Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 19/12/2022

Απόκτηση άδειας οδήγησης στην ΕΕ

Για να αποκτήσετε ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης en θα πρέπει:

Συνήθης κατοικία

Πρέπει να ζητήσετε την έκδοση άδειας οδήγησης από τη χώρα στην οποία διαμένετε συνήθως ή τακτικά. Πρόκειται γενικά για τη χώρα στην οποία ζείτε για τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών.

Αν έχετε προσωπικούς δεσμούς ή επαγγελματικές υποχρεώσεις σε 2 ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, ως τόπος συνήθους κατοικίας θεωρείται ο τόπος στον οποίον έχετε προσωπικούς δεσμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πηγαίνετε εκεί τακτικά. Ο τελευταίος αυτός όρος δεν απαιτείται εάν διαμένετε σε μια χώρα της ΕΕ για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια.

Αν πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο τόπος συνήθους κατοικίας σας δεν αλλάζει. Δικαιούστε όμως να κάνετε αίτηση για άδεια οδήγησης στη χώρα αυτή εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι σπουδάζετε εκεί 6 τουλάχιστον μήνες.

Κατώτατο όριο ηλικίας

Για να αποκτήσετε άδεια οδήγησης, πρέπει να πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά το κατώτατο όριο ηλικίας. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ αυτό το όριο μπορεί να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο, ή ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Η άδειά σας παραμένει σε ισχύ για όσο διάστημα η κατάσταση της υγείας σας σάς επιτρέπει να οδηγείτε. Η ιατρική σας κατάσταση βεβαιώνεται από γιατρό.

Ηλικία Τύπος άδειας
16

Μοτοποδήλατα, κατηγορία AM

Ελαφριές μοτοσικλέτες, κατηγορία A1

Τετράτροχα οχήματα, κατηγορία B1

18

Συνήθεις μοτοσικλέτες, κατηγορία A2

Κατά κανόνα, για να ζητήσετε άδεια οδήγησης κατηγορίας A2, χρειάζεται να έχετε τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε μοτοσικλέτα κατηγορίας A1. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε στην κατηγορία αυτή απευθείας σε μεγαλύτερη ηλικία, η οποία συνήθως είναι τα 24 έτη.

Αυτοκίνητα, κατηγορία B, BE

Οχήματα μεσαίου μεγέθους, κατηγορία C1, C1E

20

Βαριές μοτοσικλέτες, κατηγορία A

Γενικά, για να ζητήσετε άδεια οδήγησης κατηγορίας A, χρειάζεται να έχετε τουλάχιστον 2ετή εμπειρία στην κατηγορία A2. Διαφορετικά, μπορείτε να περάσετε στην κατηγορία αυτή απευθείας σε μεγαλύτερη ηλικία, η οποία συνήθως είναι τα 24 έτη.

21

Μεγάλα οχήματα, κατηγορία C, CE

Μικρά λεωφορεία, κατηγορία D1, D1E

24

Λεωφορεία, κατηγορία D, DE

Ελάχιστες ιατρικές απαιτήσεις

Πριν από την έκδοση άδειας οδήγησης, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν αν η κατάσταση της υγείας σας σάς επιτρέπει να οδηγείτε. Ενδεχομένως να απαιτείται ιατρικός έλεγχος κάθε φορά που ανανεώνετε την άδεια οδήγησής σας ή μετά από κάποια ηλικία. Αν είστε οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, πρέπει να υποβάλλεστε σε ιατρικό έλεγχο κάθε 5 χρόνια.

Εξετάσεις οδήγησης και εξεταστές

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες για την εκπαίδευση των οδηγών, τις σχολές και τους δασκάλους οδήγησης. Υπάρχουν, ωστόσο, ελάχιστα ενωσιακά πρότυπα για τα εξής:

Εάν πληροίτε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, σας χορηγείται τυποποιημένη άδεια οδήγησης της ΕΕ – πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της ΕΕ από το 2013.

Μάθετε περισσότερα για τα μοντέλα αδειών οδήγησης που εκδίδονταν πριν από το 2013 en Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου τα οποία εξακολουθούν να είναι έγκυρα, για τη μορφή τους, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους και για τα δικαιώματα οδήγησης και τις κατηγορίες οχημάτων που αφορούν.

Ειδικές ανά χώρα πληροφορίες

Μάθετε τους κανόνες που ισχύουν για την απόκτηση άδειας οδήγησης στη χώρα όπου ζείτε, βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και τις εξετάσεις οδήγησης, τις απαιτήσεις όσον αφορά την ηλικία και την κατάσταση της υγείας:

Επιλέξτε χώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: