Τελευταίος έλεγχος: 22/08/2022

Σήματα

Τι προστατεύει ένα σήμα

Η καταχώριση σήματος σάς παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα (Οι κάτοχοι του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να απαγορεύσουν σε οποιονδήποτε τη χρήση του εν λόγω δικαιώματος.) σε διακριτικές ενδείξεις ​ – όπως ονομασίες, λογότυπους, χρώματα, εικόνες, σχέδια, μεγέθη, συσκευασίες προϊόντων ή ήχους – που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα σας και τα διαφοροποιούν από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Για πόσο διάστημα μπορείτε να προστατεύετε το σήμα σας;

Στις περισσότερες χώρες, τα σήματα προστατεύονται για 10 χρόνια, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισής τους. Μπορείτε να ανανεώνετε την προστασία του σήματός σας για 10 χρόνια κάθε φορά, για όσον καιρό επιθυμείτε. Όταν είστε κάτοχος σήματος, μπορείτε να το πουλήσετε ή να παραχωρήσετε σε άλλον την άδεια να το χρησιμοποιεί μέσω σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος.

Πώς να καταχωρίσετε ένα σήμα

Έχετε πρόσβαση στις εθνικές πληροφορίες παρακάτω.

Επιλέξτε χώρα

Δείτε επίσης

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης ΔΔΙ

Δωρεάν παροχή συμβουλών και κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ή διακρατικές επιχειρηματικές συμφωνίες.

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ, λάβετε δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη και υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση καταχώρισης σήματος, σχεδίου ή υποδείγματος.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: