Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 29/04/2022

Μεταφορά ζωικών προϊόντων, τροφίμων ή φυτών όταν ταξιδεύετε

Μεταφορά ζωικών προϊόντων, τροφίμων ή φυτών όταν ταξιδεύετε προς την ΕΕ

Όταν ταξιδεύετε προς την ΕΕ μπορείτε να μεταφέρετε κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα εφόσον αυτά προορίζονται για προσωπική σας κατανάλωση. Αυτό ισχύει επίσης για φυτά ή φυτικά προϊόντα, όπως κομμένα άνθη, φρούτα ή λαχανικά, εφόσον έχουν καλλιεργηθεί σε μια χώρα της ΕΕ και είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς ή ασθένειες.

Σ' αυτή την περίπτωση, οι 27 χώρες της ΕΕ, η Ανδόρα, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία, ο Άγιος Μαρίνος, η Ελβετία.

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για τη μεταφορά κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων ή φυτικών προϊόντων στις αποσκευές σας, ή την παραγγελία των εν λόγω προϊόντων στο διαδίκτυο ή την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προειδοποίηση

Όταν υπάρχουν σε κάποιον τόπο κρούσματα ασθενειών των ζώων ή εστίες επιβλαβών οργανισμών, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που μπορείτε να μεταφέρετε.

Ειδικοί κανόνες για τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία

Όταν ταξιδεύετε από τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία, μπορείτε να μεταφέρετε μικρές ποσότητες κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων για προσωπική κατανάλωση. Δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί για τα ψάρια ή τα προϊόντα αλιείας.

Προϊόν Ποσότητα ανά άτομο Πρόσθετοι περιορισμοί

Κρέας ή προϊόντα με βάση το κρέας

10 kg

Μηδέν

Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποπροϊόντα

10 kg

Μηδέν

Μέλι, αβγά και προϊόντα με βάση τα αβγά

10 kg

Μηδέν

Σαλιγκάρια

10 kg

Μηδέν

Ζωντανά δίθυρα μαλάκια (στρείδια, μύδια)

10 kg

Μηδέν

Εξαιρέσεις – γάλα (σε σκόνη) και τροφές για βρέφη, τρόφιμα για ιατρικούς λόγους, ειδικές ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς

Μπορείτε να μεταφέρετε περιορισμένη ποσότητα (λιγότερο από 10 kg) βρεφικού γάλακτος σε σκόνη, τροφής για βρέφη, τροφίμων που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους ή ειδικών ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, εφόσον:

Κανόνες για τα ταξίδια από χώρα εκτός ΕΕ

Εάν ταξιδεύετε προς την ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ, δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε μαζί σας κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Μπορείτε, ωστόσο, να μεταφέρετε μικρή ποσότητα οπωροκηπευτικών, καθώς και αυγών, προϊόντων με βάση τα αβγά και μελιού. Επιτρέπονται επίσης περιορισμένες ποσότητες ιχθύων ή προϊόντων αλιείας.

Προϊόν Ποσότητα ανά άτομο Πρόσθετοι περιορισμοί

Εκσπλαχνισμένα νωπά αλιευτικά προϊόντα, ή παρασκευασμένα ή μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα

20 kg ή 1 ψάρι (ό,τι είναι πιο βαρύ)

 

Αλιευτικά προϊόντα από τις Φερόες Νήσους ή τη Γροιλανδία

   

Εμπορεύματα, άλλα από φυτά προς φύτευση ή αλιευτικά προϊόντα, που προέρχονται από τις Φερόες Νήσους ή τη Γροιλανδία 

 

Η συνολική τους ποσότητα δεν υπερβαίνει το όριο βάρους των 10 kg

Φυτά ή φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κομμένων ανθέων

 

Απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ορισμένους συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς

Βρεφικό γάλα σε σκόνη, παιδικές τροφές και ειδικές τροφές που απαιτούνται για ιατρικούς λόγους

Το πολύ 2 kg
  • δεν χρειάζονται ψυγείο πριν ανοιχτούν
  • είναι συσκευασμένα ιδιοσκευάσματα για απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή
  • η συσκευασία τους δεν είναι ανοιγμένη, εκτός εάν καταναλώνονται εκείνη την ώρα.

Τροφές για ζώα συντροφιάς οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγείας

Το πολύ 2 kg
  • προορίζονται για το ζώο συντροφιάς που συνοδεύει τον ταξιδιώτη
  • διατηρούνται εκτός ψυγείου
  • είναι συσκευασμένα ιδιοσκευάσματα για απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή
  • η συσκευασία τους δεν είναι ανοιγμένη, εκτός εάν καταναλώνονται εκείνη την ώρα.
Άλλα προϊόντα εκτός από αυτά που περιγράφονται ανωτέρω, τα οποία δεν περιέχουν κρέας ή γάλα (π.χ. μέλι) 2 kg

Μηδέν

Έλεγχοι κατά την είσοδο στην ΕΕ

Όταν φθάσετε στην ΕΕ, ενδέχεται να υποβληθείτε σε επίσημους ελέγχους από τις αρχές. Εάν μεταφέρετε κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία δεν έχετε δηλώσει, αυτά θα δημευθούν και θα καταστραφούν, ενώ παράλληλα μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή να ασκηθεί εναντίον σας ποινική δίωξη.

Άλλα προϊόντα και φυτά ζωικής προέλευσης

Μπορείτε να μεταφέρετε προϊόντα ζωικής προέλευσης, όταν ταξιδεύετε στο εσωτερικό της ΕΕ. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ διαθέτουν αυστηρούς κανόνες για τη μεταφορά απειλούμενων ειδών ζώων ή φυτών ή προϊόντων που προέρχονται από αυτά, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεστε άδεια. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφέρετε μόνο 125 g μαύρο χαβιάρι (από οξύρρυγχο). Για να μεταφέρετε μεγαλύτερη ποσότητα, χρειάζεστε άδεια.

Για να ενημερωθείτε για ένα συγκεκριμένο είδος, πρέπει να συμβουλευθείτε την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων αναφοράς για το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας en . Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την αρχή CITES en της χώρας σας για να μάθετε αν χρειάζεται άδεια για τη μεταφορά ενός συγκεκριμένου είδους.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: