Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 14/08/2019

Soulad výrobků s předpisy

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pro některé kategorie výrobků existují na úrovni EU normy a technické specifikace. Před tím, než začnete se svými výrobky v EU volně obchodovat, je vaší povinností zajistit, aby splňovaly požadavky příslušných předpisů Unie.

Jako výrobce musíte provést analýzu rizik a zajistit, aby vaše výrobky byly před svým uvedením na trh EU v souladu s pravidly Unie. Tento postup se nazývá posuzování shody. Zjistěte si informace o tom, kdy můžete provést posouzení vašeho výrobku vy sami a kdy k tomu potřebujete pomoc oznámeného subjektu.

Musíte vypracovat technickou dokumentaci obsahující všechny doklady o tom, že váš výrobek splňuje technické požadavky. Seznamte se s tím, jak vypracovat technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě.

U některých výrobků je třeba dodržovat minimální požadavky týkající se energetické účinnosti. Jedná se o tzv. požadavky na ekodesign, jejichž cílem je snížit negativní dopady na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Sdílet tuto stránku: