Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 30/04/2018

Διατροφή - οικονομική στήριξη μελών της οικογένειας

Οι κανόνες για την υποχρέωση καταβολής διατροφής ποικίλλουν από χώρα σε χώρα της ΕΕ, και ο βαθμός οικονομικής στήριξης δεν είναι παντού ο ίδιος. Ωστόσο, αν πρέπει να καταβάλετε ή να λάβετε διατροφή σε ή από κάποιον που βρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ.

Πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διατροφής;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διατροφής κυρίως σε δικαστήριο:

  • της χώρας στην οποία διαμένει ο/η πρώην σύντροφος ή συγγενής σας
  • της χώρας στην οποία διαμένει το πρόσωπο που ζητά τη διατροφή
  • που είναι αρμόδιο για υποθέσεις σχετικές με την οικογενειακή σας κατάσταση (π.χ. υποθέσεις διαζυγίου) ή τη γονική μέριμνα, εφόσον η διατροφή συνδέεται με αυτές τις υποθέσεις.

Εάν ο/η πρώην σύζυγος ή συγγενής σας συμφωνεί, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να επιλέξετε από κοινού το δικαστήριο που θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει αν η διαφορά σχετίζεται με υποχρεώσεις διατροφής έναντι ανηλίκου κάτω των 18 ετών. 

Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή μου;

Σε περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, η νομοθεσία που διέπει τη διατροφή δεν είναι απαραίτητα η νομοθεσία της χώρας στην οποία μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση.

Μάθετε ποια νομοθεσία εφαρμόζεται στην περίπτωσή σας, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκρούσεις ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και ποιες είναι οι σχετικές συνέπειες.

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για ζητήματα διατροφής στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζείτε μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλετε αίτηση διατροφής στο εξωτερικό: αναζήτηση της αρμόδιας κεντρικής αρχής.

Εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στο εξωτερικό

Μια απόφαση διατροφής που έχει εκδοθεί και κηρυχθεί εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ είναι εκτελεστή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Εξαίρεση - Δανία

Για αποφάσεις που εκδίδονται στη Δανία υπάρχει απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά την κήρυξη εκτελεστών αποφάσεων διατροφής.

Η κεντρική αρχή που είναι αρμόδια για ζητήματα διατροφής στη χώρα της ΕΕ στην οποία ζείτε μπορεί να σας βοηθήσει στην είσπραξη διατροφής: αναζήτηση της αρμόδιας κεντρικής αρχής.

Μάθετε περισσότερα για τα εθνικά μέτρα εκτέλεσης αποφάσεων, την απλουστευμένη διαδικασία της ΕΕ για την εκτέλεση αποφάσεων διατροφής, και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διευθέτηση τέτοιων υποθέσεων:

Επιλέξτε χώρα:

 

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές