Poslední kontrola : 01/03/2018

Studium v zahraničí a stipendia

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

  • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyen
  • Publikace EU týkající se brexitu
  • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituen

Studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Pokud studujete na univerzitě, můžete v zahraničí absolvovat část svého studia nebo stáž ve firmě To vám umožní program Erasmus+ .

Pokud máte o absolvování části studia v zahraničí zájem, obraťte se nejdříve na příslušné oddělení vaší univerzity.

Pokud chcete studovat v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+:

Uznávání kreditů získaných v zahraničí

Pokud úspěšně dokončíte kurzy, na kterých jste se předem dohodli, musí vám vaše domovská univerzita výsledky studijního pobytu v zahraničí započítat do celkového studia.

Společné vysokoškolské tituly

V rámci programu Erasmus Mundus se můžete zapsat do programu postgraduálního studia, který společně nabízí několik univerzit v různých státech Evropské unie a v některých případech i za hranicemi Evropy. Studium či výzkum se tak uskutečňuje nejméně ve dvou různých zemích. Výsledkem je společný, dvojitý nebo několikanásobný titul. O stipendia na Erasmus Mundus mohou žádat studenti z Evropy i celého světa.

Chcete to zkusit? Na internetu najdete informace o magisterskýchen a doktorandských programechen, které jsou do projektu Erasmus Mundus zařazeny. Navštivte internetové stránky preferovaného magisterského nebo doktorského studia a zjistěte si, jaké jsou vstupní požadavky a kde je možné se přihlásit.

Partnerství se školami za hranicemi EU

Stipendia Erasmus Mundus podporuje partnerství s univerzitami z nejrůznějších regionů celého světa.

Tato partnerství umožňují evropským studentům studovat v zemích za hranicemi Evropy a naopak neevropským studentům zavítat během studií do Evropy. Seznamte se s dalšími informacemi o partnerstvíchen, která nabízejí stipendia občanům vaší země. Navštivte internetové stránky partnerství a zjistěte si, jaké jsou vstupní požadavky a kde je možné se přihlásit.

Máte zájem o akademickou spolupráci EU s Austrálií, Japonskem, Novým Zélandem a Korejskou republikou? Podívejte se na program spolupráceen.

Více informací vám poskytne mezinárodní oddělení vaší školy.

Je možné, že se vaše univerzita účastní i dalších mezinárodních výměnných programů. Více informací o programu Erasmus+ a dalších možnostech výměny vám poskytne mezinárodní oddělení vaší školy.

Časté otázky

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: