit náhradu, musí letecká společnost dokázat, že: i) existuje souvislost mezi mimořádnými okolnostmi a zpožděním nebo zrušením letu a ii) zpoždění či zrušení letu nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

Pokud vám letecká společnost neposkytne uspokojivé vysvětlení, požádejte o další pomoc příslušný vnitrostátní orgánpdfen .

 

Mimořádné okolnosti – zpoždění

Mimořádné okolnosti mohou vést k více než jednomu zrušení nebo zpoždění v cílové destinaci. Příklady událostí definovaných jako mimořádné okolnosti jsou rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky a rizika spojená s ochranou před protiprávními činy.

Mezi situace, které se na mimořádné okolnosti nepovažují, patří:

 • většina technických problémů, které vyvstanou během údržby letadel nebo jsou způsobeny nedostatky v údržbě letadla
 • srážka mobilních nástupních schůdků s letadlem

Za mimořádnou okolnost lze považovat jakoukoli stávku, která ovlivňuje provoz letecké společnosti. Aby však byla osvobozena od povinnosti platit náhradu, musí letecká společnost dokázat, že: i) existuje souvislost mezi mimořádnými okolnostmi a zpožděním nebo zrušením letu a ii) zpoždění či zrušení letu nebylo možné zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

Pokud vám letecká společnost neposkytne uspokojivé vysvětlení, požádejte o další pomoc příslušný vnitrostátní orgánpdfen .

 

Uplatněte svá práva!

Krok 1: Stížnost zaslaná letecké společnosti

Nejprve musíte zaslat stížnost letecké společnosti za použití celounijního formuláře pro stížnosti cestujících v letecké dopravě[119 KB] .

Krok 2: Stížnost zaslaná vnitrostátním orgánům

Pokud neobdržíte odpověď ze strany letecké společnosti do dvou měsíců nebo s odpovědí nejste spokojeni a pokud se domníváte, že vaše práva jakožto cestujících v letecké dopravě v EU nebyla dodržena, můžete podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánupdfen v zemi, kde k incidentu došlo, a to v přiměřeném časovém rámci.

Příslušný vnitrostátní orgán by vám měl poskytnout nezávazné právní stanovisko ohledně toho, jak s vaší stížností pokračovat.

Krok 3: Využití subjektů alternativního řešení sporů (ADR) / platformy pro řešení sporů online (ODR)

Pokud nejste spokojeni s odpovědí letecké společnosti, můžete daný spor řešit v rámci mimosoudního řízení nebo se obrátit na subjekt alternativního řešení sporů (ADR). Pokud jste letenku zakoupili online, můžete podat stížnost prostřednictvím internetové platformy pro řešení sporů onlineen (ODR).

Alternativní řešení sporů a platformu ODR mohou využít pouze obyvatelé EU.

Krok 4: Soudní řízení

Pro lety mezi zeměmi EU (provozované jednou leteckou společností) můžete předložit žádost o náhradu podle pravidel EU za použití evropského řízení o drobných nárocích. Svou žádost můžete podávat buď v místě příletu, nebo odletu Můžete se také obrátit na soud v zemi, v níž je letecká společnost registrována. Lhůty pro podání žaloby proti letecké společnosti u vnitrostátního soudu jsou definovány pravidly promlčení platnými v jednotlivých zemích EU.

Pomoc a poradenství ohledně problémů souvisejících s právy cestujících v letecké dopravě vám také poskytne místní evropské spotřebitelské centrumen.

Důležité informace pro osoby, které podávají stížnost agentuře vyřizující stížnosti – Oznámenípdfen ohledně příslušných právních předpisů EU o ochraně spotřebitele, uvádění na trh a ochraně údajů, které se uplatňují na činnost agentur vyřizujících stížnosti v souvislosti s nařízením č. 261/2004 o právech cestujících v letecké dopravě

 

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: