Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 09/03/2018

Επαγγελματικοί φορείς και γλωσσικές απαιτήσεις

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Τίτλοι / επαγγελματικές ενώσεις

Μόλις αναγνωριστούν τα προσόντα σας, οι αρχές οφείλουν να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιείτε τον τίτλο σπουδών που είχατε στην χώρα σας, ενδεχομένως και σε συντομογραφία, καθώς και τον επαγγελματικό τίτλο που χρησιμοποιείται στη νέα σας χώρα.

Αν το επάγγελμά σας κατοχυρώνεται νομοθετικά από ένωση ή οργανισμό της χώρας όπου επιθυμείτε να εργαστείτε, θα πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος αυτού του φορέα για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό σας τίτλο.

Προτού υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων, διαβάστε τον οδηγό της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Γλωσσικές εξετάσεις

Η νέα σας χώρα μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι έχετε ήδη κάποιες γνώσεις της εθνικής της γλώσσας ή των εθνικών της γλωσσών.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις πρέπει να έχουν έναν μόνο σκοπό: να διασφαλίζουν ότι έχετε επαρκείς γνώσεις για να ασκείτε το επάγγελμά σας στη νέα σας χώρα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές