Τελευταίος έλεγχος: 07/11/2022

Επικοινωνία

Υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ

Tηλέφωνο: 00 800 6 7 8 9 10 11

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Κέντρα πληροφοριών στη χώρα σας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Η Ευρώπη σου - Συμβουλές / Solvit

Βοήθεια και συμβουλές για επιχειρήσεις

Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις en

Θέματα καταναλωτών

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών – ECC-NetΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Δικαιώματα επιβατών

Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών en

Δικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών en

Προβλήματα με ασφαλιστές ή τράπεζες του εξωτερικού

Εξωδικαστική διαδικασία υποβολής καταγγελίας για ασφαλιστές ή τράπεζες

Εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική ασφάλιση

Επικοινωνήστε με σύμβουλο εργασίας της ΕΕ

Αρμόδια υπηρεσία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Planning, finance, data

Data and knowledge for policy, business and people
B-1049 Βρυξέλλες
ΒΕΛΓΙΟ