Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 15/02/2019

Vysílání pracovníků do zahraničí

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Předpisy, které vysílání pracovníků upravují, se musíte řídit v těchto případech:

V obou případech musí být vyslaná osoba vůči vašemu podniku v zaměstnaneckém poměru.

Předpisy o vysílání pracovníků se rovněž vztahují na případy, kdy prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci najmete zahraničního pracovníka z jiného státu Unie, než kde je váš podnik registrován nebo funguje. V takovém případě musí být mezi pracovníkem a agenturou, kterou jste si najali, uzavřen pracovní poměr.

Podmínky zaměstnání v hostitelské zemi

Během vyslání musíte svému zaměstnanci zajistit stejné pracovní podmínky, které ze zákona nebo na základě kolektivní smlouvy platí v hostitelské zemi. Jedná se o podmínky upravující:

Pokud jsou pracovní podmínky ve vašem státě pro pracovníky výhodnější než podmínky v hostitelské zemi, můžete tyto výhodnější podmínky zachovat i během jejich vyslání do zahraničí.

Je-li nedílnou součástí vaší smlouvy počáteční instalace nebo první montáž určitého produktu a musí je provést vaši kvalifikovaní zaměstnanci, zaniká povinnost dodržovat požadavky na minimální mzdu a roční dovolenou, jestliže je jejich vyslání do zahraniční kratší než 8 dní v roce.

Státy EU se mohou po dohodě se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců rozhodnout, že se požadavky hostitelské země na minimální mzdu a roční dovolenou nepoužijí v případech, kdy celá doba vyslání nepřekročí jeden měsíc. Tato výjimka se nevztahuje na pracovníky vyslané do zahraničí prostřednictvím agentury zprostředkující dočasnou práci.

Sociální zabezpečení pro vyslané pracovníky

Během dočasné práce v některé ze zemí EU mohou vyslaní pracovníci nebo osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zůstat pojištěni v systému sociálního zabezpečení státu, v němž pracovali před vysláním.

Jako zaměstnavatel musíte předem informovat příslušné orgány hostitelské země a vyžádat si formulář zvaný přenosný dokument A1, který vydává správa sociálního zabezpečenípdfen. Tento dokument stvrzuje, že vyslaný pracovník je registrován v systému sociálního zabezpečení domovské země a nemusí proto hradit příspěvky v zemi vyslání.

Při podání žádosti o vydání přenosného dokumentu A1 musíte uvést datum zahájení a ukončení vyslání pracovníka v jiné zemi EU. Maximální doba, kterou můžete na formuláři uvést, je 24 měsíců.

Pokud zaměstnanec pracuje v jiné zemi EU déle než 24 měsíců, můžete jako zaměstnavatel:

Pro OSVČ mohou během vyslání do zahraničí platit jiné předpisy o sociálním zabezpečení.

Viz také:

Vnitrostátní kontaktní místa a internetové stránky

V každé zemi Unie se nachází alespoň jedno kontaktní místo, kde vám poskytnou podrobné informace o vysílání pracovníků do zahraničí. Tyto subjekty spolupracují a předávají si informace. Sledují rovněž pracovní podmínky během vyslání a zabývají se podezřeními z porušení předpisů.

Více informací najdete na internetových stránkách hostitelské země.

Zvolte zemi:

 • Německodecs
 • Řeckogrel
 • Maďarskohuen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolvcs
 • Litvalten
 • Lucemburskoludefren
 • Maltamten
 • Nizozemskonlen
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunskororo
 • Slovenskosksken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesesen
 • Švédskoseen
 • Spojené královstvíuken

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: