Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 09/06/2017

Studium v zahraničí a stipendia

Studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Pokud studujete na univerzitě, můžete v zahraničí absolvovat část svého studia nebo stáž ve firmě To vám umožní program Erasmus+ .

Pokud máte o absolvování části studia v zahraničí zájem, obraťte se nejdříve na příslušné oddělení vaší univerzity.

Pokud chcete studovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+:

  • nemusíte hostitelské univerzitě platit žádné poplatky za zápis ani studium
  • kurzy absolvované v zahraničí se vám započítávají do studia
  • získáte stipendium z EU na uhrazení nákladů na cestu a pobyt

Uznávání kreditů získaných v zahraničí

Pokud úspěšně dokončíte kurzy, na kterých jste se předem dohodli, musí vám vaše domovská univerzita výsledky studijního pobytu v zahraničí započítat do celkového studia.

Společné vysokoškolské tituly

V rámci programu Erasmus Mundus se můžete zapsat do programu postgraduálního studia, který společně nabízí několik univerzit v různých státech Evropské unie a v některých případech i za hranicemi Evropy. Studium či výzkum se tak uskutečňuje nejméně ve dvou různých zemích. Výsledkem je společný, dvojitý nebo několikanásobný titul. O stipendia na Erasmus Mundus mohou žádat studenti z Evropy i celého světa.

Chcete to zkusit? Na internetu najdete informace o magisterskýchEnglish a doktorandských programechEnglish, které jsou do projektu Erasmus Mundus zařazeny. Navštivte internetové stránky preferovaného magisterského nebo doktorského studia a zjistěte si, jaké jsou vstupní požadavky a kde je možné se přihlásit.

Partnerství se školami za hranicemi EU

Stipendia Erasmus Mundus podporuje partnerství s univerzitami z nejrůznějších regionů celého světa.

Tato partnerství umožňují evropským studentům studovat v zemích za hranicemi Evropy a naopak neevropským studentům zavítat během studií do Evropy. Seznamte se s dalšími informacemi o partnerstvíchEnglish, která nabízejí stipendia občanům vaší země. Navštivte internetové stránky partnerství a zjistěte si, jaké jsou vstupní požadavky a kde je možné se přihlásit.

Máte zájem o akademickou spolupráci EU s Austrálií, Japonskem, Novým Zélandem a Korejskou republikou? Podívejte se na program spolupráceEnglish.

Více informací vám poskytne mezinárodní oddělení vaší školy.

Je možné, že se vaše univerzita účastní i dalších mezinárodních výměnných programů. Více informací o programu Erasmus+ a dalších možnostech výměny vám poskytne mezinárodní oddělení vaší školy.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství