Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Σπουδές στο εξωτερικό και ευκαιρίες για υποτροφίες

Σπουδές στο εξωτερικό με το πρόγραμμα Erasmus

Αν είστε φοιτητής, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε στο εξωτερικό ένα μέρος των σπουδών σας ή πρακτική άσκηση σε επιχείρηση μέσω του προγράμματος Erasmus .

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε μέρος των σπουδών σας στο εξωτερικό, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το δικό σας πανεπιστήμιο.

Όταν πηγαίνετε για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Erasmus :

Προειδοποίηση

Αναγνώριση της περιόδου των σπουδών σας στο εξωτερικό

Το πανεπιστήμιο προέλευσης πρέπει να αναγνωρίσει την περίοδο των σπουδών σας στο εξωτερικό συνυπολογίζοντάς την στο πτυχίο σας, υπό την προϋπόθεση ότι ολοκληρώσατε το πρόγραμμα σπουδών που είχε συμφωνηθεί πριν από την ανταλλαγή.

Προγράμματα για την απόκτηση κοινού πτυχίου

Με το πρόγραμμα Erasmus Mundus μπορείτε να εγγραφείτε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρουν από κοινού πανεπιστήμια που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, σε ορισμένες περιπτώσεις και εκτός Ευρώπης. Έτσι μπορείτε να σπουδάσετε ή να κάνετε έρευνα σε τουλάχιστον δύο χώρες και στο τέλος να αποκτήσετε κοινό, διπλό ή πολλαπλό πτυχίο. Οι υποτροφίες του Erasmus Mundus διατίθενται σε φοιτητές από την Ευρώπη και απ' όλο τον κόσμο.

Ενδιαφέρεστε; Ενημερωθείτε για τα προγράμματα μάστερ που προσφέρει το Erasmus Mundus. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των κοινών μεταπτυχιακών (μάστερ) της επιλογής σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής και τις ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων.

Συμπράξεις με χώρες εκτός ΕΕ

Οι υποτροφίες Erasmus Mundus μπορούν επίσης να στηρίξουν συμπράξεις με πανεπιστήμια που βρίσκονται σε άλλες χώρες του κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτών των συμπράξεων χορηγούνται υποτροφίες σε Ευρωπαίους φοιτητές για να σπουδάσουν σε χώρες εκτός ΕΕ και σε μη Ευρωπαίους για να σπουδάσουν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μάθετε περισσότερα για τις συμπράξεις που χορηγούν υποτροφίες σε υπηκόους της χώρας σας. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των διαφόρων συμπράξεων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Επισκεφθείτε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του πανεπιστημίου σας

Ίσως το πανεπιστήμιό σας να συμμετέχει σε άλλα διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Erasmus και άλλες δυνατότητες ανταλλαγών από το γραφείο διεθνών σχέσεων του πανεπιστημίου σας.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: